רמה בים - בראשית
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
רמה בים - בראשית

רמה בים - בראשית

עוד על הספר

  • הוצאה: רם מרקוביץ
  • תאריך הוצאה: פברואר 2018
  • קטגוריה: עיון, יהדות
  • מספר עמודים: 553 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 9 שעות ו 13 דק'

תקציר

חז"ל מספרים לנו שהתורה ניתנת לפירוש בארבע דרכים כלליות שונות: פשט, רמז, דרש וסוד.
רבים פירושי התורה על דרך הפשט והסוד אך נדמה כי פירוש התורה בדרכי הרמז והדרש נדחק הצידה ולא זכה למשקלו הראוי.
ספר זה הוא פירוש התורה על ספר בראשית בדרך הרמז ומתייחס לרמזים השונים שמכילה התורה. אחת השיטות שנוקטת התורה כדי להבין את הרמזים הללו היא הגימטריה, ערכן המספרי של האותיות העבריות. לדוגמא, הגימטרייה של "בראשית ברא" זהה לגימטריה של "בראש השנה נברא העולם"!
שיטה נוספת הינה שימוש בנוטריקון, בה משתמשים לציון שיטת כתיבה, שבה האותיות מצטרפות למין צופן.
כך למשל על יוסף נאמר "ויקראו לפניו אברך"
וכך מובא במדרש ספרי לפרשת דברים (פיסקא א):
דרש רבי יהודה: "וירכב אתו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו אברך" – זה יוסף, שהיה אב בחכמה ורך בשנים. 

פרק ראשון

הקדמה
 
״נפש עמֵל עמלה לו כי אכף עליו פיהו" (משלי ט"ז, כו) הוא עמל במקום זה ותורתו עומלת לו במקום אחר.
רש"י: מפני שעמל בתורה, תורה עומלת לו שמחזרת עליו ומבקשת מאת קונָהּ למסור לו טעמי תורה וסדריה, וכל כך למה, מפני שאכף, שכָּפף פיהו על דברי תורה.
(סנהדרין צט)
 
תחילה אפתח פי בהודיה לה' יתברך אשר זיכני לסיים את חלק א' של של ספרי "רמה בים" ובו דרושים על דרך הרמז היוצאים מתוך גימטריות ונוטריקונים של הפסוקים בספר בראשית.
ונושא תפילה אני לאל במרומים שכשם שסיימתי ספר זה,אזכה לסיים את שאר חלקיו.
ספר זה החל במסע לפני כ-14 שנים ברצון לכתוב ספר מתוך "קנאת סופרים תרבה חכמה" (בבא בתרא כא.)
עבר הרבה גלגולים בדרך ומתוך התהייה והחיפוש ה' יתברך זיכני ללכת בשביל הרמז עליו בנוי הספר.
במהלך המסע נוכחתי לדעת שלא רבים האנשים המחפשים לחדש חידושים בתורה ואביא כאן את דברי רבי שלמה קלוגר זצוק"ל (בהקדמתו לשו"ת טוב טעם ודעת מהדורת תנינא) המבאר את הפסוק — "ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ" כי כשם שאמרו חז"ל בגמ' יבמות (סב'.) אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף, כך בחידושי תורה תלוי ביאת משיחנו בגמר כל התורה שיהיה בעולם כמו שניתנה למשה רבינו ולכן בצאת כל ספר וספר כדת הוא התקרבות הגאולה במהרה בימינו, וזה הוי נמי דברי שלמה המלך ע"ה בקהלת "עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר" והכוונה הוי לא כמו שמבינים הטועים שלא לעשות ספרים הרבה כי מהאי טעמא אין הקץ נגלה עד שיתרבה הרבה ספרים כמו דהוי להג הרבה יגיעת בשר להעמיד תולדות דהוי כדי לקרב הקץ כן הוי נמי עשיית ספרים הרבה עכ"ל.
וכן כתב בעל הפלא יועץ שעתיד אדם לתן את הדין על שגילו לו חידושי תורה ולא כתבם שלא גילו לו אלא על מנת שיכתוב וייהנו ממנו ולמטי ליה הנאה שיהיו שפתותיו דובבות בקבר עכ"ל.
ויהי רצון שספר זה יעורר את הרצון הטמון בכל איש הישראלי לחדש חידושים המיועדים לו בלבד.
זכיתי שאת הספר הגיה רבי הרב אלעזר בן שלמה מנהל הגרעין התורני במודיעין ויהי רצון שה' יתברך יימלא כל משאלותיו לטובה ולברכה ויזכנו לפרנסה טובה ולשפע ברכה והצלחה בפועלו המבורך בניהול הגרעין.
אזכיר לטובה את חברי מילדות איתן אהרן על תמיכתו וחיזוקו בהוצאת הספר והערותיו החשובות בחידושים המופיעים בו. על הדרך הארוכה בה אנו הולכים יד ביד בעבודת ה' ואין בליבי צל של ספק שה' שלחו לפתוח בפניי פתח כ"חודו של מחט" לעולם הקבלה.
וכן לחברי הטוב מעביר השיעור בגמרא השבועי עדי סוויד גם כן על תמיכתו וחיזוקו בהוצאת הספר. ויהי רצון שה' יתברך יברך אותם ואת משפחתם בפרנסה טובה בבריאות טובה ובגדלות מוחין לעבודתו ית'.
מודה אני להוריי היקרים שיחיו על כל פועלם הטוב אשר גמלוני מהולדתי ועד היום הזה וה' יתברך ישלם להם ויזכו לשפע ברכה והצלחה בבריאות טובה ובאריכות שנים וירוו נחת מכל יוצאי חלציהם.
ואחרונה חביבה העזר כנגדי מרת תהילה העומדת לימיני לעזר וסיוע בעבודת הקודש ובמסירות נפש מחנכת את צאצאינו מתת יהושע, נטף ורוה על ברכי התורה והמצוות ואיפשרה לי להתמסר לכתיבת ספר זה.
יה"ר שנזכה יחד לראות בשמחת ילדינו, ולביאת משיח צדקנו בב"א.
 
רם מרקוביץ
שבט, תשע"ח

עוד על הספר

  • הוצאה: רם מרקוביץ
  • תאריך הוצאה: פברואר 2018
  • קטגוריה: עיון, יהדות
  • מספר עמודים: 553 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 9 שעות ו 13 דק'
רמה בים - בראשית רם מרקוביץ
הקדמה
 
״נפש עמֵל עמלה לו כי אכף עליו פיהו" (משלי ט"ז, כו) הוא עמל במקום זה ותורתו עומלת לו במקום אחר.
רש"י: מפני שעמל בתורה, תורה עומלת לו שמחזרת עליו ומבקשת מאת קונָהּ למסור לו טעמי תורה וסדריה, וכל כך למה, מפני שאכף, שכָּפף פיהו על דברי תורה.
(סנהדרין צט)
 
תחילה אפתח פי בהודיה לה' יתברך אשר זיכני לסיים את חלק א' של של ספרי "רמה בים" ובו דרושים על דרך הרמז היוצאים מתוך גימטריות ונוטריקונים של הפסוקים בספר בראשית.
ונושא תפילה אני לאל במרומים שכשם שסיימתי ספר זה,אזכה לסיים את שאר חלקיו.
ספר זה החל במסע לפני כ-14 שנים ברצון לכתוב ספר מתוך "קנאת סופרים תרבה חכמה" (בבא בתרא כא.)
עבר הרבה גלגולים בדרך ומתוך התהייה והחיפוש ה' יתברך זיכני ללכת בשביל הרמז עליו בנוי הספר.
במהלך המסע נוכחתי לדעת שלא רבים האנשים המחפשים לחדש חידושים בתורה ואביא כאן את דברי רבי שלמה קלוגר זצוק"ל (בהקדמתו לשו"ת טוב טעם ודעת מהדורת תנינא) המבאר את הפסוק — "ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ" כי כשם שאמרו חז"ל בגמ' יבמות (סב'.) אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף, כך בחידושי תורה תלוי ביאת משיחנו בגמר כל התורה שיהיה בעולם כמו שניתנה למשה רבינו ולכן בצאת כל ספר וספר כדת הוא התקרבות הגאולה במהרה בימינו, וזה הוי נמי דברי שלמה המלך ע"ה בקהלת "עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר" והכוונה הוי לא כמו שמבינים הטועים שלא לעשות ספרים הרבה כי מהאי טעמא אין הקץ נגלה עד שיתרבה הרבה ספרים כמו דהוי להג הרבה יגיעת בשר להעמיד תולדות דהוי כדי לקרב הקץ כן הוי נמי עשיית ספרים הרבה עכ"ל.
וכן כתב בעל הפלא יועץ שעתיד אדם לתן את הדין על שגילו לו חידושי תורה ולא כתבם שלא גילו לו אלא על מנת שיכתוב וייהנו ממנו ולמטי ליה הנאה שיהיו שפתותיו דובבות בקבר עכ"ל.
ויהי רצון שספר זה יעורר את הרצון הטמון בכל איש הישראלי לחדש חידושים המיועדים לו בלבד.
זכיתי שאת הספר הגיה רבי הרב אלעזר בן שלמה מנהל הגרעין התורני במודיעין ויהי רצון שה' יתברך יימלא כל משאלותיו לטובה ולברכה ויזכנו לפרנסה טובה ולשפע ברכה והצלחה בפועלו המבורך בניהול הגרעין.
אזכיר לטובה את חברי מילדות איתן אהרן על תמיכתו וחיזוקו בהוצאת הספר והערותיו החשובות בחידושים המופיעים בו. על הדרך הארוכה בה אנו הולכים יד ביד בעבודת ה' ואין בליבי צל של ספק שה' שלחו לפתוח בפניי פתח כ"חודו של מחט" לעולם הקבלה.
וכן לחברי הטוב מעביר השיעור בגמרא השבועי עדי סוויד גם כן על תמיכתו וחיזוקו בהוצאת הספר. ויהי רצון שה' יתברך יברך אותם ואת משפחתם בפרנסה טובה בבריאות טובה ובגדלות מוחין לעבודתו ית'.
מודה אני להוריי היקרים שיחיו על כל פועלם הטוב אשר גמלוני מהולדתי ועד היום הזה וה' יתברך ישלם להם ויזכו לשפע ברכה והצלחה בבריאות טובה ובאריכות שנים וירוו נחת מכל יוצאי חלציהם.
ואחרונה חביבה העזר כנגדי מרת תהילה העומדת לימיני לעזר וסיוע בעבודת הקודש ובמסירות נפש מחנכת את צאצאינו מתת יהושע, נטף ורוה על ברכי התורה והמצוות ואיפשרה לי להתמסר לכתיבת ספר זה.
יה"ר שנזכה יחד לראות בשמחת ילדינו, ולביאת משיח צדקנו בב"א.
 
רם מרקוביץ
שבט, תשע"ח