המאור הגדול
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉

עוד על הספר

הרב אברהם אוחיון

הרב אברהם אוחיון נולד בישראל לדוד ומלכה אוחיון, לאחר נישואיו היה אברך בכולל אברכים, לאחר מכן שימש כמשגיח בישיבה לבעלי תשובה בירושלים. 
הרב אברהם אוחיון הוציא לאור קרוב ל-300 ספרים בעברית בעיקר לציבור החרדי. חלק מספריו תורגמו לאנגלית ולעוד שפות. הוא כתב ספרים בנושאי המועדים ושבתות, ספרי מוסר ואגדות, וספרים העוסקים בחינוך.
הרב מתמקד בעיקר בספרים העוסקים בחינוך ובספרות ילדים, והתפרסם בעיקר בשל ספריו שהוציא על רבנים גדולי ישראל: הרב עובדיה יוסף, הרב אלעזר מנחם מן שך, הרב שלמה זלמן אוירבך והרב בן ציון אבא שאול. הרב אוחיון הוציא גם כ-50 ספרי קומיקס, והנמכרת ביותר היא סדרת קומיקס לילדים שנקראת ניצחתי אותך אייכמן ועוסקת בנושאים הקשורים לאדולף אייכמן ולתקופת מלחמת העולם השנייה.

תקציר

מרן היה מפורסם בכוח הזכרון המופלא שלו, האם היה זה כשרון נדיר ותו לא? מרן היה ידוע ב״כוחא דהיתרא״, מאין נבע כוח אדיר זה? מדוע נטע מרן להקל ולא להחמיר? מרן היה בבחינת ״צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים״. מאין נבע כוחו של מרן, לחולל נסים ופלאות ולהנחיל ישועות למבקשים את ברכתו?

***

ובכן, מרן לא היה מחונן בכוח זכרון מילדותו. הוא התייגע בתורה והתחנן בתפילה עד שזכה לכך. מרן לא פעל בכוחא דהיתרא, אלא על מנת להעמיד את הדת על תילה ולהציל את ישראל מלהיכשל באיסורים של ממש, והישועות שפעל מרן נבעו מיגיעתו העצומה בתורה ומעמלו המופלא בעבודת בוראו.מרן היה כאב רחום, ואהבת ישראל שבערה בקרבו כאש להבה היא שגרמה לו להקדיש מזמנו היקר מזהב ומפז לטובת הכלל. והמכנה המשותף לכל היסודות הללו הוא - שכל אחד מאיתנו יכול להיות ״מרן״ אם רק יחפוץ בכך ויתייגע על כך במידה הנדרשת.

״המאור הגדול״ כולל עשרים וחמישה סיפורים, ביניהם נדירים ממסכת חייו המופלאה של מרן רבנו הגדול זצוק״ל. עשרים וחמישה פניני חן שלאורם נוכל גם אנו לצמוח ולגדול. בעזרת הסיפורים הללו יוכל כל אחד מאיתנו לצמוח ולהיות לא רק ״המאור הקטן״ כי אם גם ״המאור הגדול״. הסיפורים מלווים‭ ‬בציורים‭ ‬אותנטיים‭ ‬ומרגשים.

ציורים: האומן‭ ‬אבישי‭ ‬חן

פרק ראשון

הקדמה
 
מרן מילה שהייתה לה משמעות אחת ביובל השנים האחרונות.
מרן הרב עובדיה יוסף. דמות המופת, שהובילה את עם ישראל בבטחה במים הסוערים של מאה השנים האחרונות.
"אבא, על מי עזבת אותנו?" בכו בלב קרוע ומורתח המוני בית ישראל, בלוויה הענקית ביותר שידע עמנו מאז ימי בית שני. ״אבא, מה נעשה בלעדיך?״...
מרן היה גדול הדור, פוסק הדור, עמוד התורה וההוראה, והוא היה גם אבא. הוא היה אב רחום וחנון, שבכה בדמעות עם כל מי שתינה לפניו את צרותיו. הוא היה סולם מוצב ארצה, וראשו הגיע השמימה. ומכל יום ומכל שעה בחייו, יכולים אנו לחנך דורות שלמים לאהבת תורה ולאהבת ישראל.
אורחות חייו של מרן, מגיל ינקות ועד גיל שיבה, יכולים לכלכל אנציקלופדיה עבת כרס ומרובת כרכים. כל יום בחייו היה מלא וגדוש בלימוד תורה מבוקר עד ליל, במסירות נפש עד אין קץ לחינוכם של ילדי ישראל ולהרבצת תורה בעם ישראל.
מגיל צעיר היה מרן נוסע בדרכים, מבלי לחוס על כבודו ועל זמנו היקר מפז. הוא היה מכתת רגליו מבית כנסת לבית כנסת ומעיר לעיר, על מנת לקרב לבבות יהודיים לאביהם שבשמים.
מרן היה פוסק הדור ועמוד ההוראה. המוני בית ישראל נשענו על פסקיו ועל הוראותיו, ולא זזו מהם כמלא הנימה. בכוח זיכרונו העצום שנבע מאהבת התורה, ובכוחו המיוחד להכריע בין הפוסקים, ייסד שיטת פסיקה שעליה נשענו גם גדולי הדור ואדירי פוסקי הדור.
כוח הזיכרון של מרן לא היה כשרון גרידא. מרן העיד על עצמו, כי בימי ילדותו ובחרותו לא היה מחונן בזיכרון יוצא דופן. אולם הוא עמל והתייגע, חזר ושינן, והזיל דמעות כמים לפני בוראו, שיחון אותו בידיעת התורה הקדושה. והוא זכה לכך במידה שאין לה שיעור.
מרן גדל בתורה עד כדי כך, שכבר בימי בחרותו חיבבוהו גדולי הדור, והגאון רבי צבי פסח פרנק התבטא עליו, כי גם אילו היה נולד לפני מאות שנים – היה נחשב לגדול הדור! עם חלוף השנים, נתעטר מרן בתואר שאיש מלבדו לא זכה לו. "ראש ממשלת התורה", כינוהו פוסקי הדור בהערצה רבה.
כוחא דהיתרא שהיה בו במרן, לא נבע, חלילה, מרצון להקל על מנת להקל. מרן ביקש להעמיד את הדת על תלה, ומכיוון שידע שריבוי חומרות עלול לגרוע מן העיקר, ולגרום לקולות בעצם האיסור, נכנס בעובי הקורה, העמיד כל דבר על מכונו, חומרא כחומרא, קולא כקולא ועיקר הדין כעיקר הדין. כך היה בידו כוח אדיר להשיב המוני יהודיים לאביהם שבשמים ולחזק את חומות הדת.
דומה, כי כל בר דעת מבין שלא מעורבותו של מרן בחיים הפוליטיים, היא שהקנתה לו את הערצתו בקרב כלל ישראל. חלילה וחס מלחשוב כך. גדולתו האדירה נבעה מכוח שקידתו בתורה ומכוח קדושתו העצומה, והפעילות הציבורית נועדה רק לשרת את המטרה האצילית: ריבוי תורה וקדושה בעם ישראל, והשבת המוני העם לצור מחצבתם, כפי שהוכיחה המציאות וכפי שהתגשם חזונו של מרן.
אם נבקש להספיד את מרן, נצטרך לחבר לשם כך ספרים שלמים; יכלה הזמן, והמילים לא יכלו, אולם אין זה המקום לכך. מה שאנו מבקשים הוא, להעביר לבני הדור הצעיר משהו מפסגת קומתו של מרן. אנו מבקשים שהם, בני הדור הצעיר, יתוודעו לאהבת התורה שיקדה בלבו של מרן, שהם יקראו על מסירותו העצומה לטובת הכלל, לחיזוק גדרי היהדות ולשלומם של ישראל, ושהם ילמדו על אהבת ישראל האדירה שמילאה את כל ישותו.
עשרים וחמישה הסיפורים שלפניכם נבחרו בקפידה מבין עשרות רבות של סיפורים, שסופרו ושעוד יסופרו על מרן הגדול זצוק״ל.
עשרים וחמישה הסיפורים שלפניכם הם יהלומי פז בכתר התורה שהוכתר לראשו של מרן.
ועל עשרים וחמישה הסיפורים הללו נתחנך אנו ונחנך את בנינו לצעוד בדרכו ובמורשתו של מרן הגדול, להתגדל באהבת תורה ובאהבת ישראל, ולשאוף ללקוט משהו מתחת שולי אדרתו.
וכאן המקום להודות לבורא עולם על שסייע בידי עד הלום, ובפרט בכל הקשור לחינוך ילדי ישראל ברוח ישראל סבא. במה אקדם ה׳, איכף לאלהי מרום, על כל הטובה אשר גמלני עד כה?
אודה בדמע למרן מלכא רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, אשר לאורו ולאישו נתגדלתי ונתחנכתי, לחיי תורה והשפעה משחר ינקותי. בעידודו הנמרץ ובברכתו החמה פעלתי עד כה בחיבור ספריי למבוגרים, לבני הנוער ולילדים הרכים. אהה, על מי ננוס לעזרה, ומי יהי לנו סתרה?
אודה מאוד לעוסקים במלאכה, העומדים לימיני במים רבים. ראשית אשגר ברכות תודה והערכה לעורך החשוב הרה״ג שאול עובדיה פתיה, על עריכת הלשון המקצועית בחן מיוחד. כן אודה למגיהת הלשון והניקוד המקצועית הגב׳ נעמי פרבשטיין. חופניים של תודה והערכה לנקדנית והמגיהה הגב׳ יהודית הירשמן. תודה מיוחדת מקרב לב נתונה לידידי היקר והחביב ונוגה לו סביב, הצייר האמן אבישי חן. אודה בזאת לגרפיקאית והמעצבת ידי אומן הגב׳ רבקה שפירא על עיצוב הגריד ועימוד הספר. כן אודה לגרפיקאית והמעצבת ברוכת הכישורים הגב׳ מיכל בלאושטיין על עיצוב העטיפה. ואחרית דבר אודה לנוות ביתי היקרה והמסורה, העומדת לצידי, תומכת ומסייעת בכל מלאכת הקודש, ונוטלת על כתפיה את עול הבית וגידול הילדים בתבונה ובדעת רחבה. יזכנו ה׳ לראות נחת מכל עמלנו, אמן.
אברהם אוחיון
מרחשון, התשע"ד

הרב אברהם אוחיון

הרב אברהם אוחיון נולד בישראל לדוד ומלכה אוחיון, לאחר נישואיו היה אברך בכולל אברכים, לאחר מכן שימש כמשגיח בישיבה לבעלי תשובה בירושלים. 
הרב אברהם אוחיון הוציא לאור קרוב ל-300 ספרים בעברית בעיקר לציבור החרדי. חלק מספריו תורגמו לאנגלית ולעוד שפות. הוא כתב ספרים בנושאי המועדים ושבתות, ספרי מוסר ואגדות, וספרים העוסקים בחינוך.
הרב מתמקד בעיקר בספרים העוסקים בחינוך ובספרות ילדים, והתפרסם בעיקר בשל ספריו שהוציא על רבנים גדולי ישראל: הרב עובדיה יוסף, הרב אלעזר מנחם מן שך, הרב שלמה זלמן אוירבך והרב בן ציון אבא שאול. הרב אוחיון הוציא גם כ-50 ספרי קומיקס, והנמכרת ביותר היא סדרת קומיקס לילדים שנקראת ניצחתי אותך אייכמן ועוסקת בנושאים הקשורים לאדולף אייכמן ולתקופת מלחמת העולם השנייה.

עוד על הספר

המאור הגדול הרב אברהם אוחיון
הקדמה
 
מרן מילה שהייתה לה משמעות אחת ביובל השנים האחרונות.
מרן הרב עובדיה יוסף. דמות המופת, שהובילה את עם ישראל בבטחה במים הסוערים של מאה השנים האחרונות.
"אבא, על מי עזבת אותנו?" בכו בלב קרוע ומורתח המוני בית ישראל, בלוויה הענקית ביותר שידע עמנו מאז ימי בית שני. ״אבא, מה נעשה בלעדיך?״...
מרן היה גדול הדור, פוסק הדור, עמוד התורה וההוראה, והוא היה גם אבא. הוא היה אב רחום וחנון, שבכה בדמעות עם כל מי שתינה לפניו את צרותיו. הוא היה סולם מוצב ארצה, וראשו הגיע השמימה. ומכל יום ומכל שעה בחייו, יכולים אנו לחנך דורות שלמים לאהבת תורה ולאהבת ישראל.
אורחות חייו של מרן, מגיל ינקות ועד גיל שיבה, יכולים לכלכל אנציקלופדיה עבת כרס ומרובת כרכים. כל יום בחייו היה מלא וגדוש בלימוד תורה מבוקר עד ליל, במסירות נפש עד אין קץ לחינוכם של ילדי ישראל ולהרבצת תורה בעם ישראל.
מגיל צעיר היה מרן נוסע בדרכים, מבלי לחוס על כבודו ועל זמנו היקר מפז. הוא היה מכתת רגליו מבית כנסת לבית כנסת ומעיר לעיר, על מנת לקרב לבבות יהודיים לאביהם שבשמים.
מרן היה פוסק הדור ועמוד ההוראה. המוני בית ישראל נשענו על פסקיו ועל הוראותיו, ולא זזו מהם כמלא הנימה. בכוח זיכרונו העצום שנבע מאהבת התורה, ובכוחו המיוחד להכריע בין הפוסקים, ייסד שיטת פסיקה שעליה נשענו גם גדולי הדור ואדירי פוסקי הדור.
כוח הזיכרון של מרן לא היה כשרון גרידא. מרן העיד על עצמו, כי בימי ילדותו ובחרותו לא היה מחונן בזיכרון יוצא דופן. אולם הוא עמל והתייגע, חזר ושינן, והזיל דמעות כמים לפני בוראו, שיחון אותו בידיעת התורה הקדושה. והוא זכה לכך במידה שאין לה שיעור.
מרן גדל בתורה עד כדי כך, שכבר בימי בחרותו חיבבוהו גדולי הדור, והגאון רבי צבי פסח פרנק התבטא עליו, כי גם אילו היה נולד לפני מאות שנים – היה נחשב לגדול הדור! עם חלוף השנים, נתעטר מרן בתואר שאיש מלבדו לא זכה לו. "ראש ממשלת התורה", כינוהו פוסקי הדור בהערצה רבה.
כוחא דהיתרא שהיה בו במרן, לא נבע, חלילה, מרצון להקל על מנת להקל. מרן ביקש להעמיד את הדת על תלה, ומכיוון שידע שריבוי חומרות עלול לגרוע מן העיקר, ולגרום לקולות בעצם האיסור, נכנס בעובי הקורה, העמיד כל דבר על מכונו, חומרא כחומרא, קולא כקולא ועיקר הדין כעיקר הדין. כך היה בידו כוח אדיר להשיב המוני יהודיים לאביהם שבשמים ולחזק את חומות הדת.
דומה, כי כל בר דעת מבין שלא מעורבותו של מרן בחיים הפוליטיים, היא שהקנתה לו את הערצתו בקרב כלל ישראל. חלילה וחס מלחשוב כך. גדולתו האדירה נבעה מכוח שקידתו בתורה ומכוח קדושתו העצומה, והפעילות הציבורית נועדה רק לשרת את המטרה האצילית: ריבוי תורה וקדושה בעם ישראל, והשבת המוני העם לצור מחצבתם, כפי שהוכיחה המציאות וכפי שהתגשם חזונו של מרן.
אם נבקש להספיד את מרן, נצטרך לחבר לשם כך ספרים שלמים; יכלה הזמן, והמילים לא יכלו, אולם אין זה המקום לכך. מה שאנו מבקשים הוא, להעביר לבני הדור הצעיר משהו מפסגת קומתו של מרן. אנו מבקשים שהם, בני הדור הצעיר, יתוודעו לאהבת התורה שיקדה בלבו של מרן, שהם יקראו על מסירותו העצומה לטובת הכלל, לחיזוק גדרי היהדות ולשלומם של ישראל, ושהם ילמדו על אהבת ישראל האדירה שמילאה את כל ישותו.
עשרים וחמישה הסיפורים שלפניכם נבחרו בקפידה מבין עשרות רבות של סיפורים, שסופרו ושעוד יסופרו על מרן הגדול זצוק״ל.
עשרים וחמישה הסיפורים שלפניכם הם יהלומי פז בכתר התורה שהוכתר לראשו של מרן.
ועל עשרים וחמישה הסיפורים הללו נתחנך אנו ונחנך את בנינו לצעוד בדרכו ובמורשתו של מרן הגדול, להתגדל באהבת תורה ובאהבת ישראל, ולשאוף ללקוט משהו מתחת שולי אדרתו.
וכאן המקום להודות לבורא עולם על שסייע בידי עד הלום, ובפרט בכל הקשור לחינוך ילדי ישראל ברוח ישראל סבא. במה אקדם ה׳, איכף לאלהי מרום, על כל הטובה אשר גמלני עד כה?
אודה בדמע למרן מלכא רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, אשר לאורו ולאישו נתגדלתי ונתחנכתי, לחיי תורה והשפעה משחר ינקותי. בעידודו הנמרץ ובברכתו החמה פעלתי עד כה בחיבור ספריי למבוגרים, לבני הנוער ולילדים הרכים. אהה, על מי ננוס לעזרה, ומי יהי לנו סתרה?
אודה מאוד לעוסקים במלאכה, העומדים לימיני במים רבים. ראשית אשגר ברכות תודה והערכה לעורך החשוב הרה״ג שאול עובדיה פתיה, על עריכת הלשון המקצועית בחן מיוחד. כן אודה למגיהת הלשון והניקוד המקצועית הגב׳ נעמי פרבשטיין. חופניים של תודה והערכה לנקדנית והמגיהה הגב׳ יהודית הירשמן. תודה מיוחדת מקרב לב נתונה לידידי היקר והחביב ונוגה לו סביב, הצייר האמן אבישי חן. אודה בזאת לגרפיקאית והמעצבת ידי אומן הגב׳ רבקה שפירא על עיצוב הגריד ועימוד הספר. כן אודה לגרפיקאית והמעצבת ברוכת הכישורים הגב׳ מיכל בלאושטיין על עיצוב העטיפה. ואחרית דבר אודה לנוות ביתי היקרה והמסורה, העומדת לצידי, תומכת ומסייעת בכל מלאכת הקודש, ונוטלת על כתפיה את עול הבית וגידול הילדים בתבונה ובדעת רחבה. יזכנו ה׳ לראות נחת מכל עמלנו, אמן.
אברהם אוחיון
מרחשון, התשע"ד