פמיניזם, זכויות ומשפט
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
פמיניזם, זכויות ומשפט

פמיניזם, זכויות ומשפט

ספר מודפס

עוד על הספר

אורית קמיר

דר' אורית קמיר (8 באפריל 1961) חוקרת מגוון רחב של תחומים באופן ביקורתי ופמיניסטי. במחקרים מסוימים חקרה טקסטים ספציפיים (סיפור, סרט, הוראת חוק, פסק דין); במחקרים אחרים עסקה במושגים, על היבטיהם וגלגוליהם (למשל "כבוד", או "בעילה"); חלק אחר במחקריה מתמקד בתופעות חברתיות (כמו תופעת התנהגות ה"סמוך" או תיוג ה"פראייר" בחברה הישראלית); חלק מן המחקרים מסתיים בהצעה אופרטיבית קונקרטית, כמו הצעת חוק (למניעת הטרדה מינית, למניעת כפיה מינית, למניעת התעמרות בעבודה). חלק מהם מציע מודל תיאורטי ומעורר מחשבה. 

בהיותה מנהלת המחלקה המשפטית של שדולת הנשים, השתתפה קמיר בייזום וניסוח של מספר הצעות חוק (כמו החוק למניעת אלימות במשפחה). בשנת 2013 זכתה ביחד עם יפעת ביטון בפרס המשפט, צדק חברתי וזכויות אדם מטעם הקרן החדשה לישראל וקרן דפנה לשנת 2013. 

תקציר

ספר זה בא לפתוח צוהר אל השקפת העולם הפמיניסטית בכלל ואל הפמיניזם המשפטי בפרט. לאחר הצגת התנועה הפמיניסטית והגישות הפמיניסטיות למשפט, בוחן הספר את מצבן של נשים בחברה ובמשפט בישראל לאור זכויות אדם בסיסיות - הזכויות לחיים, לשוויון, לכבוד, לחירות, למשפחה ולביטחון אישי. הספר מציג ומנתח סוגיות ושאלות שיאתגרו מי שזהו להם מפגשם הראשון עם הפמיניזם, כמו גם ותיקים ובקיאים. כך למשל: מה הקשר בין זכות האישה לשוויון, כבוד האדם והטרדה מינית? מה ההבדל בין הגישה הפמיניסטית הליברלית לזנות ולפורנוגרפיה ובין הגישה הפמיניסטית הרדיקלית לנושאים אלה? מהי "העדפה מתקנת" וכיצד יש לראות אותה בהקשר של המאבק לשוויון? מהם הישגיו של הפמיניזם המשפטי בישראל, ומהן חולשותיו?

ד"ר אורית קמיר היא פעילה פמיניסטית ומרצה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים המתמחה במשפט פמיניסטי . ובקשרים בין משפט, חברה ותרבות. פרסומיה עוסקים בהטרדה מינית, הטרדה מאיימת, אונס ורצח נשים, שמות משפחה של נשים וכן בקשר בין משפט, ספרות וקולנוע, ובסוגיות של משפט, חברה ותרבות בישראל. השתתפה בייזום וחקיקה של החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית וחוקים נוספים לקידום נשים בישראל.

אורית קמיר

דר' אורית קמיר (8 באפריל 1961) חוקרת מגוון רחב של תחומים באופן ביקורתי ופמיניסטי. במחקרים מסוימים חקרה טקסטים ספציפיים (סיפור, סרט, הוראת חוק, פסק דין); במחקרים אחרים עסקה במושגים, על היבטיהם וגלגוליהם (למשל "כבוד", או "בעילה"); חלק אחר במחקריה מתמקד בתופעות חברתיות (כמו תופעת התנהגות ה"סמוך" או תיוג ה"פראייר" בחברה הישראלית); חלק מן המחקרים מסתיים בהצעה אופרטיבית קונקרטית, כמו הצעת חוק (למניעת הטרדה מינית, למניעת כפיה מינית, למניעת התעמרות בעבודה). חלק מהם מציע מודל תיאורטי ומעורר מחשבה. 

בהיותה מנהלת המחלקה המשפטית של שדולת הנשים, השתתפה קמיר בייזום וניסוח של מספר הצעות חוק (כמו החוק למניעת אלימות במשפחה). בשנת 2013 זכתה ביחד עם יפעת ביטון בפרס המשפט, צדק חברתי וזכויות אדם מטעם הקרן החדשה לישראל וקרן דפנה לשנת 2013. 

עוד על הספר

פמיניזם, זכויות ומשפט אורית קמיר

טעימה מהספר תעלה בקרוב...