זכויות אדם בישראל
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
זכויות אדם בישראל

זכויות אדם בישראל

ספר מודפס

עוד על הספר

רות גביזון

פרופסור רות גביזון היא פרופסור מן המניין בקתדרה ע"ש חיים כהן לזכויות האדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ועמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה. הייתה בין מייסדי האגודה לזכויות האזרח בישראל, כיהנה שנים רבות כיושב ראש האגודה, ובשנים 1996-1999 שימשה נשיאת הארגון. בין חיבוריה האקדמיים הרבים הספרים "שיקול דעת מינהלי באכיפת החוק"; "המהפכה החוקתית: תיאור מציאות או נבואה המגשימה את עצמה?"; "מדינה יהודית ודמוקרטית: מתחים וסיכויים".

תקציר

במדינת ישראל קיים שילוב מעניין בין הבעיות האוניברסליות של זכויות אדם, הנובעות מנטיית רשויות להעדיף אינטרסים של הכלל על זכויות הפרט (כגון אלימות משטרה כלפי חשודים), לבין בעיות המיוחדות לישראל (כגון היותה מדינה יהודית על כל המשתמע מכך). האידיאל של זכויות האדם ומקומו במערכות החיים והחברה בישראל אינו מאבד את מרכזיותו וחשיבותו, נהפוך הוא. אחד התהליכים החשובים אצלנו הינו ההסכמה הגוברת למחויבותה של ישראל לזכויות אדם. המחלוקת הינה בשאלה, מה מתחייב מהסכמה כזאת. על רקע זה יהיו הבנה של הרקע הכללי של המחויבות הזאת ודפוסי הטיעון המקובלים לגבי זיהוי פגיעות, מוצדקות ובלתי-מוצדקות, בזכויות האדם חלק חיוני מיכולתו של אדם בישראל להתמודד עם דמות החברה שבה הוא חי.

פרופ' רות גביזון מכהנת בקתדרה ע"ש חיים כהן לזכויות האדם בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים. היא נמנית עם מקימי האגודה לזכויות האזרח בישראל ושימשה שנים רבות כיו"ר האגודה.

רות גביזון

פרופסור רות גביזון היא פרופסור מן המניין בקתדרה ע"ש חיים כהן לזכויות האדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ועמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה. הייתה בין מייסדי האגודה לזכויות האזרח בישראל, כיהנה שנים רבות כיושב ראש האגודה, ובשנים 1996-1999 שימשה נשיאת הארגון. בין חיבוריה האקדמיים הרבים הספרים "שיקול דעת מינהלי באכיפת החוק"; "המהפכה החוקתית: תיאור מציאות או נבואה המגשימה את עצמה?"; "מדינה יהודית ודמוקרטית: מתחים וסיכויים".

עוד על הספר

זכויות אדם בישראל רות גביזון

טעימה מהספר תעלה בקרוב...