גן התענוגות
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉

עוד על הספר

המלומד המוסלמי-אנדלוסי, עלי אבן אחמד אבן סעיד אבן חזם (1064-994) היה מהכותבים הפוריים ביותר בימי תור הזהב האסלאמי בספרד.

תקציר

"...דעו לכם, כי ההנאות העליונות של הגוף ושל החושים הן אלה העולות ממעשה הזדווגות של הגבר ושל האישה. ההזדווגות היא המעשה העליון שברא בוראנו, על מנת לדאוג להמשך הגזע האנושי... רק אחרי שהרגעתי את תשוקתי כליל אני לוקח את העט לכתוב חיבור זה, בתקווה לשרת את תהילת אללה ולעזור לבני־האדם. איני מבקש שום גמול אישי, שום קידום. עכשיו שאני כבר לא מושפע אישית מהנאות הגוף וסערות החושים, אני יכול לכתוב באובייקטיביות ובבהירות רבה ביותר בנושא כל כך סובייקטיבי. זו הסיבה לכך שחיכיתי זמן כה רב, עכשיו אני נכנס לשנתי השמונים עלי אדמות... אני חש שאני מתאים במיוחד לכתוב על נושא חשוב זה, על רקע העובדה שבמשך שישים וחמש השנים האחרונות עסקתי בלי הרף בהזדווגות. חוץ מזה, אני חכם בעל שם ובעל ניסיון רב בריפוי וטיפול. טיפלתי בגברים ונשים גם יחד..." (גן התענוגות)

עלי אִבְּן חַזְם, (הידוע גם כהארון אבן חוסיין אל מקהזומי) בן המאה ה־11, הוא הוגה דעות מלומד שחי ופעל בספרד המוסלמית, כתב אלפי מחקרים, סיפורים ושירים, ונחשב לאחד מחכמי האיסלם הדגולים ביותר. בילדותו גדל בהרמון ושם החל גם חינוכו המיני. בבגרותו כתב, מניסיונו, את חיבורו המפורסם סהרון היונה, חיבור על אהבה ואוהבים, יצירה מקסימה הדנה ביחסי גברים ונשים. בגיל מאוחר יותר כתב את גן התענוגות, יצירה שזכתה להיות אבן יסוד של חקר המיניות, תורגמה לשפות רבות ונשארה על מדפי הספרים במשך אלף שנה ויותר.

כתיבתו של עלי אבן חזם השפיעה רבות על שני חיבורים נוספים בתחום האהבה והמיניות: הגן המבושם של השייח׳ עומר נפסאווי ועל אהבת התשמיש של הרמב״ם. שתי יצירות אלו יפורסמו גם הם בסדרת ״דרך חור המנעול״.

פרק ראשון

בשם אללה1 הרחמן והאהוב2
 
דעו לכם ,המאמינים באל הטוב ,כי האדם נברא על מנת להיות מכשיר ודוגמה לתהילת אללה. הוא נברא בשר ודם ועצם, שיהיו מזכרת תמיד לחולשתו, לגדולתו ותהילתו של אללה.
אללה הוא רב חסד ואוהב יופי ,אם זה לא היה כך ,הוא לא היה בורא אותנו כפי שהננו ,והוא לא היה בורא עולם יפה כזה שהוא ברא. אללה רב החסד גם נתן לנו בינה. על מנת לשבח אותו ולשרת אותו, עלינו לשבח אותו בתפילות ושירות ,ועלינו לשרת אותו במעשים טובים כלפי חברינו בני האדם. עלינו לשבח אותו גם בכך שנקבל בשמחה את הנאות החושים שהוא העתיר עלינו ,ולעשות על מנת לשכלל הנאות אלה.
דעו לכם ,שהאדם נברא בשר ודם, בידי הבורא הדגול שלנו ,לא על מנת שנייסר את תשוקות הגוף ,אלא למלא אותן ולהגשים אותן בצורה המלאה ביותר. השולל מעצמו הנאות אלה, הוא חוטא ומחלל שם אללה, כי הוא דוחה את המתנות של אללה עצמו. מתנת הנאת הגוף והחושים. ויש לברך ולהודות לאללה על מתנות אלה ,הנאות שהן כמו הכוכבים הנוצצים ומאירים את חשכת ליל החיים.
דעו לכם, כי ההנאות העליונות של הגוף ושל החושים, הן אלה העולות ממעשה הזדווגות של הגבר ושל האישה (אל ג׳ימעה). ההזדווגות היא המעשה העליון שברא בוראנו, על מנת לדאוג להמשך הגזע האנושי. בניגוד לבעלי החיים ,אצל בני האדם מעשה ההזדווגות הוא מעשה מורכב ורב משמעות. אללה עשה שמעשה זה יהיה רב הנאה, על מנת שיהיה זה חובה, שנעשה זאת ברצון רב ובלי הרף. כל שריר, וכל איבר ועצב, יכולים לשמש ולקחת חלק במעשה ההזדווגות, ועל כן נשבח ונודה לאללה פי כמה וכמה על רוב חסדו. כי ניתן להשתמש בכל החושים, לשם התכלית שהבורא כיוון אליה. על כן הזדווגות של בני אדם חייבת להיות שונה, מזו של בעלי חיים. אבל אף שהדברים האלה צריכים להיות ידועים היטב ,הנה אין זה כך. כתוצאה מכך, מעשה ההזדווגות של בני־האדם, דומה יותר לזה של כלבים, תרנגולים ושל בעלי חיים אחרים. אצל בני־אדם אלה, ההזדווגות היא דבר חפוז, אינסטינקטיבי, די מכוער, פראי וקצר מאוד. הגברים מפיקים מכך הנאה מוגבלת ביותר, והנשים כמעט שלא נהנות כלל. התוצאה היא מתח בשרירים, באיברים ובפרקים. על־כן גברים הופכים לבעלי חיים עצבניים ושתלטניים, ונשים הופכות לסוררות.
רק אחרי שהרגעתי את תשוקתי כליל, אני לוקח את העט לכתוב חיבור זה ,בתקווה לשרת את תהילת אללה ולעזור לבני־האדם. איני מבקש שום גמול אישי ,שום קידום ,ועכשיו, כשאני כבר לא מושפע אישית מהנאות הגוף וסערות החושים ,אני יכול לכתוב בלי משוא פנים ובבהירות רבה ביותר בנושא כל כך אישי. זו הסיבה לכך שחיכיתי זמן כה רב ,עד עכשיו, כאשר אני נכנס לשנתי השמונים עלי אדמות.
אני חש שאני מתאים במיוחד לכתוב על נושא חשוב זה ,על רקע העובדה שבמשך שישים וחמש השנים האחרונות עסקתי בלי הרף בהזדווגות. חוץ מזה, אני חכם בעל שם ובעל ניסיון רב בריפוי וטיפול. טיפלתי בגברים ונשים גם יחד מאל אנדלוס3 עד אל סינד4 ועד סמרקנד5, ברחבי כל ערב ותימן מכורתי6, שם אני יושב וכותב דברים אלה בציפיה לגורלי.
אני מעריך שנהניתי מהזדווגות עם מאות נשים ,ובחנתי ויעצתי לנשים רבות יותר. וכך ,בעזרת אללה ,אקח על עצמי את המשימה הזאת ,ואעלה על הכתב את כל הניסיון הזה , בצורת חיבור זה ,שיעזור לבעלי הניסיון וגם לאלה שבאמת רוצים להשתפר באמנות ההזדווגות. ומי יתן שאללה בחכמתו, שאין לה שיעור, ובחסדו האינסופי ,ינהג בנו ברחמים ,ויעניק לנו מטוב שפעתו ,על מנת שניטיב לשבחו ולהודות לו וליהנות ממתנותיו.
הנביא הדגול שלנו מוחמד ,יבורך שמו ,אמר לנו בדבריו, והראה לנו במעשיו, כיצד אללה התכוון שנהנה מההזדווגות. הנביא נישא כמה פעמים ונהנה מהזדווגות עם אינספור שפחות.
הנביא הדגול מוחמד אמר, ׳׳מי שמסוגל ליהנות מהזדווגות , ולא עושה זאת מכל סיבה שהיא ,הוא לא מבניי ,והוא איבד את גן העדן שלו עלי אדמות.׳׳
הנביא רב החסד אמר גם, ׳׳תבורך האישה הנועזת ומלאת התאווה בהזדווגות, ויבורך הגבר שלימד אותה כך, כי שניהם ייהנו ממתנות אללה״7.
קראתי את רוב הסִפרות הקיימת בנושא ההזדווגות ,ולדעתי רוב המחברים הם גסים להדהים, או שהם נבערים לגמרי בעניינים אלה8. זה האיץ בי יותר מכול דבר אחר לפתוח במסע זה, שהוא בעיניי מסע נאצל. ומי יתן שאללה יעניק לי את הזמן ואת הכוח, הדרושים להשלים את המלאכה הזאת לפני מותי.
לחיבור זה מטרה כפולה. בראש ובראשונה ,אני מתכוון לתאר בפירוט את האופי האמיתי, ואת דרכי הביצוע של אמנות ההזדווגות האנושית. התוצאה תהיה שהמעשה יעניק הנאה עילאית, הן לגברים והן לאישה. יש להדגיש שחובתו של הגבר ללמד את האישה את סוד האמנות הזאת ,כי בלי הדרכתו האישה — בשכלה הפשוט ובחוסר הדימיון שלה — לא תהיה מסוגלת לגרום הנאות אלה לעצמה ולגבר שלה. אולם ,ההדרכה הכי טובה שגבר יכול להעניק, היא בכך שהוא ינהג עצמו במומחיות ,האישה תלמד בכך שהיא תחקה אותו. אחרת, הגבר יצטרך להסתפק ולהיות עם אישה, שבעת ההזדווגות תתנהג בדיוק כמו פרה אדישה.
המטרה השניה היא לאפשר לקורא הצצה אל מדע הרבייה וההזדווגות האנושית ,וכן להביא בפניו תיאור של המחלות הפוקדות את איברי הרבייה של בני־האדם, וכיצד לטפל במחלות אלה ולהִמנע מהן. אתאר גם סטיות של גברים ונשים.
זמני על פני האדמה הזאת קצר ביותר, ואני ארסן את הנטייה לפטפוט יתר ,שהיא טבעית לגמרי כאשר כותבים בנושאים כאלה. יש רבים שיחשבו כי חיבור זה הוא קצר מדי ,אבל אנסה לכלול בו את כל הידע הדרוש לגבר ולאישה, הרוצים זה את זו,הידע שאספתי במשך כל חיי הארוכים ורבי המעש.
אתחיל עכשיו ושוב אודה לאללה רב הכוח על העזרה ועל הברכה, ומעל הכול על רחמים.

המלומד המוסלמי-אנדלוסי, עלי אבן אחמד אבן סעיד אבן חזם (1064-994) היה מהכותבים הפוריים ביותר בימי תור הזהב האסלאמי בספרד.

עוד על הספר

גן התענוגות עלי אבן אחמד אבן סעיד אבן חזם
בשם אללה1 הרחמן והאהוב2
 
דעו לכם ,המאמינים באל הטוב ,כי האדם נברא על מנת להיות מכשיר ודוגמה לתהילת אללה. הוא נברא בשר ודם ועצם, שיהיו מזכרת תמיד לחולשתו, לגדולתו ותהילתו של אללה.
אללה הוא רב חסד ואוהב יופי ,אם זה לא היה כך ,הוא לא היה בורא אותנו כפי שהננו ,והוא לא היה בורא עולם יפה כזה שהוא ברא. אללה רב החסד גם נתן לנו בינה. על מנת לשבח אותו ולשרת אותו, עלינו לשבח אותו בתפילות ושירות ,ועלינו לשרת אותו במעשים טובים כלפי חברינו בני האדם. עלינו לשבח אותו גם בכך שנקבל בשמחה את הנאות החושים שהוא העתיר עלינו ,ולעשות על מנת לשכלל הנאות אלה.
דעו לכם ,שהאדם נברא בשר ודם, בידי הבורא הדגול שלנו ,לא על מנת שנייסר את תשוקות הגוף ,אלא למלא אותן ולהגשים אותן בצורה המלאה ביותר. השולל מעצמו הנאות אלה, הוא חוטא ומחלל שם אללה, כי הוא דוחה את המתנות של אללה עצמו. מתנת הנאת הגוף והחושים. ויש לברך ולהודות לאללה על מתנות אלה ,הנאות שהן כמו הכוכבים הנוצצים ומאירים את חשכת ליל החיים.
דעו לכם, כי ההנאות העליונות של הגוף ושל החושים, הן אלה העולות ממעשה הזדווגות של הגבר ושל האישה (אל ג׳ימעה). ההזדווגות היא המעשה העליון שברא בוראנו, על מנת לדאוג להמשך הגזע האנושי. בניגוד לבעלי החיים ,אצל בני האדם מעשה ההזדווגות הוא מעשה מורכב ורב משמעות. אללה עשה שמעשה זה יהיה רב הנאה, על מנת שיהיה זה חובה, שנעשה זאת ברצון רב ובלי הרף. כל שריר, וכל איבר ועצב, יכולים לשמש ולקחת חלק במעשה ההזדווגות, ועל כן נשבח ונודה לאללה פי כמה וכמה על רוב חסדו. כי ניתן להשתמש בכל החושים, לשם התכלית שהבורא כיוון אליה. על כן הזדווגות של בני אדם חייבת להיות שונה, מזו של בעלי חיים. אבל אף שהדברים האלה צריכים להיות ידועים היטב ,הנה אין זה כך. כתוצאה מכך, מעשה ההזדווגות של בני־האדם, דומה יותר לזה של כלבים, תרנגולים ושל בעלי חיים אחרים. אצל בני־אדם אלה, ההזדווגות היא דבר חפוז, אינסטינקטיבי, די מכוער, פראי וקצר מאוד. הגברים מפיקים מכך הנאה מוגבלת ביותר, והנשים כמעט שלא נהנות כלל. התוצאה היא מתח בשרירים, באיברים ובפרקים. על־כן גברים הופכים לבעלי חיים עצבניים ושתלטניים, ונשים הופכות לסוררות.
רק אחרי שהרגעתי את תשוקתי כליל, אני לוקח את העט לכתוב חיבור זה ,בתקווה לשרת את תהילת אללה ולעזור לבני־האדם. איני מבקש שום גמול אישי ,שום קידום ,ועכשיו, כשאני כבר לא מושפע אישית מהנאות הגוף וסערות החושים ,אני יכול לכתוב בלי משוא פנים ובבהירות רבה ביותר בנושא כל כך אישי. זו הסיבה לכך שחיכיתי זמן כה רב ,עד עכשיו, כאשר אני נכנס לשנתי השמונים עלי אדמות.
אני חש שאני מתאים במיוחד לכתוב על נושא חשוב זה ,על רקע העובדה שבמשך שישים וחמש השנים האחרונות עסקתי בלי הרף בהזדווגות. חוץ מזה, אני חכם בעל שם ובעל ניסיון רב בריפוי וטיפול. טיפלתי בגברים ונשים גם יחד מאל אנדלוס3 עד אל סינד4 ועד סמרקנד5, ברחבי כל ערב ותימן מכורתי6, שם אני יושב וכותב דברים אלה בציפיה לגורלי.
אני מעריך שנהניתי מהזדווגות עם מאות נשים ,ובחנתי ויעצתי לנשים רבות יותר. וכך ,בעזרת אללה ,אקח על עצמי את המשימה הזאת ,ואעלה על הכתב את כל הניסיון הזה , בצורת חיבור זה ,שיעזור לבעלי הניסיון וגם לאלה שבאמת רוצים להשתפר באמנות ההזדווגות. ומי יתן שאללה בחכמתו, שאין לה שיעור, ובחסדו האינסופי ,ינהג בנו ברחמים ,ויעניק לנו מטוב שפעתו ,על מנת שניטיב לשבחו ולהודות לו וליהנות ממתנותיו.
הנביא הדגול שלנו מוחמד ,יבורך שמו ,אמר לנו בדבריו, והראה לנו במעשיו, כיצד אללה התכוון שנהנה מההזדווגות. הנביא נישא כמה פעמים ונהנה מהזדווגות עם אינספור שפחות.
הנביא הדגול מוחמד אמר, ׳׳מי שמסוגל ליהנות מהזדווגות , ולא עושה זאת מכל סיבה שהיא ,הוא לא מבניי ,והוא איבד את גן העדן שלו עלי אדמות.׳׳
הנביא רב החסד אמר גם, ׳׳תבורך האישה הנועזת ומלאת התאווה בהזדווגות, ויבורך הגבר שלימד אותה כך, כי שניהם ייהנו ממתנות אללה״7.
קראתי את רוב הסִפרות הקיימת בנושא ההזדווגות ,ולדעתי רוב המחברים הם גסים להדהים, או שהם נבערים לגמרי בעניינים אלה8. זה האיץ בי יותר מכול דבר אחר לפתוח במסע זה, שהוא בעיניי מסע נאצל. ומי יתן שאללה יעניק לי את הזמן ואת הכוח, הדרושים להשלים את המלאכה הזאת לפני מותי.
לחיבור זה מטרה כפולה. בראש ובראשונה ,אני מתכוון לתאר בפירוט את האופי האמיתי, ואת דרכי הביצוע של אמנות ההזדווגות האנושית. התוצאה תהיה שהמעשה יעניק הנאה עילאית, הן לגברים והן לאישה. יש להדגיש שחובתו של הגבר ללמד את האישה את סוד האמנות הזאת ,כי בלי הדרכתו האישה — בשכלה הפשוט ובחוסר הדימיון שלה — לא תהיה מסוגלת לגרום הנאות אלה לעצמה ולגבר שלה. אולם ,ההדרכה הכי טובה שגבר יכול להעניק, היא בכך שהוא ינהג עצמו במומחיות ,האישה תלמד בכך שהיא תחקה אותו. אחרת, הגבר יצטרך להסתפק ולהיות עם אישה, שבעת ההזדווגות תתנהג בדיוק כמו פרה אדישה.
המטרה השניה היא לאפשר לקורא הצצה אל מדע הרבייה וההזדווגות האנושית ,וכן להביא בפניו תיאור של המחלות הפוקדות את איברי הרבייה של בני־האדם, וכיצד לטפל במחלות אלה ולהִמנע מהן. אתאר גם סטיות של גברים ונשים.
זמני על פני האדמה הזאת קצר ביותר, ואני ארסן את הנטייה לפטפוט יתר ,שהיא טבעית לגמרי כאשר כותבים בנושאים כאלה. יש רבים שיחשבו כי חיבור זה הוא קצר מדי ,אבל אנסה לכלול בו את כל הידע הדרוש לגבר ולאישה, הרוצים זה את זו,הידע שאספתי במשך כל חיי הארוכים ורבי המעש.
אתחיל עכשיו ושוב אודה לאללה רב הכוח על העזרה ועל הברכה, ומעל הכול על רחמים.