זכויות אדם

כולנו נולדים חופשיים ולכולנו הזכות לצדק, לביטחון ולשוויון. הצהרת זכויות האדם שנוסחה כך בעשרה בדצמבר 1948 נועדה להגן על הזכויות החשובות האלה ועל עוד רבות אחרות שכל בני האדם זכאים להן, ובעיתות משבר זקוקים להן יותר מתמיד.