עת הזמיר הגיע
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
עת הזמיר הגיע

עת הזמיר הגיע

עוד על הספר

  • הוצאה: ספרי צמרת
  • תאריך הוצאה: ספטמבר 2016
  • קטגוריה: שירה
  • מספר עמודים: 150 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 2 שעות ו 30 דק'

נושאים

תקציר

דרכי בקודש היא להבין את ערך המשמעות של יראת הכבוד לכלל חלקי הבריאה, אשר יצרו בלבי במשך השנים עשרות סיפורי שירה. 
סיפורים אלה ערוכים כדי לאפשר לקורא לצאת אִתי אל תוך מסע רוחני מלא שפע, אהבה וגעגוע, אל תוך מרחבי האין-סוף. אנא היו אִתי, כל אוהבי סיפורי השירה, ביחד נשוט אי-שם במרחב הבלתי ידוע בשמי מרום.
 
 
אתכם באהבה רבה,
אברהם פחימה

פרק ראשון

אחד יחיד ומיוחד
 
אדם בטח בה' ואל תפחד / נחלה ומנוחה אתה תנחל /
בארץ אבותיך אשר נתן לך / לשכון שמו שם.
טוב ועונג לבני עמו נתן / בארץ זבת חלב ודבש / אשר
לאבותיו לדור ודור הובטח / שבריתו לא תופר לעד.
הא-ל אשר בחר בנו לממלכת כוהנים / מכל עם ולשון
הבדילנו בין קודש לחול / ויקר מפז נתן לנו מכל יצור
עולם / את השבת חוק לברית עולם.
יוצרנו יוצר הצורות בחר בנו לעם נשגב / משעבוד
ומעבדות הוציאנו לחירות / וביד רמה ממצרי ים הומה
ידו עלינו / להשיאנו אל החופש והשלום.
במעמד נסער כאיש אחד בלב אחד / לנו הא-ל תורה
נתן בשני לוחות העדוּת / להוריד על ידי משה עבדו /
החוקים והמשפטים חרותים בשני לוחות הברית.
הטוב והמטיב הבדילנו מעמי ארצות / וביום השישי
למעשה בראשית מעליונים ומתחתונים / יצר וברא
האדם / להיות תפארת וסגולה להקים שכינה מגלותה /
שכל הנשמה תהלל י-ה הללויה.
האמן בלבך ובנפשך / רחל תמחה דמעות בניה / כי אלוקי מרום ינחילנו חיי עולם / ובמהרה בימינו ישלח את משה משיחו / עבדו הנאמן לגאול עמו חירות עולם.
ועם אליהו הנביא מבשר הישועות / השוחר ברית עולם /
נשיר בחוצות ארצנו כה לֶחָי / ליוצר צלם האדם /
חיי חי חי ה' אחד ושמו אחד.

עוד על הספר

  • הוצאה: ספרי צמרת
  • תאריך הוצאה: ספטמבר 2016
  • קטגוריה: שירה
  • מספר עמודים: 150 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 2 שעות ו 30 דק'

נושאים

עת הזמיר הגיע אברהם פחימה
אחד יחיד ומיוחד
 
אדם בטח בה' ואל תפחד / נחלה ומנוחה אתה תנחל /
בארץ אבותיך אשר נתן לך / לשכון שמו שם.
טוב ועונג לבני עמו נתן / בארץ זבת חלב ודבש / אשר
לאבותיו לדור ודור הובטח / שבריתו לא תופר לעד.
הא-ל אשר בחר בנו לממלכת כוהנים / מכל עם ולשון
הבדילנו בין קודש לחול / ויקר מפז נתן לנו מכל יצור
עולם / את השבת חוק לברית עולם.
יוצרנו יוצר הצורות בחר בנו לעם נשגב / משעבוד
ומעבדות הוציאנו לחירות / וביד רמה ממצרי ים הומה
ידו עלינו / להשיאנו אל החופש והשלום.
במעמד נסער כאיש אחד בלב אחד / לנו הא-ל תורה
נתן בשני לוחות העדוּת / להוריד על ידי משה עבדו /
החוקים והמשפטים חרותים בשני לוחות הברית.
הטוב והמטיב הבדילנו מעמי ארצות / וביום השישי
למעשה בראשית מעליונים ומתחתונים / יצר וברא
האדם / להיות תפארת וסגולה להקים שכינה מגלותה /
שכל הנשמה תהלל י-ה הללויה.
האמן בלבך ובנפשך / רחל תמחה דמעות בניה / כי אלוקי מרום ינחילנו חיי עולם / ובמהרה בימינו ישלח את משה משיחו / עבדו הנאמן לגאול עמו חירות עולם.
ועם אליהו הנביא מבשר הישועות / השוחר ברית עולם /
נשיר בחוצות ארצנו כה לֶחָי / ליוצר צלם האדם /
חיי חי חי ה' אחד ושמו אחד.