במחשבה תחילה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
במחשבה תחילה

במחשבה תחילה

עוד על הספר

  • הוצאה: ספרי צמרת
  • תאריך הוצאה: דצמבר 2017
  • קטגוריה: יהדות
  • מספר עמודים: 311 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 5 שעות ו 11 דק'

תקציר

סקירת סוגיות יסוד במחשבת ישראל האם היקום נברא או שמא הוא קדמון? כיצד תיתכן כל אחת מחלופות אלו? אם היקום התפתח מאז ועד היום, מהו הצורך באלוקים? כיצד ייתכן שהשמש עמדה בגבעון וירח בעמק איילון? האם מותר ליהודי נאמן להטיל ספק באמונתו?
מדוע צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? האין אלוקים הטוב יכול או רוצה למגר את הרוע ביקום? האם ניתן להאמין לאחר השואה שעם ישראל הוא “עם סגולה”? מה מיוחד בארץ ישראל, שניתן לכנותה “ארץ הבחירה”? מהו הטעם של איסור לבישת “שעטנז”? אם קיימים בחלל היקום חיים תבוניים יותר משלנו, מה יהיה אז מעמד היהדות והתורה? אלו הן מקצת מהשאלות שבהן עוסק ספר זה.
צירו של הספר הן שלוש עשרה סוגיות יסודיות במחשבת ישראל: אלוקות, השגחה ונסים, אחרית האדם ואחרית הימים, צידוק הדין, התגלות אלוקים אל האדם, קדושה, טעמי המצוות, עם סגולה, ארץ הבחירה, מוסר חברתי, קדושת החיים (מוסר רפואי), האדם וסביבתו הארצית והקוסמית, האדם מול קונו – תפילה ותשובה.
ספר זה אינו מייצג שום זרם מיוחד ביהדות, אלא מתבסס על המשותף לכל הלכי המחשבה ביהדות ימינו. בהצגת הדברים נעזר הספר הן בפילוסופיה כללית מיוון ועד ההווה והן בתיאוריות מדעיות עכשוויות.
 
עבודה זו שלפניכם מסכמת שלושים ושש שנות הוראת מחשבת ישראל באחד ממוסדות הפאר של יהדות ארצות הברית.

פרק ראשון

פתח דבר
 
ספר זה הינו פרי שלושים ושש שנות הוראת מחשבת ישראל בישיבת "פלטבוש", בברוקלין, ניו-יורק, בשנים 2004-1968. שימשתי במוסד זה ראש מחלקת מחשבת ישראל. הרב דוד אליאך, מנהל המוסד, עודדני להוציא לאור את חומר ההוראה כספר מקיף וממצה. במשך אותן שנים ליקטתי קטעי ספרים ומאמרים השופכים אור על סוגיות היסוד במחשבת ישראל. ארבע מקראות במחשבת ישראל הכילו את חומר ההוראה כולו. החומר שלפניכם הינו שִכתוב של חומר זה.
הספר נועד לקורא המשכיל, חילוני או דתי, מגיל תיכון ומעלה, ובכלל זה אלו אשר יש להם רקע דל בתחום ההגות היהודית. אין הוא ספר מחקרי אלא — כפי שכותרת המשנה מציינת — סקירת סוגיות יסוד במחשבת ישראל.
המקוריות שבספר היא בכך שהוא מקשר בין הנושאים השונים; כל פרק מוביל לזה שאחריו. בהצגת הדברים יש התייחסות משמעותית לפילוסופיה הכללית, מהקלסיקה היוונית ועד המאה העשרים. סגנון הכתיבה הינו תמציתי; בתור שכזה, הספר הינו גירוי אינטלקטואלי השולח את הקורא להעמיק בקריאה נוספת בסוגיה הנראית לו.
זה שנים מתנהל דיון עיוני בשאלה כיצד נכון להציג לתלמיד את מחשבת ישראל; האם ללמד את משנתו הכוללת של הוגה הדעות או להציג את נושאי מחשבת ישראל בסדר הגיוני כלשהו, ולהאיר כל נושא מזוויות שונות? בחרתי בשיטה השנייה, בהאמיני שבדרך זו יקבל הקורא תמונה מקיפה יותר של מקצוע זה.
בשנים 1996-1995, עת הייתי בשנת שבתון בישראל, הוציא משרד החינוך בישראל את חוברת ההדרכה שלי למורי מחשבת ישראל בארץ. מבצע זה הוליד בתוכי את רעיון חיבור ספר זה אשר יאפשר לקורא להכיר ולהוקיר את שורת הסוגיות במחשבת ישראל.
תודתי המיוחדת לאשת-חיל שלי, גילה, אשר ביקרה ועודדה אותי במהלך שנות חיבור ספר זה, ולבני בכורי גילעד, אשר עימד את כל הספר.

עוד על הספר

  • הוצאה: ספרי צמרת
  • תאריך הוצאה: דצמבר 2017
  • קטגוריה: יהדות
  • מספר עמודים: 311 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 5 שעות ו 11 דק'
במחשבה תחילה ישעיהו קרונמן
פתח דבר
 
ספר זה הינו פרי שלושים ושש שנות הוראת מחשבת ישראל בישיבת "פלטבוש", בברוקלין, ניו-יורק, בשנים 2004-1968. שימשתי במוסד זה ראש מחלקת מחשבת ישראל. הרב דוד אליאך, מנהל המוסד, עודדני להוציא לאור את חומר ההוראה כספר מקיף וממצה. במשך אותן שנים ליקטתי קטעי ספרים ומאמרים השופכים אור על סוגיות היסוד במחשבת ישראל. ארבע מקראות במחשבת ישראל הכילו את חומר ההוראה כולו. החומר שלפניכם הינו שִכתוב של חומר זה.
הספר נועד לקורא המשכיל, חילוני או דתי, מגיל תיכון ומעלה, ובכלל זה אלו אשר יש להם רקע דל בתחום ההגות היהודית. אין הוא ספר מחקרי אלא — כפי שכותרת המשנה מציינת — סקירת סוגיות יסוד במחשבת ישראל.
המקוריות שבספר היא בכך שהוא מקשר בין הנושאים השונים; כל פרק מוביל לזה שאחריו. בהצגת הדברים יש התייחסות משמעותית לפילוסופיה הכללית, מהקלסיקה היוונית ועד המאה העשרים. סגנון הכתיבה הינו תמציתי; בתור שכזה, הספר הינו גירוי אינטלקטואלי השולח את הקורא להעמיק בקריאה נוספת בסוגיה הנראית לו.
זה שנים מתנהל דיון עיוני בשאלה כיצד נכון להציג לתלמיד את מחשבת ישראל; האם ללמד את משנתו הכוללת של הוגה הדעות או להציג את נושאי מחשבת ישראל בסדר הגיוני כלשהו, ולהאיר כל נושא מזוויות שונות? בחרתי בשיטה השנייה, בהאמיני שבדרך זו יקבל הקורא תמונה מקיפה יותר של מקצוע זה.
בשנים 1996-1995, עת הייתי בשנת שבתון בישראל, הוציא משרד החינוך בישראל את חוברת ההדרכה שלי למורי מחשבת ישראל בארץ. מבצע זה הוליד בתוכי את רעיון חיבור ספר זה אשר יאפשר לקורא להכיר ולהוקיר את שורת הסוגיות במחשבת ישראל.
תודתי המיוחדת לאשת-חיל שלי, גילה, אשר ביקרה ועודדה אותי במהלך שנות חיבור ספר זה, ולבני בכורי גילעד, אשר עימד את כל הספר.