חכמים ביום - האותיות הראשונות שלי
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
חכמים ביום - האותיות הראשונות שלי

חכמים ביום - האותיות הראשונות שלי

ספר מודפס

תקציר

החוברת "אותיות ראשונות שלי" מציגה לילדים את אותיות הא"ב, ומתרכזת בזיהוי המורפולוגי של האות ובהכרת הצליל הפותח שלה. החוברת עשירה במיוחד באיורים מקוריים וכוללת הפעלות צביעה, התאמה, משחקי 'מחבואים' וכו' - עם כל אחת מהאותיות. זוהי סדרה של שלוש חוברות לגילאי 3 עד 5, שנועדו לחשוף בפני הילדים עובדות מעולמם הקרוב. כל החוברות מותאמות באופן אופטימלי ליכולת ההבנה והעניין של ילדים צעירים. להבדיל מהחוברות של שתי סדרות "כישורים" ו"יסודות", כאן הילד לא עובד בעצמו אלא בחברת מבוגר (או כל אחד אחר שיודע לקרוא).

חכמים ביום - האותיות הראשונות שלי ראובת ניצן