זכויות אדם במקרא ובתלמוד
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
זכויות אדם במקרא ובתלמוד

זכויות אדם במקרא ובתלמוד

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

ספר זה המבוסס על סדרת שיחותיו של השופט חיים ה. כהן בגלי צה''ל, מיועד לאותם צעירים רבים שזכויות האדם קרובות ללבם, אף כי המקורות המקראיים והתלמודיים רחוקים מדעתם.
אם בשעת נתינתם היו כל דיני התורה "חוקים ומשפטים צדיקים" - הרי כבר בתקופת התלמוד, ולא כל שכן בתקופתנו, השתנו מושגי ה"צדק" ודרישותיו. על כן ניתן למצוא בהם הפליות שכיום היינו דוחים אותן, ודינים שאבד עליהם הכלח. 
בתחומי ספר זה נעשה, עם זאת, ניסיון להסביר אותם חוקים ומשפטים ולהצביע על קידמתם בהקשר המיוחד של חיי החברה העתיקה. וכל זאת,לאור ההכרה שהעקרונות המונחים ביסודם הם המסורת אשר עליה אנו מצווים להוסיף ולבנות.

עוד על הספר

זכויות אדם במקרא ובתלמוד חיים ה' כהן

טעימה מהספר תעלה בקרוב...