אל ראש ההר
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
אל ראש ההר

אל ראש ההר

ספר מודפס

עוד על הספר

דבורה עומר

דבורה עומר (2013-1932), סופרת אהובה, שילדים ובני נוער רבים מספור גדלו על סיפוריה. עם השנים הפכו רבים מספריה לקלאסיקות, והם נמצאים על מדפיהם ובלבבותיהם של כולנו. דבורה עומר היא כלת פרס ישראל, פרס אקו"ם על מפעל חיים, פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים, פרס זאב לספרות ילדים, עיטור הכבוד ע"ש אנדרסן, מדליית קורצ'אק ופרסים רבים נוספים.

תקציר

דוד בן גוריון, שסיפור חייו נפרש בספר זה מימי ילדותו בפלונסק ועד להקמת המדינה, הנהיג  את היישוב היהודי יותר מארבעים שנה. הוא עצמו נהג לומר כי "נולד מחדש" כשעלה לארץ ישראל, ומאז  היו לו ארבע תקופות בנות מש-עשרה שנה:  בראשונה שבהן היה  פועל, עיתונאי וחייל, בשניה (מ-1921) עמד בראש ההסתדרות הכללית של העובדים העברים, בשלישית (מ-1933) עמד בראש התנועה הציונית, וברביעית (מ-1948) היה ראש ממשלה ושר הביטחון. הוא קיווה לזכות בתקופה חמישית לכתיבת זיכרונותיו וספרו על תולדות העם היהודי, אך מת בו' בכסלו התשל"ד, עשר שנים אחרי שהתפטר מראשות הממשלה.
 
להארה מיוחדת זוכה בספר זה פולה, רעייתו של בן-גוריון יותר מ- 50 שנה.
 
אל ראש ההר הוא, אמנם, סיפור חייו של בן-גוריון – אך בד בבד הוא מגולל את תולדותיו של המאבק המופלא להקמת המדינה, מימי המושבות והקיבוצים ועד מלחמת השחרור.
 
יצירותיה של דבורה עומר, הכתובות ברגישות ובנאמנות, זיכוה בהערכה ובפרסים רבים בארץ ובחו"ל, בהם : פרס משרד החינוך, פרס ראש הממשלה, פרס זאב, מדליית קורצ'אק ועיטור הכבוד הבינלאומי ע"ש אנדרסן. כמה מספריה תורגמו ואחרים הומחזו ותוסכתו לרדיו ולטלוויזיה. ספרה על חייו של בנימין זאב הרצל, קול קרא בחשכה, הופיע גם הוא בהוצאת "זמורה-ביתן".
 

דבורה עומר

דבורה עומר (2013-1932), סופרת אהובה, שילדים ובני נוער רבים מספור גדלו על סיפוריה. עם השנים הפכו רבים מספריה לקלאסיקות, והם נמצאים על מדפיהם ובלבבותיהם של כולנו. דבורה עומר היא כלת פרס ישראל, פרס אקו"ם על מפעל חיים, פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים, פרס זאב לספרות ילדים, עיטור הכבוד ע"ש אנדרסן, מדליית קורצ'אק ופרסים רבים נוספים.

עוד על הספר

אל ראש ההר דבורה עומר

טעימה מהספר תעלה בקרוב...