ברכי נפשי
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
ברכי נפשי

ברכי נפשי

ספר דיגיטלי
ספר מודפס

עוד על הספר

  • הוצאה: ידיעות ספרים
  • תאריך הוצאה: דצמבר 2015
  • קטגוריה: פרוזה מקור
  • מספר עמודים: 303 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 5 שעות ו 3 דק'

חיים נבון

חיים נבון הוא הוגה דעות, סופר ופובליציסט. פרסם אחד-עשר ספרים בענייני יהדות ושלושה ספרי פרוזה, בהם רב-המכר "חוה לא אכלה תפוח", ספרי ההגות "שיעורי בית" ו"מכים שורשים" והרומן הדיסטופי "חופשי זה", כולם בהוצאת ידיעות ספרים.

נושאים

תקציר

כל יהודי חייב לברך על מאכליו; ומכאן שהלכות ברכות לא נועדו רק לראשי ישיבות ולפוסקים דגולים, אלא לכל אחד ואחת. חכמים הקפידו שאדם יברך על כל מאכל את הברכה הראויה לו. "הפוטר עצמו בכל דבר בברכת שהכול," כתבו הפוסקים, "הרי זה בּוּר."
 
ברכי נפשי מיועד לכל אלו שאינם בורים, אך גם אינם בקיאים בכל המרחב הגדול של דיני ברכות הנהנין. הוא מוביל את הקורא והלומד בבטחה ובמיומנות בשבילים המרכזיים של הלכות ברכות: החל מסוגיות התלמוד, דרך דיוני הראשונים והאחרונים, ועד להכרעה המעשית בימינו. הספר מציג את היסודות הבסיסיים של כל נושא, משתדל להכריע בספקות, מכבד את המנהגים הרווחים בעדות ישראל וחותר להכרעה הלכתית פשוטה ובהירה.

פרק ראשון

מבוא
 
״דיני ברכות ארוכים ועמוקים, וצריך כל אחד להיזהר בהם... וצריך כל אחד ללמוד״ (פתיחת הפרי מגדים להלכות ברכות). הפרי מגדים ניסח שתי קביעות עובדתיות ובעקבותיהן מסקנה. ראשית, דיני ברכות הם מסובכים ומורכבים. שנית, מדובר בהלכות יומיומיות שכל אחד נתקל בהן בכל שעה. שתי הקביעות הללו מעוררות בעיה בהצטרפן זו לזו: איך יכול כל אדם להקפיד על הלכות כה רבות וכה מסובכות? הפרי מגדים הגיע למסקנה המתבקשת: ״וצריך כל אחד ללמוד״. אך לא לכל אחד יש הזמן והריכוז הנחוצים ללימוד כל הלכות ברכות. גם מי שזכה ללמוד, חש לעתים קרובות שהוא טובע בים הפרטים, ואינו מצליח לחלץ מתוכם את ההנחיה המעשית הראויה.
בספר זה ניסיתי לסכם את יסודות התחום ההלכתי של ברכות הנהנין. כאשר מתמקדים בשורשים ולא בענפים אפשר להתנסח באופן בהיר, ובכך להקל מאוד על ההבנה וגם על הזיכרון. בכל סוגיה השתדלתי לסקור את יסודותיה במשנה ובגמרא, ולהגיע עד לפסיקת ההלכה המעשית בימינו.
אנשים רבים סומכים, מחוסר ברירה, על דברי המשנה: ״ועל כולם, אם אמר שהכל נהיה בדברו - יצא״ (ברכות מ ע״א). אך הראשונים ציינו שבמשנה מדובר רק בפתרון שבדיעבד, ולכתחילה יש לברך על כל מאכל את הברכה המסוימת הראויה לו. אמנם, אם אדם אינו יודע מהי הברכה - לכאורה הרי זה כדיעבד, ויכול לברך שהכול. אך המגן אברהם (או״ח רב ס״ק לו) הסביר שאין הכוונה לאדם שלא למד הלכות ברכות. לאדם כזה לא נאמר שיברך שהכול, אלא שיימנע מאכילת אותו מאכל וילך ללמוד את ההלכה.
מכאן אפשר לראות את החשיבות הגדולה שבלימוד הלכות ברכות. חכמים הקפידו שאדם יברך על כל מאכל את הברכה הראויה לו. ככל שהברכה מפורטת יותר, כך יש בה שבח גדול יותר לקב״ה (חיי אדם כלל מט, ב). על כן כתב ערוך השולחן: ״הפוטר עצמו בכל דבר בברכת שהכל - הרי זה בּוּר״ (או״ח רב, ב).
בהלכות ברכות יש ספקות רבים, המעמידים את הפוסקים בין המצרים. מצד אחד, איסור חמור הוא לאכול בלי הברכה הראויה; מצד שני, איסור חמור הוא גם לברך ברכה לבטלה. אם כך, איך צריך לנהוג במקרה של ספק? יש פוסקים המרבים לנקוט בפתרון שהציע המגן אברהם (או״ח רד ס״ק כו): אם יש ספק לגבי ברכתו של מאכל מסוים, עדיף לאכול אותו בתוך סעודת פת ולא לברך עליו שהכול. בתוך הסעודה, אותו מאכל נפטר בוודאי בברכת הפת. אמנם, יש אחרונים שציינו שזהו פתרון טוב רק כאשר ממילא מתכוון לאכול פת, אך אם יאכל לחם במיוחד בשביל מאכל זה - לא ברור שאכן אפשר להגדיר במקרה כזה את הפת כעיקר, הפוטר מאכלים אחרים שהם טפלים לו. זאת, שהרי במקרה זה לכאורה הפת אינה המאכל העיקרי, אלא רק פתרון הלכתי (משנה ברורה קעז ס״ק ג).
עוד נעיר, שבאופן בסיסי הלכות ברכות נועדו להדריך את האדם מה עליו לברך על כל מאכל שברצונו לאכול, ולא לשבש את הרגלי אכילתו. כך שאם יש לאדם ספק מהי הברכה משום שלא למד - עליו לשבת וללמוד; ואם גם לפוסקי ההלכה יש ספק בשאלה זו - יש לעשות מאמץ להכריע אותו (בכל מקום שהדבר אפשרי), ולמעט ככל האפשר לדרוש מהאדם לשנות את סדרי אכילתו כדי להימנע מהספק.
בסוגיות רבות שבהן יש מחלוקת בין הפוסקים, הוספתי לשיקולי הפסיקה הרווחים גם שיקול נוסף: פשטות. כאשר עמדו בפניי שתי שיטות: האחת מציבה הכרעה חד-משמעית, והשנייה מציבה יער של אבחנות מורכבות שאדם מן היישוב יתקשה מאוד לזכור וליישם, העדפתי את השיטה הפשוטה יותר (במקום שהדבר אפשרי לפי דרכי הפסיקה). זאת, כדי שכל אחד יוכל לקיים את ההלכה. הלכות ברכות לא נועדו רק לראשי ישיבות ולפוסקים דגולים, אלא לכל יהודי. דוגמה בולטת אפשר לראות בדיוננו בעניין סדר הקדימות בברכות.
עוד עיקרון הלכתי אחד היה נר לרגלי. מימים ימימה, עמוד ההלכה הוא המסורת המעשית. כל אדם ינק את דרכי ההלכה בבית הוריו והורי-הוריו, ולא נטש תורת אמו. תהליכים שונים הביאו בעשורים האחרונים לזלזול גובר והולך במסורת ההלכתית המעשית. יש המחפשים הקלות ויש המחפשים החמרות, והצד השווה שבהם שכולם מחפשים הלכה של ספרים ולא של חיים. כנגד אלו ואלו מחה אחד מגדולי הפוסקים של המאה העשרים, הרב מנשה קליין: ״צריך ליישב דעת רבותינו זקני תלמידי חכמים, שנהג עלמא על פיהם, ולא ח״ו לטרוף דעתם. ובעוונותינו הרבים הוא מחלה בדור הזה, אשר מחפשים המקילים אחר קוּלות והמחמירין אחר חוּמרות אשר לא שערום אבותינו״ (שו״ת משנה הלכות ו סימן לח). בהלכות ברכות, שנתקלים בהן בכל יום ובכל שעה, יש משקל מיוחד למסורת המעשית היומיומית. לכן הענקתי למנהג הרווח משקל גדול בקביעת ההלכה.
גרסה ראשונה של פרקי ספר זה התפרסמה בבית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון, בראשות הרב עזרא ביק. תודתי לו ולאנשי צוותו, ביניהם עוזיה קרונמן, שהעיר הערות מועילות. תודה לידידי הרב ידידיה כהנא, שעבר על הספר כולו והצילני מכמה שגיאות. תודתי לאנשי הוצאת ״ידיעות ספרים״, שניאותו להיות אכסניה מכובדת לספר זה. תודה עמוקה יותר להוריי - לאבי ז״ל ולאמי תבדל״א - שמהם קיבלתי מוסר אב ותורת אם. ועל כולם, תודה לריבון העולם, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ואת ברכותיו.
ה״נפש״ בלשון המקרא כוללת את מגוון התפקודים הרוחניים והחומריים של האדם. הנפש היא כוח החיים שבכל יצור חי (״נפש חיה״ [בראשית א, כ]); הנפש היא הניזונת ממאכלו והסובלת ברעבונו (״נפש שֹבעה תבוס נֹפת, ונפש רעבה כל מר מתוק״ [משלי כז, ז]); בה שוכנים גם תודעתו ורגשותיו של האדם (״ואתם ידעתם את נפש הגר״ [שמות כג, ט], ״ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד״ [שמואל א יח, א]); והיא הנושאת את כמיהתו לאלוהיו (״כאיל תערֹג על אפיקי מים כן נפשי תערֹג אליך אלוהים״ [תהילים מב, ב]). הלכות ברכות מחברות את כל הממדים הללו של אישיותנו, ומכוונות את כולם כלפי מעלה. מתוך אכילתנו, מתוך חיינו החומריים, אנו מהללים ומשבחים את בוראנו. ברכי נפשי את ה'.

חיים נבון

חיים נבון הוא הוגה דעות, סופר ופובליציסט. פרסם אחד-עשר ספרים בענייני יהדות ושלושה ספרי פרוזה, בהם רב-המכר "חוה לא אכלה תפוח", ספרי ההגות "שיעורי בית" ו"מכים שורשים" והרומן הדיסטופי "חופשי זה", כולם בהוצאת ידיעות ספרים.

עוד על הספר

  • הוצאה: ידיעות ספרים
  • תאריך הוצאה: דצמבר 2015
  • קטגוריה: פרוזה מקור
  • מספר עמודים: 303 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 5 שעות ו 3 דק'

נושאים

ברכי נפשי חיים נבון
מבוא
 
״דיני ברכות ארוכים ועמוקים, וצריך כל אחד להיזהר בהם... וצריך כל אחד ללמוד״ (פתיחת הפרי מגדים להלכות ברכות). הפרי מגדים ניסח שתי קביעות עובדתיות ובעקבותיהן מסקנה. ראשית, דיני ברכות הם מסובכים ומורכבים. שנית, מדובר בהלכות יומיומיות שכל אחד נתקל בהן בכל שעה. שתי הקביעות הללו מעוררות בעיה בהצטרפן זו לזו: איך יכול כל אדם להקפיד על הלכות כה רבות וכה מסובכות? הפרי מגדים הגיע למסקנה המתבקשת: ״וצריך כל אחד ללמוד״. אך לא לכל אחד יש הזמן והריכוז הנחוצים ללימוד כל הלכות ברכות. גם מי שזכה ללמוד, חש לעתים קרובות שהוא טובע בים הפרטים, ואינו מצליח לחלץ מתוכם את ההנחיה המעשית הראויה.
בספר זה ניסיתי לסכם את יסודות התחום ההלכתי של ברכות הנהנין. כאשר מתמקדים בשורשים ולא בענפים אפשר להתנסח באופן בהיר, ובכך להקל מאוד על ההבנה וגם על הזיכרון. בכל סוגיה השתדלתי לסקור את יסודותיה במשנה ובגמרא, ולהגיע עד לפסיקת ההלכה המעשית בימינו.
אנשים רבים סומכים, מחוסר ברירה, על דברי המשנה: ״ועל כולם, אם אמר שהכל נהיה בדברו - יצא״ (ברכות מ ע״א). אך הראשונים ציינו שבמשנה מדובר רק בפתרון שבדיעבד, ולכתחילה יש לברך על כל מאכל את הברכה המסוימת הראויה לו. אמנם, אם אדם אינו יודע מהי הברכה - לכאורה הרי זה כדיעבד, ויכול לברך שהכול. אך המגן אברהם (או״ח רב ס״ק לו) הסביר שאין הכוונה לאדם שלא למד הלכות ברכות. לאדם כזה לא נאמר שיברך שהכול, אלא שיימנע מאכילת אותו מאכל וילך ללמוד את ההלכה.
מכאן אפשר לראות את החשיבות הגדולה שבלימוד הלכות ברכות. חכמים הקפידו שאדם יברך על כל מאכל את הברכה הראויה לו. ככל שהברכה מפורטת יותר, כך יש בה שבח גדול יותר לקב״ה (חיי אדם כלל מט, ב). על כן כתב ערוך השולחן: ״הפוטר עצמו בכל דבר בברכת שהכל - הרי זה בּוּר״ (או״ח רב, ב).
בהלכות ברכות יש ספקות רבים, המעמידים את הפוסקים בין המצרים. מצד אחד, איסור חמור הוא לאכול בלי הברכה הראויה; מצד שני, איסור חמור הוא גם לברך ברכה לבטלה. אם כך, איך צריך לנהוג במקרה של ספק? יש פוסקים המרבים לנקוט בפתרון שהציע המגן אברהם (או״ח רד ס״ק כו): אם יש ספק לגבי ברכתו של מאכל מסוים, עדיף לאכול אותו בתוך סעודת פת ולא לברך עליו שהכול. בתוך הסעודה, אותו מאכל נפטר בוודאי בברכת הפת. אמנם, יש אחרונים שציינו שזהו פתרון טוב רק כאשר ממילא מתכוון לאכול פת, אך אם יאכל לחם במיוחד בשביל מאכל זה - לא ברור שאכן אפשר להגדיר במקרה כזה את הפת כעיקר, הפוטר מאכלים אחרים שהם טפלים לו. זאת, שהרי במקרה זה לכאורה הפת אינה המאכל העיקרי, אלא רק פתרון הלכתי (משנה ברורה קעז ס״ק ג).
עוד נעיר, שבאופן בסיסי הלכות ברכות נועדו להדריך את האדם מה עליו לברך על כל מאכל שברצונו לאכול, ולא לשבש את הרגלי אכילתו. כך שאם יש לאדם ספק מהי הברכה משום שלא למד - עליו לשבת וללמוד; ואם גם לפוסקי ההלכה יש ספק בשאלה זו - יש לעשות מאמץ להכריע אותו (בכל מקום שהדבר אפשרי), ולמעט ככל האפשר לדרוש מהאדם לשנות את סדרי אכילתו כדי להימנע מהספק.
בסוגיות רבות שבהן יש מחלוקת בין הפוסקים, הוספתי לשיקולי הפסיקה הרווחים גם שיקול נוסף: פשטות. כאשר עמדו בפניי שתי שיטות: האחת מציבה הכרעה חד-משמעית, והשנייה מציבה יער של אבחנות מורכבות שאדם מן היישוב יתקשה מאוד לזכור וליישם, העדפתי את השיטה הפשוטה יותר (במקום שהדבר אפשרי לפי דרכי הפסיקה). זאת, כדי שכל אחד יוכל לקיים את ההלכה. הלכות ברכות לא נועדו רק לראשי ישיבות ולפוסקים דגולים, אלא לכל יהודי. דוגמה בולטת אפשר לראות בדיוננו בעניין סדר הקדימות בברכות.
עוד עיקרון הלכתי אחד היה נר לרגלי. מימים ימימה, עמוד ההלכה הוא המסורת המעשית. כל אדם ינק את דרכי ההלכה בבית הוריו והורי-הוריו, ולא נטש תורת אמו. תהליכים שונים הביאו בעשורים האחרונים לזלזול גובר והולך במסורת ההלכתית המעשית. יש המחפשים הקלות ויש המחפשים החמרות, והצד השווה שבהם שכולם מחפשים הלכה של ספרים ולא של חיים. כנגד אלו ואלו מחה אחד מגדולי הפוסקים של המאה העשרים, הרב מנשה קליין: ״צריך ליישב דעת רבותינו זקני תלמידי חכמים, שנהג עלמא על פיהם, ולא ח״ו לטרוף דעתם. ובעוונותינו הרבים הוא מחלה בדור הזה, אשר מחפשים המקילים אחר קוּלות והמחמירין אחר חוּמרות אשר לא שערום אבותינו״ (שו״ת משנה הלכות ו סימן לח). בהלכות ברכות, שנתקלים בהן בכל יום ובכל שעה, יש משקל מיוחד למסורת המעשית היומיומית. לכן הענקתי למנהג הרווח משקל גדול בקביעת ההלכה.
גרסה ראשונה של פרקי ספר זה התפרסמה בבית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון, בראשות הרב עזרא ביק. תודתי לו ולאנשי צוותו, ביניהם עוזיה קרונמן, שהעיר הערות מועילות. תודה לידידי הרב ידידיה כהנא, שעבר על הספר כולו והצילני מכמה שגיאות. תודתי לאנשי הוצאת ״ידיעות ספרים״, שניאותו להיות אכסניה מכובדת לספר זה. תודה עמוקה יותר להוריי - לאבי ז״ל ולאמי תבדל״א - שמהם קיבלתי מוסר אב ותורת אם. ועל כולם, תודה לריבון העולם, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ואת ברכותיו.
ה״נפש״ בלשון המקרא כוללת את מגוון התפקודים הרוחניים והחומריים של האדם. הנפש היא כוח החיים שבכל יצור חי (״נפש חיה״ [בראשית א, כ]); הנפש היא הניזונת ממאכלו והסובלת ברעבונו (״נפש שֹבעה תבוס נֹפת, ונפש רעבה כל מר מתוק״ [משלי כז, ז]); בה שוכנים גם תודעתו ורגשותיו של האדם (״ואתם ידעתם את נפש הגר״ [שמות כג, ט], ״ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד״ [שמואל א יח, א]); והיא הנושאת את כמיהתו לאלוהיו (״כאיל תערֹג על אפיקי מים כן נפשי תערֹג אליך אלוהים״ [תהילים מב, ב]). הלכות ברכות מחברות את כל הממדים הללו של אישיותנו, ומכוונות את כולם כלפי מעלה. מתוך אכילתנו, מתוך חיינו החומריים, אנו מהללים ומשבחים את בוראנו. ברכי נפשי את ה'.