המשפחה שבקיר
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
המשפחה שבקיר

המשפחה שבקיר

עוד על הספר

תקציר

הצמדתי את אוזני לקיר וצעקתי בקול:

"סליחה מי נמצא שם אם מותר לי לשאול"?

וכך באופן שאני איני מכיר נכנסה לחיי

המשפחה שבקיר

"המשפחה שבקיר", סיפור פנטזיה ודימיון

פרי עטו של הסופר ירון עמית המראה לילד

צד אחר למה שנראה כברור ומוכר

פרק ראשון

עוד על הספר

המשפחה שבקיר ירון עמית