חכמים ביום יסודות הקריאה - אותיות לקראת כיתה א'
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
חכמים ביום יסודות הקריאה - אותיות לקראת כיתה א'

חכמים ביום יסודות הקריאה - אותיות לקראת כיתה א'

ספר מודפס

עוד על הספר

ניתן למצוא גם ב -

תקציר

חוברת זו נועדה להעשיר את עולמו של הילד, תוך משחק והנאה, ולהכניסו בצורה האופטימלית לעולם הנפלא של השפה הכתובה. הילד ילמד להכיר את אותיות הא”ב, ויעמוד על המיוחדות שבהן: הדגושות, הסופיות והאותיות שׁין ושׂין. הוא יזהה שפע מילים מאויירות המתחילות בכל אות, יצבע ויעקוב וימצא את האותיות גם כשהן בראש המילה, וגם כשהן בתוכה או בסופה. בהמשך, ילמד הילד להציב את האותיות ביחד, על מנת ליצור מילים שלמות.

עוד על הספר

ניתן למצוא גם ב -

חכמים ביום יסודות הקריאה - אותיות לקראת כיתה א' ראובת ניצן