קריאה לעזרה - העדויות

כל ההכנסות ממכירות הספרים ייתרמו למען המאבק באלימות נגד נשים.