נשים בתנך
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
נשים בתנך

נשים בתנך

5 כוכבים (דירוג אחד)

עוד על הספר

  • הוצאה: דני ספרים
  • תאריך הוצאה: 2009
  • קטגוריה: יהדות
  • מספר עמודים: 369 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 6 שעות ו 9 דק'

נושאים

תקציר

נשים בתנך כולל את תולדותיהן של כל הנשים בתנ"ך. אלה השייכות לעם היהודי, ואלה השייכות לשאר העמים; אלה שהיתה להן הפעה מכרעת על דורן, ולעתים על הדורות הבאים, ואלה שהשפעתן והופעתן הצטמצמו לזמנן ולמקומן, ולעתים לאפיזודה אחת בחייהן.
 
התמונה, העולה משורותיו של הספר ´נשים בתנ"ך´, מצביעה על מקומן הדומיננטי ועל מרכזיותן של הנשים בפרשיות רבות וחשובות בתנ"ך.
 
די להזכיר את שרה, רבקה, רחל ולאה, אמות העם היהודי; את דבורה הנביאה, שהנהיגה מלחמת תשועה לעמה, ושירתה הגדולה - שירת נבואה היא; את חנה, שהורתה את דרך התפילה לדורות; את רות המואבייה, שבחסדה נטעה את השורש למלכות ישראל; את אסתר המלכה, ששמה נפשה בכפה למען הצלת בני עמה; את אביגיל, יעל, מרים, נעמי ועוד רבות-רבות אחרות.
 
פסוקי התנ"ך שימשו בסיס לכתיבת הערכים, והפרשנות הקלאסית - ולעתים אף המחקרית - עיצבה אותם. ערכים רבים מלווים באוסף עשיר מדברי חז"ל (מכל ספרותם), המאירים את הדמויות מאספקלריית חז"ל - היא שהשפיע עמוקות על זכרון הדמויות בתודעת העם היהודי.

פרק ראשון

בשער הספר
 
זכה התנ״ך יותר מאשר זכה כל ספר מעולם: דבריו נקראים ונלמדים ממזרח שמש ועד מבואו, יהודים לומדים בו, ושאינם בני ברית עוסקים בו.
 
אישי התנ״ך - להם מוקדש חלק גדול מן התנ״ך - הם בעצם הציר המרכזי שסביבו בנויים פרקי התנ״ך; לא רק חלקים גדולים בתורה, בספרי הנביאים הראשונים ועוד, אלא אפילו ספרי המוסר וההגות, כמשלי ואיוב, נובעים ומיוסדים על דמויות ריאליות שחיו ופעלו בזמן מסוים.
 
רבים מאישי התנ״ך ידועים לרוב אוכלוסיית העולם. הגדולים שבאישיו עיצבו דרכי חיים במשך אלפי שנים, והשפעתם מתמידה ופועלת גם בימים אלו, ומובטחים אנו - מפי נותן התורה - שהיא לא תיפסק.
 
ברם, ופלא הוא, שעל אף העיסוק האינטנסיבי בתנ״ך לא זכו אישיו ליצירה ספרותית גדולה ומקיפה שתעסוק בתולדותיהם. גם החומר הקיים (באנציקלופדיות שונות) נכתב על-ידי מי שקדושת התנ״ך אינה חלק מאמונת חייו, ונמצאנו חסרים הן בהיבט הכמותי הן בהיבט האמוני. הספר שלפנינו והבאים אחריו באים למלא את החסר.
 
הספר נשים בתנ״ך, הוא ספר ראשון מתוך סדרת ספרים שתעסוק באישי התנ״ך. לאחריו ייצאו לאור בע״ה הספרים: נביאים בתנ״ך ומלכים בתנ״ך.
 
כמה מילים על מלאכת כתיבתו של הספר:
 
הספר נשים בתנ״ך כולל ביוגרפיות על כל הנשים המוזכרות בתנ״ך, מן העם היהודי ומעמים אחרים, כאלה הנזכרות בשמן וכאלה הנזכרות רק בכינוי.
 
בספר שלפנינו נעשה שימוש בכל הפרשנות הקלאסית (רש״י, רמב״ן, רד״ק, מלבי״ם, רש״ר הירש ועוד), וכן בספרות המחקר (כל זמן שאין בדבריה סתירה לאמונת ישראל ולקבלת חז״ל). במיוחד עלי לציין את סדרת ספרי דעת מקרא שבהוצאת 'מוסד הרב קוק', ואת סדרת ספרי דעת סופרים לרב ח״ד רבינוביץ, שהיו מונחים לפניי בכל עת מלאכת הכתיבה.
 
כהשלמה לערכים רבים הובאו דברי חז״ל המתייחסים לאותה אישיות. כך מתקבלת תמונה מושלמת, המבוססת על פסוקי התנ״ך ופרשניו ועל דברי חז״ל בכל ספרותם.
 
אנו תקווה שסדרת ספרים זו תאהיב את לימוד התנ״ך על לומדיו, ותנחיל דעת ה' ויראתו על העוסקים בו, ו״מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה' כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים״ (ישעיהו יא,ט).
 
* * *
בשעת החתימה ברצוני להודות למר דניאל פחימה הי״ו, מנכ״ל הוצאת הספרים 'דני ספרים', שניאות לתמוך ברעיון כתיבתה של סדרת הספרים שתעסוק באישי התנ״ך, ואף להוציאם לאור בהוצאתו החשובה. יהי רצון שהקב״ה ישרה הברכה בכל מעשי ידיו, וימלא כל משאלות לבו לעבודתו יתברך - אמן.
ירושלים ת״ו, מר-חשוון התש״ע
 
יהודה אדרי

עוד על הספר

  • הוצאה: דני ספרים
  • תאריך הוצאה: 2009
  • קטגוריה: יהדות
  • מספר עמודים: 369 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 6 שעות ו 9 דק'

נושאים

נשים בתנך יהודה אדרי
בשער הספר
 
זכה התנ״ך יותר מאשר זכה כל ספר מעולם: דבריו נקראים ונלמדים ממזרח שמש ועד מבואו, יהודים לומדים בו, ושאינם בני ברית עוסקים בו.
 
אישי התנ״ך - להם מוקדש חלק גדול מן התנ״ך - הם בעצם הציר המרכזי שסביבו בנויים פרקי התנ״ך; לא רק חלקים גדולים בתורה, בספרי הנביאים הראשונים ועוד, אלא אפילו ספרי המוסר וההגות, כמשלי ואיוב, נובעים ומיוסדים על דמויות ריאליות שחיו ופעלו בזמן מסוים.
 
רבים מאישי התנ״ך ידועים לרוב אוכלוסיית העולם. הגדולים שבאישיו עיצבו דרכי חיים במשך אלפי שנים, והשפעתם מתמידה ופועלת גם בימים אלו, ומובטחים אנו - מפי נותן התורה - שהיא לא תיפסק.
 
ברם, ופלא הוא, שעל אף העיסוק האינטנסיבי בתנ״ך לא זכו אישיו ליצירה ספרותית גדולה ומקיפה שתעסוק בתולדותיהם. גם החומר הקיים (באנציקלופדיות שונות) נכתב על-ידי מי שקדושת התנ״ך אינה חלק מאמונת חייו, ונמצאנו חסרים הן בהיבט הכמותי הן בהיבט האמוני. הספר שלפנינו והבאים אחריו באים למלא את החסר.
 
הספר נשים בתנ״ך, הוא ספר ראשון מתוך סדרת ספרים שתעסוק באישי התנ״ך. לאחריו ייצאו לאור בע״ה הספרים: נביאים בתנ״ך ומלכים בתנ״ך.
 
כמה מילים על מלאכת כתיבתו של הספר:
 
הספר נשים בתנ״ך כולל ביוגרפיות על כל הנשים המוזכרות בתנ״ך, מן העם היהודי ומעמים אחרים, כאלה הנזכרות בשמן וכאלה הנזכרות רק בכינוי.
 
בספר שלפנינו נעשה שימוש בכל הפרשנות הקלאסית (רש״י, רמב״ן, רד״ק, מלבי״ם, רש״ר הירש ועוד), וכן בספרות המחקר (כל זמן שאין בדבריה סתירה לאמונת ישראל ולקבלת חז״ל). במיוחד עלי לציין את סדרת ספרי דעת מקרא שבהוצאת 'מוסד הרב קוק', ואת סדרת ספרי דעת סופרים לרב ח״ד רבינוביץ, שהיו מונחים לפניי בכל עת מלאכת הכתיבה.
 
כהשלמה לערכים רבים הובאו דברי חז״ל המתייחסים לאותה אישיות. כך מתקבלת תמונה מושלמת, המבוססת על פסוקי התנ״ך ופרשניו ועל דברי חז״ל בכל ספרותם.
 
אנו תקווה שסדרת ספרים זו תאהיב את לימוד התנ״ך על לומדיו, ותנחיל דעת ה' ויראתו על העוסקים בו, ו״מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה' כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים״ (ישעיהו יא,ט).
 
* * *
בשעת החתימה ברצוני להודות למר דניאל פחימה הי״ו, מנכ״ל הוצאת הספרים 'דני ספרים', שניאות לתמוך ברעיון כתיבתה של סדרת הספרים שתעסוק באישי התנ״ך, ואף להוציאם לאור בהוצאתו החשובה. יהי רצון שהקב״ה ישרה הברכה בכל מעשי ידיו, וימלא כל משאלות לבו לעבודתו יתברך - אמן.
ירושלים ת״ו, מר-חשוון התש״ע
 
יהודה אדרי