מאי, המכון האירו-ים תיכוני לדיאלוג בין ציוויליזציות