דרך ליבוביץ
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
דרך ליבוביץ
מכר
מאות
עותקים
דרך ליבוביץ
מכר
מאות
עותקים

דרך ליבוביץ

5 כוכבים (4 דירוגים)
ספר דיגיטלי
ספר מודפס

עוד על הספר

נעמי כשר

ד״ר נעמי כשר הייתה מרצה בכירה לפילוסופיה במכללה האקדמית של תל־אביב־יפו והיא עוסקת בפסיכותרפיה. ספריה: ‘אמונתו של ישעיהו ליבוביץ', 'תורת המוסר – מבוא׳.

אסא כשר

פרופ׳ אסא כשר היה מופקד על הקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה באוניברסיטת תל־אביב. פרופסור לפילוסופיה במרכז האקדמי “שלם״ בירושלים. בין ספריו: ‘יהדות ואלילות׳, ‘אתיקה צבאית׳, ׳ספר קטן על משמעות החיים ורוח איש׳. חתן פרס ישראל לפילוסופיה כללית וחבר האקדמיה האירופאית למדעים.

תקציר

הגותו של ישעיהו ליבוביץ מרתקת אותנו כבר יובל שנים, בעיקר דבריו על הדת היהודית, העם היהודי ומדינת ישראל. תמיד נראתה לנו הגותו של ליבוביץ ראויה מאין כמוה לתשומת הלב המתמשכת של כל מי שיש לו עניין רב ומתמיד ביהדות ובפילוסופיה.
 
בספר זה מכונסים עשרים מאמרים שכתבו נעמי כשר ואסא כשר על הגותו של ליבוביץ. בחלק הראשון, "על אם הדרך", מופיעים מאמרים המבהירים את תפיסתו של ליבוביץ ומציגים אותה מחדש, באחריות פילוסופית ובשפה שווה לכל נפש. בחלק השני, "על פרשת דרכים", באים מאמרים שיש בהם דיון ביקורתי בחלק מיסודות התפיסה בדבר הדת היהודית והצגת החלפה של יסוד הביקורתיות ביסוד האחריות ביחס למדינת ישראל.
 
ד״ר נעמי כשר הייתה מרצה בכירה לפילוסופיה במכללה האקדמית של תל־אביב־יפו והיא עוסקת בפסיכותרפיה. ספריה: ‘אמונתו של ישעיהו ליבוביץ', 'תורת המוסר – מבוא׳.
 
פרופ׳ אסא כשר היה מופקד על הקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה באוניברסיטת תל־אביב. פרופסור לפילוסופיה במרכז האקדמי “שלם״ בירושלים. בין ספריו: ‘יהדות ואלילות׳, ‘אתיקה צבאית׳, ׳ספר קטן על משמעות החיים ורוח איש׳. חתן פרס ישראל לפילוסופיה כללית וחבר האקדמיה האירופאית למדעים.

פרק ראשון

פתח דבר
 
הגותו של ישעיהו ליבוביץ מרתקת אותנו כבר יובל שנים, בעיקר דבריו על הדת היהודית, העם היהודי ומדינת ישראל, ותמיד נראתה לנו ראויה מאין כמוה לתשומת לב מתמשכת של כל מי שיש לו עניין רב ומַתמיד ביהדות ובפילוסופיה.
לכבד הגותו של אדם פירושו, בראש ובראשונה, לנסות להבין אותה על בוריה. לא קל להביּן את הגותו של ליבוביץ גם מפני שהיא עמוקה ומורכבת וגם מפני שמעולם לא הציג אותה בשלמותה. טעמו עמו. ליבוביץ חשב שלא ניתן לכונן השקפת עולם מלאה, ואף התרחק מיצירת מראית עין של ניסיון להציע השקפת עולם כזו. לפיכך, מחשבותיו מופיעות בספריו, שהם קבצי מאמרים או קבצי שיחות על ספרי אמונה שהיו חביבים עליו. להבין את הגותו של ליבוביץ פירושו אפוא לנסות לחלץ את עקרונות היסוד של תפיסתו מתוך הים הבלתי נדלה של דבריו.
במהלך השנים כתבנו מאמרים שבאו להבהיר את עקרונות היסוד הללו, החל בשיטת המחשבה של ליבוביץ בדבר הדת היהודית והמבנה הכללי של מערכת עקרונות היסוד של תפיסתו, עבור דרך מחשבותיו בדבר מושגי האלוהות והאלילות ובדבר כתבי הקודש, וכלה בתשובות העולות מתפיסתו לשאלות היחסים בין דת ומדע, דת ומוסר ודת ומדינה. באנו להציג את הרעיונות של ליבוביץ, לפי מיטב הבנתנו, באחריות פילוסופית ובשפה שווה לכל נפש. ליבוביץ עודד אותנו במילים טובות ומעניינות והסב לנו בכך קורת רוח.
על מאמרינו הוספנו שני ספרים שהופיעו, למרבה הצער, לאחר פטירתו: אמונתו של ישעיהו ליבוביץ שכתבה נעמי ויהדות ואלילות מאת אסא. הללו מצטרפים למאמרים המופיעים בחלק הראשון של ספר זה, "על אם הדרך".
ברבות השנים נוספו על המאמרים הללו מאמרים בעלי אופי שונה. נעמי שאלה את עצמה מדוע הרבה ליבוביץ כל כך לעסוק בשאלה הפילוסופית של היחסים בין הגוף לבין הנפש, ומתוך תשובתה הגיעה לחולשה חשובה המתגלה ביסוד הגותו. אסא עסק בשאלות דת ומדינה כשהוא מחליף את היחס היסודי של ביקורתיות שליבוביץ הציג, טיפח וביטא, ביחס היסודי של אחריות, בלי לוותר על עקרונות היסוד האחרים של תפיסת היהדות של ליבוביץ. המאמרים משני הסוגים הללו מופיעים בחלקו השני של ספר זה, "על פרשת דרכים".
 
המאמרים בשני חלקיו של ספר זה פורסמו בבימות שונות, רובן אינן מוכרות לרבים ואינן בהישג יד. אנחנו מודים מאוד לבעלי כל האכסניות הללו על הפרסום המקורי וגם על הפרסום הנוכחי. פה ושם הכנסנו במאמרים שינויים קלים. המאמרים נערכו על ידי אילנה שמיר כדי לשוות להם צורה ראויה ואחידה, ואנחנו מודים לה מאוד על מלאכתה המוצלחת.
עיסוקינו בהגותו של ישעיהו ליבוביץ קירבו אותנו מאוד גם אל האדם שמעבר להגות היהודית והפילוסופית. הזיקה שלנו אל אותו עולם מלא הנקרא "ישעיהו ליבוביץ" נעשתה חלק חשוב, עמוק ומרגש של נפשותינו.
 
נעמי ואסא כשר, רמת־גן, מוצאי יום הזיכרון ויום העצמאות תשע"ז

נעמי כשר

ד״ר נעמי כשר הייתה מרצה בכירה לפילוסופיה במכללה האקדמית של תל־אביב־יפו והיא עוסקת בפסיכותרפיה. ספריה: ‘אמונתו של ישעיהו ליבוביץ', 'תורת המוסר – מבוא׳.

אסא כשר

פרופ׳ אסא כשר היה מופקד על הקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה באוניברסיטת תל־אביב. פרופסור לפילוסופיה במרכז האקדמי “שלם״ בירושלים. בין ספריו: ‘יהדות ואלילות׳, ‘אתיקה צבאית׳, ׳ספר קטן על משמעות החיים ורוח איש׳. חתן פרס ישראל לפילוסופיה כללית וחבר האקדמיה האירופאית למדעים.

עוד על הספר

דרך ליבוביץ נעמי כשר, אסא כשר
פתח דבר
 
הגותו של ישעיהו ליבוביץ מרתקת אותנו כבר יובל שנים, בעיקר דבריו על הדת היהודית, העם היהודי ומדינת ישראל, ותמיד נראתה לנו ראויה מאין כמוה לתשומת לב מתמשכת של כל מי שיש לו עניין רב ומַתמיד ביהדות ובפילוסופיה.
לכבד הגותו של אדם פירושו, בראש ובראשונה, לנסות להבין אותה על בוריה. לא קל להביּן את הגותו של ליבוביץ גם מפני שהיא עמוקה ומורכבת וגם מפני שמעולם לא הציג אותה בשלמותה. טעמו עמו. ליבוביץ חשב שלא ניתן לכונן השקפת עולם מלאה, ואף התרחק מיצירת מראית עין של ניסיון להציע השקפת עולם כזו. לפיכך, מחשבותיו מופיעות בספריו, שהם קבצי מאמרים או קבצי שיחות על ספרי אמונה שהיו חביבים עליו. להבין את הגותו של ליבוביץ פירושו אפוא לנסות לחלץ את עקרונות היסוד של תפיסתו מתוך הים הבלתי נדלה של דבריו.
במהלך השנים כתבנו מאמרים שבאו להבהיר את עקרונות היסוד הללו, החל בשיטת המחשבה של ליבוביץ בדבר הדת היהודית והמבנה הכללי של מערכת עקרונות היסוד של תפיסתו, עבור דרך מחשבותיו בדבר מושגי האלוהות והאלילות ובדבר כתבי הקודש, וכלה בתשובות העולות מתפיסתו לשאלות היחסים בין דת ומדע, דת ומוסר ודת ומדינה. באנו להציג את הרעיונות של ליבוביץ, לפי מיטב הבנתנו, באחריות פילוסופית ובשפה שווה לכל נפש. ליבוביץ עודד אותנו במילים טובות ומעניינות והסב לנו בכך קורת רוח.
על מאמרינו הוספנו שני ספרים שהופיעו, למרבה הצער, לאחר פטירתו: אמונתו של ישעיהו ליבוביץ שכתבה נעמי ויהדות ואלילות מאת אסא. הללו מצטרפים למאמרים המופיעים בחלק הראשון של ספר זה, "על אם הדרך".
ברבות השנים נוספו על המאמרים הללו מאמרים בעלי אופי שונה. נעמי שאלה את עצמה מדוע הרבה ליבוביץ כל כך לעסוק בשאלה הפילוסופית של היחסים בין הגוף לבין הנפש, ומתוך תשובתה הגיעה לחולשה חשובה המתגלה ביסוד הגותו. אסא עסק בשאלות דת ומדינה כשהוא מחליף את היחס היסודי של ביקורתיות שליבוביץ הציג, טיפח וביטא, ביחס היסודי של אחריות, בלי לוותר על עקרונות היסוד האחרים של תפיסת היהדות של ליבוביץ. המאמרים משני הסוגים הללו מופיעים בחלקו השני של ספר זה, "על פרשת דרכים".
 
המאמרים בשני חלקיו של ספר זה פורסמו בבימות שונות, רובן אינן מוכרות לרבים ואינן בהישג יד. אנחנו מודים מאוד לבעלי כל האכסניות הללו על הפרסום המקורי וגם על הפרסום הנוכחי. פה ושם הכנסנו במאמרים שינויים קלים. המאמרים נערכו על ידי אילנה שמיר כדי לשוות להם צורה ראויה ואחידה, ואנחנו מודים לה מאוד על מלאכתה המוצלחת.
עיסוקינו בהגותו של ישעיהו ליבוביץ קירבו אותנו מאוד גם אל האדם שמעבר להגות היהודית והפילוסופית. הזיקה שלנו אל אותו עולם מלא הנקרא "ישעיהו ליבוביץ" נעשתה חלק חשוב, עמוק ומרגש של נפשותינו.
 
נעמי ואסא כשר, רמת־גן, מוצאי יום הזיכרון ויום העצמאות תשע"ז