סדרה של ספרים חכמים ונושכים מבית הכורסא ותשע נשמות
 
;