הומאניזם - הרעיון ותולדותיו
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
הומאניזם - הרעיון ותולדותיו

הומאניזם - הרעיון ותולדותיו

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

ההומאניזם מתואר כאקלים רוחני, שרווח בתרבות המערב זה כ-600 שנה וניזון ממקורות של התרבות העתיקה (יוון, רומא, ישראל), ומהתמודדות עם הנצרות ועם השקפת עולם דתית בכלל - ותוך עימות עם המימסדים הדתיים ועם כל מימסד טוטאליטרי. לאחר סקירה של תולדות ההומניזם לשלוחותיו, והשפעת הרעיונות ההומאניסטיים על הפילוסופיה ועל ההגות המדינית והחברתית, נידונות כאן שתי מגמות עיקריות: רעיונות בתחום האינטלקטואלי, בתחום ההשכלה וחיי התרבות, ומאבקים על חירותם של בני אדם ועמים ועל זכויות האדם. הספר כולל דיון במספר נושאים מרכזיים להומאניזם, כגון פלוראליזם, יחסי האדם והמדינה, יחס התרבות המודרנית לתרבויות אחרות, ערכים מוסריים ודילמות מוסריות, והקשר בין העם היהודי לבין התנועה ההומניסטית. באחרית דבר שנוספה לסדרת השיחות מן השידור, מוצגות שאלות שנתעוררו בשל התפתחויות מן התקופה האחרונה: שנת המפנה 1989/90; סתירות הנובעות מהתפתחות העולם התעשייתי; הפמיניזם; והאחריות לעתיד המין האנושי לנוכח בעיות איכות הסביבה והסכנות לקיום המערכת של כדור הארץ.

עוד על הספר

הומאניזם - הרעיון ותולדותיו אורי רפ

טעימה מהספר תעלה בקרוב...