בהצלחה לכל הילדים וההורים היוצאים לדרך חדשה. שלום כיתה א'!
 
;