מאירה וייס

מאירה וייס

פרופסור מאירה וייס, ילידת 1947, בעלת תואר פרופסור אמריטוס מהאוניברסיטה העברית באנתרופולוגיה.

כיהנה כראש הקתדרה לסוציולוגיה של הרפואה, כיושבת ראש לימודי המגדר באוניברסיטת תל אביב וכיושבת ראש אגודה האנתרופולוגית הישראלית.
מחקריה עוסקים בתפיסות הגוף שלנו, בזכרון והבנייתו החברתית, בהבנייה חברתית של בית, נכות, נטישת ילדים, רפואה משפטית ועוד.