אביב ערבי? - ישראל, העולם והשינויים האזוריים
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
אביב ערבי? - ישראל, העולם והשינויים האזוריים

אביב ערבי? - ישראל, העולם והשינויים האזוריים

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

רצף האירועים המכונה "האביב הערבי" גרם לטלטלות פוליטיות רבות-עוצמה במזרח התיכון. ההפגנות ההמוניות, שהתקיימו ברבות ממדינות ערב בשנים 2010-2011, קראו תיגר על הסטטוס-קוו הקיים ועל המערכות הפוליטיות והחברתיות באזור. ההתקוממויות היוו ביטוי קולקטיבי של תרעומת חברתית וכלכלית, כאשר הרכיב הדמוקרטי אינו דומיננטי במיוחד.
 
מה עומד מאחורי התקוממיות אלה? האומנם "אביב ערבי", על משקל "אביב העמים"? אנה מועדות פניו של העולם הערבי בכלל ושל המזרח התיכון בפרט? אף שעדיין מוקדם לנתח באופן ממצה את האירועים, ניתן כבר לזהות מספר מגמות המצביעות על כך שהעולם הערבי מוסיף להתקשות בהתמודדות עם אתגר המודרניזציה. מאמרי הספר מבקשים להשליט מעט סדר בכאוס ומספקים פסק זמן מחשבתי בתוך שצף האירועים הממשיכים להתרחש ולהכות גלים. הכותבים, המגיעים מתחומי מחקר מגוונים, אינם שותפים לאופטימיות שנשמעה בחוגים אקדמיים, עיתונאיים ופוליטיים בתגובה לאירועים. תחת זאת הם מגישים ניתוחים ראשוניים של המהלכים הפוליטיים, בידיעה שהעולם הערבי עודנו נמצא, בעת כתיבת הדברים, בתהליך של שינויים הגורמים לחוסר ודאות. המחברים השונים מציעים נקודת מבט אקדמית, מעמיקה ומפוכחת על הנעשה כאן ועכשיו; והתוצאה היא קובץ מאמרים שהוא לא פחות מחיוני בעבור אלו שעינם פקוחה תדיר ואשר מבקשים ללמוד ולהבין טוב יותר את המרחב שבו אנו חיים.
 
מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים (בס"א) שבאוניברסיטת בר-אילן עוסק בסוגיות של ביטחון לאומי במזרח התיכון במסגרת סדר יום שמרני וציוני. מרכז בס"א מוציא לאור מחקרים מכווני מדיניות, ניירות עמדה, סקירות אסטרטגיות, קובצי מאמרים וספרים. המרכז עורך סמינרי מחקר, ימי עיון, תדרוכים לגורמים שונים ומקיים כנסים בין-לאומיים.
 
עורך הספר אפרים ענבר הוא פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן ומנהל מרכז בס"א למחקרים אסטרטגיים. תחום התמחותו הוא בעיות ביטחון לאומי במזרח התיכון.

עוד על הספר

אביב ערבי? - ישראל, העולם והשינויים האזוריים אפרים ענבר

טעימה מהספר תעלה בקרוב...