ים סוף, הים העצוב
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
ים סוף, הים העצוב

ים סוף, הים העצוב

ספר דיגיטלי
ספר מודפס

עוד על הספר

חגי ארליך

חגי ארליך הוא פרופסור אמריטוס להיסטוריה של המזה”ת ואפריקה באוניברסיטת תל–אביב וחתן פרס לנדאו לשנת 2010. כתב עשרות ספרי מחקר וספרי מבוא כלליים על אתיופיה, על ארצות המזה”ת בעת החדשה, ועל הקשר בין עולמות אלה.

בין ספריו: "ברית ושבר – ישראל ואתיופיה בימי הילה–סלאסה" (2013); "מאסואן לרנסנס – מצרים, אתיופיה והנילוס" (2016).

תקציר

ים סוף הוא אחד הנתיבים החשובים בתבל. הוא הגשר הימי הראשי בין חלקו הצפוני של העולם לחלקו הדרומי. עברו ועוברים בו מוצרי סחר, שאיפות אסטרטגיות, אינטרסים גלובליים ועוד. פתיחת תעלת סואץ לפני כ-150 שנים הפכה את ים סוף לציר חשוב של תמורות בעת החדשה. עם זאת, ים סוף היה ונשאר "ים עצוב", בייחוד ביחס לאחיו הגדול, הים התיכון. הים-התיכון, "הים הגדול ורחב הידיים", נתן השראה למלומדים ומשוררים; הוא היה ונשאר מושא של סקרנות מאז ראשית האנושות. הים התיכון  היה הים השמח, הנדיב, המעתיר כול טוב על היושבים לחופיו, מגשר ביניהם, תורם לחייהם. ים סוף נותר בשוליים, אח קטן ועצוב. הוא עטור מדבריות ושום נחל איתן אינו זורם אליו. העמים לחופיו התרחקו ומתרחקים ממנו. לגביהם היה יותר מכשול מאשר גשר. את ים סוף חצו יותר פליטים מאשר סוחרים, ואת חלקם הטביע בין גליו חסרי המנוח.

ים סוף, הים העצוב הוא ניסיון חלוצי ללמוד מחדש ולתמצת את תולדותיו מימי קדם עד ימינו אנו.   חגי ארליך מבקש לדון בים זה כמכלול היסטורי, כזירה שבה הוכרעו גורלות של עמים ותרבויות, שבה התחוללו מאבקים הרי גורל בין מזרח למערב, שבה נולדו דתות והתמודדו זו עם זו. הספר ארוג כמקלעת של פרקים המתחברים לכדי היסטוריה חשובה לשלל העמים שלחופי הים, באותה מידה שהם מבוא להבנת מפגש האינטרסים הגלובליים, מפגש המתרחש בים זה ובסביבתו בימינו אנו.   

 

חגי ארליך הוא פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל-אביב. פרסם שורה ארוכה של מחקרים על ארצות ים סוף והנילוס, לצד שלל ספרי לימוד על ההיסטוריה של אזורנו בעת החדשה. ארליך הוא דוקטור מטעם אוניברסיטת לונדון; חתן פרס לנדאו למדעי הרוח של מפעל הפיס לשנת 2010.

פרק ראשון

הקדמה


"ים סוף, הים העצוב" הוא ניסיון ללמוד מחדש ולתמצת את ההיסטוריה הארוכה של פינת עולם רבת־פנים, מרתקת וחשובה. ים סוף היה ונשאר ים חסר מנוחה, בלתי ידידותי כלפי העמים שלחופיו, לפרקים אכזר כלפי אלה השטים בו. מימי קדם חצו אותו לרוחבו יותר פליטים מאשר תיירים. חלקם בישרו תמורות היסטוריות משמעותיות מאין כמותן: חלוצי עם ישראל היוצאים ממצרים, מפיצי נצרות הבורחים מסוריה לאפריקה, ראשוני האסלאם הנסים מהעיר מכה לאתיופיה. לאורכו היה ים סוף נתיב בעל חשיבות עולמית — הדרך הימית הנוחה היחידה בין חלקי כדור הארץ הדרומי והצפוני. לעיתים היה נתיב זה חסום ומוזנח, לעיתים פתוח לסחר עולמי ולציי מלחמה. לעיתים היה חשוב כי נחסם, לעיתים היה חשוב כי נפתח. פרקי הספר נעים בין אפשרויות אלה: דיון במלחמה אסלאמית־נוצרית (במאה ה-16) על השליטה בסחר העולמי, שהסתיימה בניצחון אירופה ובהזנחת ים סוף; כרייתה של תעלת סואץ (לפני 150 שנה) ופתיחתו של הים כנתיב אסטרטגי ראשי; ניתוח חשיבות ים סוף בימינו אלה, עת מתחוללים בו מאבקים על עתיד המרחבים שסביבו, על עתיד הסחר ועל עתיד הביטחון העולמי. פרק הסיכום מתמצת מתח זה, מקומי וגלובלי, וכותרתו: "ים עצוב? דרך משי?".

ים סוף נקשר לתולדותיהם של כל מי שישבו לחופיו. ספרות רלוונטית אינה חסרה. הוא שב ומוזכר כמעט בכל מה שנחקר ונכתב ביחס לעמים שלחופיו, שותף לקורותיהם מראשיתם. עם זאת, כמעט בכל החיבורים על הארצות הללו, ים סוף מופיע בתפקיד משני, לעיתים שולי. לא הרבה נעשה עד כה במחקר המקצועי כדי להבין אותו עצמו כבמה היסטורית. רוב מה שנעשה בראייה מקפת נותר מעוגן בתקופה מסוימת או בסוגיה כזאת או אחרת. ים סוף נותר אחיו הקטן והזנוח של הים התיכון, "הים הגדול ורחב הידיים", נשוא סקרנותם של בני אנוש משחר תרבותם. ים סוף אכן לא ישווה לים התיכון ולא ידמה לו, ועם זאת ראוי גם ראוי לראותו כמכלול היסטורי — הן בשל תפקידו בעבר, הן בשל המתחולל בו עתה והן, כנראה, בשל מה שצפוי בין גליו בעתיד.

גם במחקרים שלי הופיע ים סוף רק ברקע הדברים, אף ששבתי וחציתי אותו במשך יותר מחמישים שנה. בשנת 1969 סיימתי את לימודי התואר השני בהיסטוריה של ארצות האסלאם באוניברסיטה העברית, שבהם התמקדתי בעיקר בתולדותיה של מצרים המודרנית. באוניברסיטת תל אביב, במכון שילוח (לימים מרכז דיין), הייתי מופקד על דסק תימן — מוקד סוער באותם ימים של מלחמת אחים כול־ערבית. עבודת הגמר שלי לאוניברסיטה הירושלמית הייתה בנושא "השבטים בתימן ותפקידם במלחמה 1968-1962". בה בעת, קיבלתי הצעה מאוניברסיטת תל אביב שאי אפשר לסרב לה: מימון לימודי הדוקטורט שלי באוניברסיטת לונדון, בתנאי שהדוקטורט יעסוק באתיופיה. בין אוניברסיטאות תל אביב, ירושלים ולונדון חציתי שוב את ים סוף, הפעם לאתיופיה, ארץ שטרם הכרתי. עבודת הדוקטורט ב"בית הספר ללימודי המזרח ואפריקה" בלונדון סגרה את המעגל הראשון שלי סביב הים. ראס אָלוּלה, גיבור התזה שלי והגיבור הלאומי של אתיופיה (1897-1857), הקים למעשה את אריתריאה המודרנית. על אדמתה, בין ההר לחוף, לחם ממושכות נגד פלישות צבא מצרים, נגד הסודאנים ונגד האימפריאליסטים האיטלקים.

סיבוב ראשון זה סביב ים סוף קלע אותי בתנופתו אל המשך עבודתי. שבתי וחקרתי את החברות הערביות של המזרח התיכון בעת החדשה, את ארצות קרן אפריקה ובעיקר את תולדות הקשר ביניהן. עתה שָמחתי לקראת אתגר הלימוד שבמרכזו הים העצוב, ושמחתי אף יותר בחוויית כתיבתה של היסטוריה מאגדת, אף על פי שגם היא נותרה תמציתית וחלקית. הים עצמו, כך נראה, עדיין שרוי בעיצבונו.

***

תודתי שלוחה למרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב ולעומד בראשו עוזי רבי. יבוא על הברכה הנאמנה בשל סיועו הנדיב. אני מכיר תודה לעורכי הסדרה ישראל גרשוני ומאיר חטינה, וכן לעוזרי רב־התושייה אור פיטוסי שארגן עבורי שלל מקורות והעיר הערות נבונות. תודה רבה גם למשה טרדימן, הבקיא בתולדות הזירה והנדיב בעצה ובחומר. חלק גדול מחומרים אלה היו מחקרים שערכתי לאורך חמישים השנים מאז ראשית דרכי בים זה וסביבו. הלוואי שיכולתי להודות לכל מי שסייעו לי לאורך הדרך הזאת. על החוף חיכתה לי תמיד, בעצה, בביקורת ובידע, רעייתי האהובה יוכי, המגדלור שלי.

 

חגי ארליך

ינואר 2021

 

 

חגי ארליך

חגי ארליך הוא פרופסור אמריטוס להיסטוריה של המזה”ת ואפריקה באוניברסיטת תל–אביב וחתן פרס לנדאו לשנת 2010. כתב עשרות ספרי מחקר וספרי מבוא כלליים על אתיופיה, על ארצות המזה”ת בעת החדשה, ועל הקשר בין עולמות אלה.

בין ספריו: "ברית ושבר – ישראל ואתיופיה בימי הילה–סלאסה" (2013); "מאסואן לרנסנס – מצרים, אתיופיה והנילוס" (2016).

עוד על הספר

ים סוף, הים העצוב חגי ארליך

הקדמה


"ים סוף, הים העצוב" הוא ניסיון ללמוד מחדש ולתמצת את ההיסטוריה הארוכה של פינת עולם רבת־פנים, מרתקת וחשובה. ים סוף היה ונשאר ים חסר מנוחה, בלתי ידידותי כלפי העמים שלחופיו, לפרקים אכזר כלפי אלה השטים בו. מימי קדם חצו אותו לרוחבו יותר פליטים מאשר תיירים. חלקם בישרו תמורות היסטוריות משמעותיות מאין כמותן: חלוצי עם ישראל היוצאים ממצרים, מפיצי נצרות הבורחים מסוריה לאפריקה, ראשוני האסלאם הנסים מהעיר מכה לאתיופיה. לאורכו היה ים סוף נתיב בעל חשיבות עולמית — הדרך הימית הנוחה היחידה בין חלקי כדור הארץ הדרומי והצפוני. לעיתים היה נתיב זה חסום ומוזנח, לעיתים פתוח לסחר עולמי ולציי מלחמה. לעיתים היה חשוב כי נחסם, לעיתים היה חשוב כי נפתח. פרקי הספר נעים בין אפשרויות אלה: דיון במלחמה אסלאמית־נוצרית (במאה ה-16) על השליטה בסחר העולמי, שהסתיימה בניצחון אירופה ובהזנחת ים סוף; כרייתה של תעלת סואץ (לפני 150 שנה) ופתיחתו של הים כנתיב אסטרטגי ראשי; ניתוח חשיבות ים סוף בימינו אלה, עת מתחוללים בו מאבקים על עתיד המרחבים שסביבו, על עתיד הסחר ועל עתיד הביטחון העולמי. פרק הסיכום מתמצת מתח זה, מקומי וגלובלי, וכותרתו: "ים עצוב? דרך משי?".

ים סוף נקשר לתולדותיהם של כל מי שישבו לחופיו. ספרות רלוונטית אינה חסרה. הוא שב ומוזכר כמעט בכל מה שנחקר ונכתב ביחס לעמים שלחופיו, שותף לקורותיהם מראשיתם. עם זאת, כמעט בכל החיבורים על הארצות הללו, ים סוף מופיע בתפקיד משני, לעיתים שולי. לא הרבה נעשה עד כה במחקר המקצועי כדי להבין אותו עצמו כבמה היסטורית. רוב מה שנעשה בראייה מקפת נותר מעוגן בתקופה מסוימת או בסוגיה כזאת או אחרת. ים סוף נותר אחיו הקטן והזנוח של הים התיכון, "הים הגדול ורחב הידיים", נשוא סקרנותם של בני אנוש משחר תרבותם. ים סוף אכן לא ישווה לים התיכון ולא ידמה לו, ועם זאת ראוי גם ראוי לראותו כמכלול היסטורי — הן בשל תפקידו בעבר, הן בשל המתחולל בו עתה והן, כנראה, בשל מה שצפוי בין גליו בעתיד.

גם במחקרים שלי הופיע ים סוף רק ברקע הדברים, אף ששבתי וחציתי אותו במשך יותר מחמישים שנה. בשנת 1969 סיימתי את לימודי התואר השני בהיסטוריה של ארצות האסלאם באוניברסיטה העברית, שבהם התמקדתי בעיקר בתולדותיה של מצרים המודרנית. באוניברסיטת תל אביב, במכון שילוח (לימים מרכז דיין), הייתי מופקד על דסק תימן — מוקד סוער באותם ימים של מלחמת אחים כול־ערבית. עבודת הגמר שלי לאוניברסיטה הירושלמית הייתה בנושא "השבטים בתימן ותפקידם במלחמה 1968-1962". בה בעת, קיבלתי הצעה מאוניברסיטת תל אביב שאי אפשר לסרב לה: מימון לימודי הדוקטורט שלי באוניברסיטת לונדון, בתנאי שהדוקטורט יעסוק באתיופיה. בין אוניברסיטאות תל אביב, ירושלים ולונדון חציתי שוב את ים סוף, הפעם לאתיופיה, ארץ שטרם הכרתי. עבודת הדוקטורט ב"בית הספר ללימודי המזרח ואפריקה" בלונדון סגרה את המעגל הראשון שלי סביב הים. ראס אָלוּלה, גיבור התזה שלי והגיבור הלאומי של אתיופיה (1897-1857), הקים למעשה את אריתריאה המודרנית. על אדמתה, בין ההר לחוף, לחם ממושכות נגד פלישות צבא מצרים, נגד הסודאנים ונגד האימפריאליסטים האיטלקים.

סיבוב ראשון זה סביב ים סוף קלע אותי בתנופתו אל המשך עבודתי. שבתי וחקרתי את החברות הערביות של המזרח התיכון בעת החדשה, את ארצות קרן אפריקה ובעיקר את תולדות הקשר ביניהן. עתה שָמחתי לקראת אתגר הלימוד שבמרכזו הים העצוב, ושמחתי אף יותר בחוויית כתיבתה של היסטוריה מאגדת, אף על פי שגם היא נותרה תמציתית וחלקית. הים עצמו, כך נראה, עדיין שרוי בעיצבונו.

***

תודתי שלוחה למרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב ולעומד בראשו עוזי רבי. יבוא על הברכה הנאמנה בשל סיועו הנדיב. אני מכיר תודה לעורכי הסדרה ישראל גרשוני ומאיר חטינה, וכן לעוזרי רב־התושייה אור פיטוסי שארגן עבורי שלל מקורות והעיר הערות נבונות. תודה רבה גם למשה טרדימן, הבקיא בתולדות הזירה והנדיב בעצה ובחומר. חלק גדול מחומרים אלה היו מחקרים שערכתי לאורך חמישים השנים מאז ראשית דרכי בים זה וסביבו. הלוואי שיכולתי להודות לכל מי שסייעו לי לאורך הדרך הזאת. על החוף חיכתה לי תמיד, בעצה, בביקורת ובידע, רעייתי האהובה יוכי, המגדלור שלי.

 

חגי ארליך

ינואר 2021