חכמים ביום יסודות החשבון - מספרים לקראת כיתה א'
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
חכמים ביום יסודות החשבון - מספרים לקראת כיתה א'

חכמים ביום יסודות החשבון - מספרים לקראת כיתה א'

ספר מודפס

עוד על הספר

ניתן למצוא גם ב -

תקציר

חוברת זו נועדה להציג בפני הילד, תוך משחק והנאה, את מושגי היסוד של עולם המספרים והצורות ולפתח את התפיסה הכמותית והמרחבית שלו. הילד ילמד לזהות ולכתוב את המספרים 0 עד 10, יספור, יצבע, יחבר וישחק עם קבוצות בגדלים שונים. הוא יכיר וישרטט את הצורות ההנדסיות הבסיסיות וילמד לחפש אותן בעצמים הנמצאים בסביבתו. בהמשך, יתוודע הילד ליחסיות שבין הגורמים וילמד למצוא את הדומה והשונה במימדים השונים.

עוד על הספר

ניתן למצוא גם ב -

חכמים ביום יסודות החשבון - מספרים לקראת כיתה א' ראובת ניצן