המשפט ההומניטרי הבין-לאומי בעימותים מזוינים על-לאומיים ואסימטריים
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
המשפט ההומניטרי הבין-לאומי בעימותים מזוינים על-לאומיים ואסימטריים

המשפט ההומניטרי הבין-לאומי בעימותים מזוינים על-לאומיים ואסימטריים

5 כוכבים (דירוג אחד)

עוד על הספר

אליאב ליבליך

ד"ר אליאב ליבליך הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב. ד"ר ליבליך מומחה למשפט בינלאומי, מתמקד בדיני השימוש בכוח, במשפט ההומניטרי הבין-לאומי, בדיני זכויות אדם ובהיסטוריה של המשפט הבין-לאומי.

אואן אלתרמן

אואן אלתרמן, עורך חדשות החוץ ב-I24 News ועורך דין בהכשרתו, שימש כעמית מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי. תחומי התמחותו: פוליטיקה ומדיניות חוץ של ארצות הברית.

נושאים

תקציר

ספר זה דן בכמה מהאתגרים המרכזיים שמעמידים עימותים בני-זמננו בפני המשפט ההומניטרי הבין-לאומי, ובעיקר עימותים מזוינים שהם גם אסימטריים וגם חוצי גבולות (עימותים טרנס-לאומיים). 
השינויים שחלו באופיים של עימותים מזויינים בעשורים האחרונים מעלים שורה של סוגיות משפטיות כבדות משקל. אם בעבר מלחמות התנהלו בדרך כלל בין מדינות ריבוניות הפועלות מתוך גבולותיהן, הרי שבימינו-אנו רוב העימותים מערבים גורמים לא-מדינתיים, אשר פעילותם חוצה לעתים גבולות בין-לאומיים.
האתגרים המשפטיים הללו נובעים הן מטיבה החדש של הלחימה והן מהדגש הגובר, בשיח המשפטי הבין-לאומי, על הגנה על זכויות אדם ככלל ובאזורי עימות בפרט.
על רקע הממשק המתפתח בין המשפט ההומניטרי הבין-לאומי לבין דיני זכויות אדם, עוסק סבר זה במסגרת הנורמטיבית המסדירה עימותים אלה, לצד סוגיות ספציפיות, כגון יישום עקרונות ההבחנה והמידתיות בתרחישים של עימות אסימטרי. הספר סוקר את העמדות השונות בשיח הבין-לאומי בנוגע לדילמות אלה, מנסה לגשר ביניהן כל אימת שניתן, ועומד על מקרים שבהם גישור כזה אינו בר-השגה. בנוסף, כולל הספר סיכום מפורט של הדיון בדילמות אלה.
 
 
ד"ר אליאב ליבליך הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב. ד"ר ליבליך מומחה למשפט בינלאומי, מתמקד בדיני השימוש בכוח, במשפט ההומניטרי הבין-לאומי, בדיני זכויות אדם ובהיסטוריה של המשפט הבין-לאומי.
אואן אלתרמן, עורך חדשות החוץ ב-I24 News ועורך דין בהכשרתו, שימש כעמית מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי. תחומי התמחותו: פוליטיקה ומדיניות חוץ של ארצות הברית.

פרק ראשון

הקדמה
 
מקורה של האפשרות להסדיר את דיני המלחמה מצויה בסוגי המלחמות שחוותה אירופה במהלך המאה התשע עשרה, ובמאמץ האירופי המשותף לשמר את מאזן הכוחות שהתקיים באותה עת. מלחמות אלה היו עימותים צבאיים קונבנציונליים ומובחנים, שנערכו בין צבאות מדינה סדירים שפעלו באזורים דלילי אוכלוסייה, על־פי עקרונות דומים ותוך שימוש באמצעי לוחמה דומים. דיני המלחמה הללו נוצרו באמצעות הסכמה משותפת בין הצדדים, ונאכפו מכוח ההבטחה והאיום הטמונים בעיקרון ההדדיות. במבט ראשון נראה שדינים כאלה אינם מתאימים להסדרת לוחמה אסימטרית, המתנהלת בין צבאות סדירים ובין מיליציות בלתי סדירות שאינן מדינות. דומה כי האתגר המהותי ביותר שמציבה לוחמה אסימטרית בפני יישומם של דיני המלחמה הוא ניצולם על־ידי המיליציות כנכס צבאי, באמצעות הפיכת ההגנה המשפטית על בלתי מעורבים בלחימה למגן ולבסיס למתקפות חסרות הבחנה.
אולם, לוחמה אסימטרית אינה תופעה חדשה. הניסיון והמשפט גם יחד מלמדים שלמרות חוסר הסימטריה, על היריב הסדיר לציית להוראות החוק, חרף שאלות שאכן מתעוררות באשר לישימותו ולפרשנותו. החלופה מסוכנת אף יותר לצבא הסדיר עצמו, ואינה הוגנת כלפי האזרחים הבלתי מעורבים בלחימה. 
עליית העימות האסימטרי והעל־לאומי בשנים האחרונות וכניסתן לשימוש של טכנולוגיות לוחמה חדשות האיצו דיונים בדבר הצורך בחשיבה מחודשת על דיני המלחמה, או לפחות בעדכונם, כך שיתנו מענה לתנאי הלוחמה הנוכחיים. יש הטוענים ששבירת ההדדיות בין הצדדים הלוחמים משחררת את הצבא הסדיר ממחויבויותיו. אחרים גורסים שהמצב האסימטרי מחייב את הצד הסדיר להמציא משאבים נוספים, ואפילו לקחת על עצמו סיכונים נוספים, כדי להגן על אזרחים משני צדי המתרס. הוויכוח בין שתי העמדות עדיין סוער, אם כי דומה שהקריאות לשינוי רדיקלי בדיני המלחמה פחתו, ואפשר כבר להעריך הן את נקודות השוני והן את הקונצנזוס המסתמן באשר להמשך הדרך. 
מטרת המחקר הנוכחי להציג את האתגרים המרכזיים שמציבה הלוחמה האסימטרית בפני דיני המלחמה, ואת המענה שמספק כיום הדין הבין־לאומי לאתגרים אלה. התכלית אינה לספק ניתוח אקדמי נוסף, אלא מורה נבוכים מעשי. לשם כך היה חיוני ללמוד את האתגרים, להבין את מטרות הדין הרלוונטי להם, ולזקק את התגובות המשפטיות שנועדו להנחות את אלה העוסקים בדין: יועצים משפטיים ושופטים, אך בראש ובראשונה מפקדים צבאיים המכירים בכך שבלוחמה העכשווית עליהם לדעת גם את ציפיותיו של הדין מהם. 
במסגרת ההתמקדות בלוחמה האסימטרית, מתרכז המחקר שלפנינו בהיבטים הבעייתיים יותר של סוג לוחמה זה: כיצד ליישם את עיקרון ההבחנה (בין לוחמים לשאינם לוחמים, בין מטרות צבאיות לשאינן מטרות צבאיות) ואת דרישת המידתיות, וכיצד להבטיח ציות לחוק (במיוחד החובה לחקור הפרות לכאורה). המטרה של כל פרק בספר להציג בבואה נגישה ומושכלת של הדין העכשווי בהקשרו הרלוונטי.
המחקר נערך על־ידי אליאב ליבליך (שכתב את המבוא ואת כל הפרקים, למעט פרק 3) ואואן אלתרמן (שחיבר את פרק 3), בסיוע צוות בינלאומי מסור, שכלל את יעל בר הלל, לי־אן מקצ'סני, מגדלנה פצ'ולסקה ודגלאס פיקארד. החתומים מטה ליוו את העבודה והציעו הערות. אנו מבקשים להכיר תודה להערותיה ולהצעותיה של פנינה שרביט ברוך. 
לבסוף, ברצוננו להביע תודה והערכה מיוחדות לקרן משפחת ניובאוור, שהפכה מחקר זה לאפשרי הודות לתוכנית למשפט בין־לאומי וביטחון לאומי, ולתמיכה שהעניק המכון למחקרי ביטחון לאומי. 
 
איל בנבנישתי ויהודה בן־מאיר
לשעבר ראשי תוכנית ניובאוור למשפט בין־לאומי וביטחון לאומי
אוגוסט 2017

אליאב ליבליך

ד"ר אליאב ליבליך הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב. ד"ר ליבליך מומחה למשפט בינלאומי, מתמקד בדיני השימוש בכוח, במשפט ההומניטרי הבין-לאומי, בדיני זכויות אדם ובהיסטוריה של המשפט הבין-לאומי.

אואן אלתרמן

אואן אלתרמן, עורך חדשות החוץ ב-I24 News ועורך דין בהכשרתו, שימש כעמית מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי. תחומי התמחותו: פוליטיקה ומדיניות חוץ של ארצות הברית.

עוד על הספר

נושאים

המשפט ההומניטרי הבין-לאומי בעימותים מזוינים על-לאומיים ואסימטריים אליאב ליבליך, אואן אלתרמן
הקדמה
 
מקורה של האפשרות להסדיר את דיני המלחמה מצויה בסוגי המלחמות שחוותה אירופה במהלך המאה התשע עשרה, ובמאמץ האירופי המשותף לשמר את מאזן הכוחות שהתקיים באותה עת. מלחמות אלה היו עימותים צבאיים קונבנציונליים ומובחנים, שנערכו בין צבאות מדינה סדירים שפעלו באזורים דלילי אוכלוסייה, על־פי עקרונות דומים ותוך שימוש באמצעי לוחמה דומים. דיני המלחמה הללו נוצרו באמצעות הסכמה משותפת בין הצדדים, ונאכפו מכוח ההבטחה והאיום הטמונים בעיקרון ההדדיות. במבט ראשון נראה שדינים כאלה אינם מתאימים להסדרת לוחמה אסימטרית, המתנהלת בין צבאות סדירים ובין מיליציות בלתי סדירות שאינן מדינות. דומה כי האתגר המהותי ביותר שמציבה לוחמה אסימטרית בפני יישומם של דיני המלחמה הוא ניצולם על־ידי המיליציות כנכס צבאי, באמצעות הפיכת ההגנה המשפטית על בלתי מעורבים בלחימה למגן ולבסיס למתקפות חסרות הבחנה.
אולם, לוחמה אסימטרית אינה תופעה חדשה. הניסיון והמשפט גם יחד מלמדים שלמרות חוסר הסימטריה, על היריב הסדיר לציית להוראות החוק, חרף שאלות שאכן מתעוררות באשר לישימותו ולפרשנותו. החלופה מסוכנת אף יותר לצבא הסדיר עצמו, ואינה הוגנת כלפי האזרחים הבלתי מעורבים בלחימה. 
עליית העימות האסימטרי והעל־לאומי בשנים האחרונות וכניסתן לשימוש של טכנולוגיות לוחמה חדשות האיצו דיונים בדבר הצורך בחשיבה מחודשת על דיני המלחמה, או לפחות בעדכונם, כך שיתנו מענה לתנאי הלוחמה הנוכחיים. יש הטוענים ששבירת ההדדיות בין הצדדים הלוחמים משחררת את הצבא הסדיר ממחויבויותיו. אחרים גורסים שהמצב האסימטרי מחייב את הצד הסדיר להמציא משאבים נוספים, ואפילו לקחת על עצמו סיכונים נוספים, כדי להגן על אזרחים משני צדי המתרס. הוויכוח בין שתי העמדות עדיין סוער, אם כי דומה שהקריאות לשינוי רדיקלי בדיני המלחמה פחתו, ואפשר כבר להעריך הן את נקודות השוני והן את הקונצנזוס המסתמן באשר להמשך הדרך. 
מטרת המחקר הנוכחי להציג את האתגרים המרכזיים שמציבה הלוחמה האסימטרית בפני דיני המלחמה, ואת המענה שמספק כיום הדין הבין־לאומי לאתגרים אלה. התכלית אינה לספק ניתוח אקדמי נוסף, אלא מורה נבוכים מעשי. לשם כך היה חיוני ללמוד את האתגרים, להבין את מטרות הדין הרלוונטי להם, ולזקק את התגובות המשפטיות שנועדו להנחות את אלה העוסקים בדין: יועצים משפטיים ושופטים, אך בראש ובראשונה מפקדים צבאיים המכירים בכך שבלוחמה העכשווית עליהם לדעת גם את ציפיותיו של הדין מהם. 
במסגרת ההתמקדות בלוחמה האסימטרית, מתרכז המחקר שלפנינו בהיבטים הבעייתיים יותר של סוג לוחמה זה: כיצד ליישם את עיקרון ההבחנה (בין לוחמים לשאינם לוחמים, בין מטרות צבאיות לשאינן מטרות צבאיות) ואת דרישת המידתיות, וכיצד להבטיח ציות לחוק (במיוחד החובה לחקור הפרות לכאורה). המטרה של כל פרק בספר להציג בבואה נגישה ומושכלת של הדין העכשווי בהקשרו הרלוונטי.
המחקר נערך על־ידי אליאב ליבליך (שכתב את המבוא ואת כל הפרקים, למעט פרק 3) ואואן אלתרמן (שחיבר את פרק 3), בסיוע צוות בינלאומי מסור, שכלל את יעל בר הלל, לי־אן מקצ'סני, מגדלנה פצ'ולסקה ודגלאס פיקארד. החתומים מטה ליוו את העבודה והציעו הערות. אנו מבקשים להכיר תודה להערותיה ולהצעותיה של פנינה שרביט ברוך. 
לבסוף, ברצוננו להביע תודה והערכה מיוחדות לקרן משפחת ניובאוור, שהפכה מחקר זה לאפשרי הודות לתוכנית למשפט בין־לאומי וביטחון לאומי, ולתמיכה שהעניק המכון למחקרי ביטחון לאומי. 
 
איל בנבנישתי ויהודה בן־מאיר
לשעבר ראשי תוכנית ניובאוור למשפט בין־לאומי וביטחון לאומי
אוגוסט 2017