משנת המדינה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
משנת המדינה

משנת המדינה

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

מחקר הלכתי היסטורי בנושאים העומדים ברומה של מדינת ישראל מאז תקומתה.

עוד על הספר

משנת המדינה הרב שלמה גורן

טעימה מהספר תעלה בקרוב...