משל וניב בפי יהודי עיראק
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
משל וניב בפי יהודי עיראק

משל וניב בפי יהודי עיראק

5 כוכבים (דירוג אחד)

עוד על הספר

אהרון מוריאלי

אהרון מוריאלי יליד עיראק (1931). על ארצה בגיל . בארץ עבד כמורה, כמנהל בית-ספר וכמפקח חינוך
בעל תואר שני בפסיכולוגיה וחינוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים (1965) ותואר ראשון בלשון העברית מאוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע (1975).

תקציר

המחבר יליד עיראק (1931). על ארצה בגיל . בארץ עבד כמורה, כמנהל בית-ספר וכמפקח חינוך
בעל תואר שני בפסיכולוגיה וחינוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים (1965) ותואר ראשון בלשון העברית מאוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע (1975).
את תוכן הספר הנוכחי רשם מפי עולים ותיקים מעיראק, וגם מתוך ידיעה אישית המשלים מנוקדים כפי שהם נהגים בשפה הערבית המדוברת בפי יהודים בעיראק.
הם מפורשים בעברית, לרוב בתוספת הערות על נסיבות אמירתם.

פרק ראשון

מבוא


האוסף של "משל וניב בפי יהודי עיראק" נרשם מפי יהודים יוצאי עיראק (בעיקר יהודי בגדאד) שעלו ארצה בשנות ה-50 של המאה הקודמת. בעבר התפרסמו כמה ספרים בנושא זה, אבל החומר בספר זה נערך בצורה שונה – לפי נושאים. יש בספר זה 53 נושאים שונים המשקפים אספקטים שונים של ההוויה וניסיון החיים של יהודי בגדאד, אליהם נוספו צירופי מילים, לרוב בני שתיים-שלוש מילים, שאין להם משמעות של משלים בעלי רעיון שלם, אבל הם משקפים את עושרה ועסיסיותה של הערבית-היהודית. כמי שעלה ארצה בגיל 19 וחי בבגדאד את מרבית חייו שם, אני זוכר היטב את השפה המדוברת של היהודים בבגדאד, והרבה מהפירושים שלי לניבים שלהם שונים מהפירושים המצויים בספרים השונים, בייחוד לגבי נסיבות אמירתם. מבחינות אלה עבודה זו שונה מהפרסומים השונים שהופיעו בנושא (ראה ביבליוגרפיה).

משל וניב
העדפנו בעבודה זו את השימוש במושג "משל" על פני המושג "פתגם" – ראשית, מפני שהמשל הוא מילה מקראית מקורית, ואילו הפתגם במשמעותו הרווחת היום הוא מושג מאוחר. במקרא יש למושג פתגם משמעות שונה, שאינה מענייננו. שנית, מפני שהמילה "משל" במשמעותה המקורית מקיפה צורות ספרותיות שונות שחלקן כלולות באוסף שלנו, והן ראויות להיכלל תחת מושג-גג זה.

אהרון מוריאלי

אהרון מוריאלי יליד עיראק (1931). על ארצה בגיל . בארץ עבד כמורה, כמנהל בית-ספר וכמפקח חינוך
בעל תואר שני בפסיכולוגיה וחינוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים (1965) ותואר ראשון בלשון העברית מאוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע (1975).

עוד על הספר

משל וניב בפי יהודי עיראק אהרון מוריאלי

מבוא


האוסף של "משל וניב בפי יהודי עיראק" נרשם מפי יהודים יוצאי עיראק (בעיקר יהודי בגדאד) שעלו ארצה בשנות ה-50 של המאה הקודמת. בעבר התפרסמו כמה ספרים בנושא זה, אבל החומר בספר זה נערך בצורה שונה – לפי נושאים. יש בספר זה 53 נושאים שונים המשקפים אספקטים שונים של ההוויה וניסיון החיים של יהודי בגדאד, אליהם נוספו צירופי מילים, לרוב בני שתיים-שלוש מילים, שאין להם משמעות של משלים בעלי רעיון שלם, אבל הם משקפים את עושרה ועסיסיותה של הערבית-היהודית. כמי שעלה ארצה בגיל 19 וחי בבגדאד את מרבית חייו שם, אני זוכר היטב את השפה המדוברת של היהודים בבגדאד, והרבה מהפירושים שלי לניבים שלהם שונים מהפירושים המצויים בספרים השונים, בייחוד לגבי נסיבות אמירתם. מבחינות אלה עבודה זו שונה מהפרסומים השונים שהופיעו בנושא (ראה ביבליוגרפיה).

משל וניב
העדפנו בעבודה זו את השימוש במושג "משל" על פני המושג "פתגם" – ראשית, מפני שהמשל הוא מילה מקראית מקורית, ואילו הפתגם במשמעותו הרווחת היום הוא מושג מאוחר. במקרא יש למושג פתגם משמעות שונה, שאינה מענייננו. שנית, מפני שהמילה "משל" במשמעותה המקורית מקיפה צורות ספרותיות שונות שחלקן כלולות באוסף שלנו, והן ראויות להיכלל תחת מושג-גג זה.