כלכלה חדשה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
כלכלה חדשה

כלכלה חדשה

ספר דיגיטלי
ספר מודפס

עוד על הספר

נושאים

תקציר

ספר זה מציע תוכנית מהפכנית שתשנה לחלוטין את פני הכלכלה.
הרעיונות שבספר יהפכו את החברה במאה ה 21- לשוויונית וצודקת ואת הכלכלה ליעילה ונוחה. מטרות אלו יושגו על ידי שינוי מבנה המשק והשיטה הכלכלית.
 
נקודות עיקריות בתוכנית:
גביית מסים על ידי מס אחד בלבד (מס ערך מוסף על הדלק והחשמל), וביטול כל סוגי המסים האחרים, האגרות, ההיטלים, התשלומים לביטוחי החובה ודמי הכניסה למתקנים ציבוריים.
 
פיקוח על כל מחירי המוצרים והשירותים באמצעות בדיקה מדגמית פשוטה של מספר מצומצם של מוצרים ושירותים, במספר מצומצם של בתי עסק ומפעלים.
 
שיטות חדשות לקביעת השכר במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי, שיבטיחו לעובד שכר הוגן שיהלום את תרומתו ואת תנאי עבודתו.
 
קניית דירה ללא משכנתא על ידי רכישת בעלות על מספר מסויים של אחוזים בדירה, ותשלום שכר דירה על האחוזים שלא נמצאים בבעלות הרוכש; והרוכש יכול לקנות אחוזים נוספים (או למכור) בהתאם למצבו הכלכלי.
 
כללים חדשים למסחר בבורסה, שיגבילו קנייה ומכירה של מניות ושימנעו ספקולציות ויעודדו השקעות ארוכות טווח.
 
בנוסף לרעיונות אלו כוללת התוכנית רעיונות רבים נוספים, ובה פירוט כל יתרונות הכלכלה החדשה (כמאה במספר).

פרק ראשון

הקדמה
ברחבי העולם יורדים אנשים רבים לרחובות ומפגינים למען צדק חברתי. המפגינים מוחים נגד שיעורי אבטלה, הכנסה נמוכה, יוקר המחיה, היעדר דיור ופערים גדולים בין עשירים לעניים. את המענה למצוקות אלו נותנת התוכנית "הכלכלה החדשה" על-ידי יצירת מציאות כלכלית חדשה, טובה בהרבה מזו שקיימת כיום.
 
הכלכלה החדשה תשנה את המציאות כפי שהיא קיימת באלף השנים האחרונות. הכלכלה שקיימת כיום היא פשרה בין קפיטליזם לסוציאליזם (בין יעילות לשוויון); לפעמים מקבל הראשון דגש רב יותר, ולפעמים השני. הכלכלה החדשה מציעה דרך להשיג את שתי המטרות גם יחד: ייעול המשק באופן משמעותי וצמצום הפער בין עשירים לעניים. את המטרות תשיג התוכנית על-ידי ביצוע שינויים בעשרה תחומים.
 
להלן פירוט מתומצת של התוכנית:
 
גביית מסים דרך מס אחד בלבד (מס ערך מוסף על האנרגיה - הדלק והחשמל) בגובה כמה מאות אחוזים, וביטול כל סוגי המסים, האגרות, ההיטלים, תשלומים לביטוחי חובה ודמי כניסה למתקנים ציבוריים.
 
הגבלת רווחים על-ידי פיקוח על כל מחירי המוצרים והשירותים על-ידי "בדיקה מדגמית" של מספר מצומצם של מוצרים ושירותים במספר מצומצם של בתי עסק ומפעלים.
 
פיקוח על פרסומות (שייעשה בדיעבד) באמצעות מערכת כללים מפורטת ונוקשה, שתשנה לחלוטין את אופן הפרסום בתקשורת.
 
שיטה חדשה לקביעת שכר במגזר הציבורי. שכרו של כל עובד ייקבע על-ידי "טבלת נקודות" על-פי השכלתו, תרומתו ותנאי עבודתו; ושיטה נוספת למגזר הפרטי שתקבע (בין השאר) את פערי השכר המותרים לכל חברה לפי גודלה.
 
נוהל יעיל והוגן לפיטורי עובדים, שיאפשר לפטר עובדים לא נחוצים תוך מתן הודעה מראש, פיצויים לפיטורים לא מוצדקים ודמי אבטלה לטווח ארוך.
 
פרישה גמישה לגמלאות, שתאפשר פרישה מוקדמת לעובדים שקשה להם להמשיך לעבוד; ופרישה מאוחרת לעובדים הרוצים להמשיך ולעבוד גם בגיל מופלג.
 
כללים חדשים למסחר בבורסה, שיגבילו קנייה ומכירה של מניות לעשרה ימים מהקנייה/מכירה האחרונה, ימנעו ספקולציות ויעודדו השקעות ארוכות טווח.
 
כללים לשינוי חוזים חתומים, אם יתברר בדיעבד שתנאי החוזה אינם מאוזנים בין עלות המוצרים והשירותים לתמורה הכספית.
 
כללים חדשים לקבלת פיצויים מחברות ביטוח, שיאפשרו למבוטח לקבל את מה שמגיע לו, ומהר.
 
רכישת דירה בשני מסלולים: רכישת בעלות על כמה אחוזים בדירה ותשלום שכר דירה על האחוזים שלא נמצאים בבעלות הרוכש; והרוכש יכול לקנות אחוזים נוספים (או למכור) בהתאם למצבו הכלכלי.
 
לכלכלה החדשה עשרות יתרונות, וכל אחד מהם בעל משמעות רבה (ראו "יתרונות הכלכלה החדשה", עמ׳ 16). בהתאם לכך תאפשר התוכנית לכל אזרח וחברה לבטא את התנהגותם הכלכלית באופן חופשי ויצירתי, תוך מתן הגנה לכל אחד מפני מעשים בלתי הוגנים של אחרים.

עוד על הספר

נושאים

כלכלה חדשה מיכה דותן
הקדמה
ברחבי העולם יורדים אנשים רבים לרחובות ומפגינים למען צדק חברתי. המפגינים מוחים נגד שיעורי אבטלה, הכנסה נמוכה, יוקר המחיה, היעדר דיור ופערים גדולים בין עשירים לעניים. את המענה למצוקות אלו נותנת התוכנית "הכלכלה החדשה" על-ידי יצירת מציאות כלכלית חדשה, טובה בהרבה מזו שקיימת כיום.
 
הכלכלה החדשה תשנה את המציאות כפי שהיא קיימת באלף השנים האחרונות. הכלכלה שקיימת כיום היא פשרה בין קפיטליזם לסוציאליזם (בין יעילות לשוויון); לפעמים מקבל הראשון דגש רב יותר, ולפעמים השני. הכלכלה החדשה מציעה דרך להשיג את שתי המטרות גם יחד: ייעול המשק באופן משמעותי וצמצום הפער בין עשירים לעניים. את המטרות תשיג התוכנית על-ידי ביצוע שינויים בעשרה תחומים.
 
להלן פירוט מתומצת של התוכנית:
 
גביית מסים דרך מס אחד בלבד (מס ערך מוסף על האנרגיה - הדלק והחשמל) בגובה כמה מאות אחוזים, וביטול כל סוגי המסים, האגרות, ההיטלים, תשלומים לביטוחי חובה ודמי כניסה למתקנים ציבוריים.
 
הגבלת רווחים על-ידי פיקוח על כל מחירי המוצרים והשירותים על-ידי "בדיקה מדגמית" של מספר מצומצם של מוצרים ושירותים במספר מצומצם של בתי עסק ומפעלים.
 
פיקוח על פרסומות (שייעשה בדיעבד) באמצעות מערכת כללים מפורטת ונוקשה, שתשנה לחלוטין את אופן הפרסום בתקשורת.
 
שיטה חדשה לקביעת שכר במגזר הציבורי. שכרו של כל עובד ייקבע על-ידי "טבלת נקודות" על-פי השכלתו, תרומתו ותנאי עבודתו; ושיטה נוספת למגזר הפרטי שתקבע (בין השאר) את פערי השכר המותרים לכל חברה לפי גודלה.
 
נוהל יעיל והוגן לפיטורי עובדים, שיאפשר לפטר עובדים לא נחוצים תוך מתן הודעה מראש, פיצויים לפיטורים לא מוצדקים ודמי אבטלה לטווח ארוך.
 
פרישה גמישה לגמלאות, שתאפשר פרישה מוקדמת לעובדים שקשה להם להמשיך לעבוד; ופרישה מאוחרת לעובדים הרוצים להמשיך ולעבוד גם בגיל מופלג.
 
כללים חדשים למסחר בבורסה, שיגבילו קנייה ומכירה של מניות לעשרה ימים מהקנייה/מכירה האחרונה, ימנעו ספקולציות ויעודדו השקעות ארוכות טווח.
 
כללים לשינוי חוזים חתומים, אם יתברר בדיעבד שתנאי החוזה אינם מאוזנים בין עלות המוצרים והשירותים לתמורה הכספית.
 
כללים חדשים לקבלת פיצויים מחברות ביטוח, שיאפשרו למבוטח לקבל את מה שמגיע לו, ומהר.
 
רכישת דירה בשני מסלולים: רכישת בעלות על כמה אחוזים בדירה ותשלום שכר דירה על האחוזים שלא נמצאים בבעלות הרוכש; והרוכש יכול לקנות אחוזים נוספים (או למכור) בהתאם למצבו הכלכלי.
 
לכלכלה החדשה עשרות יתרונות, וכל אחד מהם בעל משמעות רבה (ראו "יתרונות הכלכלה החדשה", עמ׳ 16). בהתאם לכך תאפשר התוכנית לכל אזרח וחברה לבטא את התנהגותם הכלכלית באופן חופשי ויצירתי, תוך מתן הגנה לכל אחד מפני מעשים בלתי הוגנים של אחרים.