גרוויטי פולס - כוחות נסתרים
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
גרוויטי פולס - כוחות נסתרים
מכר
מאות
עותקים
גרוויטי פולס - כוחות נסתרים
מכר
מאות
עותקים

גרוויטי פולס - כוחות נסתרים

ספר דיגיטלי
ספר מודפס

תקציר

דְברים מוּזרים מְאוד קוֹרים בּגְרָוויטי פוֹלְס.
 
עֶרב אֶחד, לִקראת המְסיבה שדוֹד סְטֶן עוֹרֵך בּבִקתת המִסתוֹרין, דִיפֶּר מְגלֶה דֶרך לשַבֵּט את עַצמוֹ וחושֵב שסוֹף-סוֹף הוא עָלה על דֶרך לְחזֵר אחרֵי וֶנְדִי. אבָל האִם הוא יַצליחַ לֶאֱזוֹר אומֶץ ולְבקֵש מִמנה לִרקוד אִיתו? או שאוּלַי השיבּוּטים שֶלו יַתחילוּ לְקנֵא ויִפנוּ נֶגדוֹ?
 
ואז גִדעוֹן פִּיצְקי מוֹשֵך את מֵייבֶּל מֵ"אזוֹר היְדידים" לָ"אזוֹר הרוֹמַנטי", ולמֵייבֶּל לא נָעים לְאכזֵב אותו! האִם דִיפֶּר יַעזוֹר לה להיפָּרֵד מגִדעוֹן פִּיצְקי? או שאוּלַי אחוֹתוֹ תַהפוֹך לִהיוֹת החֲבֵרה של גִדעוֹן?

פרק ראשון

גרוויטי פולס - כוחות נסתרים דיסני