פמיניזם, זכויות ומשפט
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
פמיניזם, זכויות ומשפט
הוספה למועדפים

פמיניזם, זכויות ומשפט

ספר מודפס
הוספה למועדפים

עוד על הספר

תקציר

ספר זה בא לפתוח צוהר אל השקפת העולם הפמיניסטית בכלל ואל הפמיניזם המשפטי בפרט. לאחר הצגת התנועה הפמיניסטית והגישות הפמיניסטיות למשפט, בוחן הספר את מצבן של נשים בחברה ובמשפט בישראל לאור זכויות אדם בסיסיות - הזכויות לחיים, לשוויון, לכבוד, לחירות, למשפחה ולביטחון אישי. הספר מציג ומנתח סוגיות ושאלות שיאתגרו מי שזהו להם מפגשם הראשון עם הפמיניזם, כמו גם ותיקים ובקיאים. כך למשל: מה הקשר בין זכות האישה לשוויון, כבוד האדם והטרדה מינית? מה ההבדל בין הגישה הפמיניסטית הליברלית לזנות ולפורנוגרפיה ובין הגישה הפמיניסטית הרדיקלית לנושאים אלה? מהי "העדפה מתקנת" וכיצד יש לראות אותה בהקשר של המאבק לשוויון? מהם הישגיו של הפמיניזם המשפטי בישראל, ומהן חולשותיו?

ד"ר אורית קמיר היא פעילה פמיניסטית ומרצה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים המתמחה במשפט פמיניסטי . ובקשרים בין משפט, חברה ותרבות. פרסומיה עוסקים בהטרדה מינית, הטרדה מאיימת, אונס ורצח נשים, שמות משפחה של נשים וכן בקשר בין משפט, ספרות וקולנוע, ובסוגיות של משפט, חברה ותרבות בישראל. השתתפה בייזום וחקיקה של החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית וחוקים נוספים לקידום נשים בישראל.

עוד על הספר

פמיניזם, זכויות ומשפט אורית קמיר

טעימה מהספר תעלה בקרוב...