אנרכיזם
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉

עוד על הספר

אברהם יסעור

פרופ' אברהם יסעור (1922-2008) לימד בחוג למדע המדינה באוניברסיטת חיפה וחנך דור שלם של חוקרים. עם ספריו הרבים שראו אור נמנים "פילוסופיה ואוטופיה" (1996) ו"שלום לך המאה העשרים" (2002).

תקציר

האנתולוגיה אנרכיזם מקבצת בפעם הראשונה בעברית את מיטב ההגות האנרכיסטית הקלאסית של המאות ה-19 וה-20. נדמה שאי אפשר להבין את המחשבה המערבית של 150 השנים האחרונות, שעניינה "הפוליטיקה של המדינה", בלי לקחת בחשבון את מסורת המחשבה האנרכיסטית, אשר התפצלה לגוונים רבים – אנרכיזם שמאלי, אנרכיזם ימני, אנרכו-קומוניזם, אנרכיזם אוטופיסטי, אנרכיזם טרוריסטי, אנרכיזם ליברטרי, אנרכיזם אידיאליסטי ועוד. 
 
המשותף בהגותם ובפועלם של כל האנרכיסטים הוא שלילת כל שלטון, ובראש ובראשונה – שלילת המדינה כמקור הרע. המדינה נתפסת כהתגלמות המרות הממסדית ודיכוי היחיד וחירותו. כל אוטוריטה הנה בלתי לגיטימית, ואילו הגיון חוקי המדינה והמבנה המחוקק והכופה הם שיקוף נאמן של היחסים מלאי הסתירות המתקיימים בחברה ההיררכית, של היות מנגנוני המדינה כלי שרת בידי השליטים שטובתם בלבד עומדת לנגד עיניהם. 
 
אלא שמטבעו האנרכיזם אינו יכול להיות משנה סדורה ומוסכמת אחת ולתמיד; לצד החולשה – במאבקיו הרעיוניים בזרמים האחרים של הסוציאליזם – יש לו גם יתרון: ההיבטים השונים במשנת האנרכיזם מאפשרים לו להיות, בעתיד כבעבר, אקטואלי ורלוונטי להבנת החברה שבה אנו חיים, לשלילתה הביקורתית, כמו גם לניסוח עדכני של החברה הטובה הרצויה. בימינו אלה, כאשר בולטות הסכנות שבטכנולוגיה העודפת ובזיהום הסביבתי, אפשר להבחין בשימת דגש על מודעות אקולוגית ובתביעות רדיקליות בתחום שימור הסביבה ובריאות האוכלוסייה; אין קושי לקשר תביעות אלה עם ההגדרה המרחיבה בדבר החירות הכללית מבית מדרשה של המסורת האנרכיסטית. 
 
עורך האסופה, פרופ' אברהם יסעור (1922-2008), אשר נפטר מספר ימים לפני הבאת הספר לדפוס ואשר לו מוקדשת מהדורה מחודשת זו, לימד בחוג למדע המדינה באוניברסיטת חיפה וחנך דור שלם של חוקרים. עם ספריו הרבים שראו אור נמנים "פילוסופיה ואוטופיה" (1996) ו"שלום לך המאה העשרים" (2002). 

פרק ראשון

מבוא לאנתולוגיה: אברהם יסעור
 
ובחדר - כל כתל כגויל האימות.
כל כתל - כשער של ספר.
הספר חתום בשבעה חותמות
מתחת לנטל האפר.
מי ימנה גרגריך אבק הימים?
המחוגים כבר הצרידו מזקן.
ולפתע יחרג (הה ילדי התמים!)
ממסגרת העץ איזה דיוקן.
הערב הבהין בטרקלין המדמדם.
כתלי בית אבא דכאוני.
ר' משה בן מימון המכנה רמב"ם
צופה אל מול דיוקן באקונין.
א' שלונסקי, "רמב"ם ובאקונין", כל שירי, ג

אברהם יסעור

פרופ' אברהם יסעור (1922-2008) לימד בחוג למדע המדינה באוניברסיטת חיפה וחנך דור שלם של חוקרים. עם ספריו הרבים שראו אור נמנים "פילוסופיה ואוטופיה" (1996) ו"שלום לך המאה העשרים" (2002).

עוד על הספר

אנרכיזם אברהם יסעור

מבוא לאנתולוגיה: אברהם יסעור
 
ובחדר - כל כתל כגויל האימות.
כל כתל - כשער של ספר.
הספר חתום בשבעה חותמות
מתחת לנטל האפר.
מי ימנה גרגריך אבק הימים?
המחוגים כבר הצרידו מזקן.
ולפתע יחרג (הה ילדי התמים!)
ממסגרת העץ איזה דיוקן.
הערב הבהין בטרקלין המדמדם.
כתלי בית אבא דכאוני.
ר' משה בן מימון המכנה רמב"ם
צופה אל מול דיוקן באקונין.
א' שלונסקי, "רמב"ם ובאקונין", כל שירי, ג