החינוך הגופני בחיי בית הספר
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
החינוך הגופני בחיי בית הספר

החינוך הגופני בחיי בית הספר

5 כוכבים (דירוג אחד)

עוד על הספר

מירי שחף

ד"ר מירי שחף היא מורה לחינוך גופני ומרצה במכללה האקדמית גבעת ושינגטון בתחומי הפדגוגיה, הלמידה המוטורית, התפתחות הילד וילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הגופני. בעבר שימשה מירי כמדריכה מחוזית בפיקוח על החינוך הגופני, וכיום היא מדריכה ארצית בתחומי היוזמות ועבודות גמר. מירי הייתה חברה בוועדת המחקר של המכללה וריכזה בשנת תשע"ג צוות חשיבה לגיבוש עקרונות לתכנית לימודים עתידית בחינוך גופני. מחקריה עוסקים בקשר בין עיסוק בספורט הישגי לבין מאפייני אישיות והישגים בלימודים.

נושאים

תקציר

חינוך גופני אינו רק שעה שבועית במערכת הלימודים בבית-הספר אלא קרקע פורייה לזימון מצבים ספורטיביים וחברתיים, המצריכים עבודת צוות, הגינות, כבוד, סבלנות ואיפוק ובד בבד - התמודדות עם קשת של רגשות, החל בסיפוק ובשמחה בעת הצלחה וכלה באכזבה בעת כישלון. תפקידו של המורה לחינוך גופני, נוסף להוראה, הוא ליזום ולחשוף את כלל תלמידי בית-הספר לפעילויות שונות ומגוונות, שיספקו להם חוויית הצלחה, יתרמו לביטחונם העצמי, יעצימו את חדוות הפעילות, יגוונו את חיי בית-הספר וישמשו נדבך נוסף בחינוך לאורח חיים בריא.

בספר זה לוקט לראשונה מגוון רחב ביותר של רעיונות לפעילויות, שהמורה יוכל לעשות בהם שימוש בכיתה, בחצר בית-הספר ומחוצה לה. אבל לא רק הוא. אנשי חינוך כמחנכים, מורים, רכזים חברתיים וגננות יוכלו לאמץ רעיונות אלה במקום עבודתם.

ייחודו של הספר הוא גם בחיבור התיאוריה למעשה. הקורא ימצא בספר מודל חדשני לפיתוח יוזמה, המושתת על מודלים שעניינם חינוך לספורט ופתרון בעיות יצירתי, יקבל כלים של ממש לתכנון יום הספורט וכאמור, ייחשף לשלל פעילויות בנושאים שונים - חלקם קשורים בקשר עבות לספורט וחלקם לחגים ולמועדי ישראל. הפרק האחרון של הספר מתמקד ביוזמות ייחודיות, עיוניות ומעשיות, המעשירות את התלמיד כמו חינוך לבריאות, איכות הסביבה, סיפורי התנ"ך, מאכלים וטעמים, פעילויות משותפות של הורים וילדים ועוד ועוד.

פרק ראשון

אופיו של יום הספורט


מורה המתכנן יום ספורט חייב לדעת כי התכנון הוא השלב החשוב ביותר בהצלחתו של יום כזה. תכנון מדוקדק, שבו מתייחסים לשלל ההיבטים של האירוע, עד לפרטים הקטנים ביותר, יצמצם עד למינימום תרחישים לא צפויים.
בראש ובראשונה, על המורה לקבל החלטה בדבר אופיו של יום הספורט, שהוא פועל יוצא מהיעדים שהציב לעצמו ואף מהנושא שסביבו מתקיים יום הספורט. להלן ארבע אפשרויות שונות לאופיו של יום הספורט (יפורטו להלן):
1. פעילות תחרותית אישית
2. תחרות בין הכיתות המבוצעת בתחנות. כאשר הדגש בפעילות עשוי להיות או על ההישג, או על המוראל וההתנהגות או על משחקים קבוצתיים בין הכיתות.
3. תחרות תוך-כיתתית בין שני חצאי כיתה. כאשר כל כיתה מחולקת לשני טורים, המתחרים זה מול זה.
4. פעילות לא תחרותית.
 
ניקוד ורישום תוצאות: בכל אחת מהאפשרויות קיים שימוש בניקוד ורישום תוצאות. בהמשך הפרק מובאים טפסים שונים שהמורה נדרש להכין ושתי דוגמאות הכוללות פירוט של לוח זמנים, שמה של כל תחנה, מיקומה וסדר המעבר בין התחנות.
שיפוט: בחירת השופטים והכנתם מהוות חלק חשוב בתכנון יום הספורט, שהרי השופטים הם אלו שמפעילים אותו הלכה למעשה. הכנה מתאימה כוללת הסבר של הליך השיפוט והדגמה לשופטים.
 
כפי שצוין, מוצעות למורה ארבע אפשרויות באשר לאופיו של יום הספורט. לבחירה של כל אחת מהן יש השלכות על סוג הפעילות והכנת הציוד.

מירי שחף

ד"ר מירי שחף היא מורה לחינוך גופני ומרצה במכללה האקדמית גבעת ושינגטון בתחומי הפדגוגיה, הלמידה המוטורית, התפתחות הילד וילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הגופני. בעבר שימשה מירי כמדריכה מחוזית בפיקוח על החינוך הגופני, וכיום היא מדריכה ארצית בתחומי היוזמות ועבודות גמר. מירי הייתה חברה בוועדת המחקר של המכללה וריכזה בשנת תשע"ג צוות חשיבה לגיבוש עקרונות לתכנית לימודים עתידית בחינוך גופני. מחקריה עוסקים בקשר בין עיסוק בספורט הישגי לבין מאפייני אישיות והישגים בלימודים.

עוד על הספר

נושאים

החינוך הגופני בחיי בית הספר מירי שחף

אופיו של יום הספורט


מורה המתכנן יום ספורט חייב לדעת כי התכנון הוא השלב החשוב ביותר בהצלחתו של יום כזה. תכנון מדוקדק, שבו מתייחסים לשלל ההיבטים של האירוע, עד לפרטים הקטנים ביותר, יצמצם עד למינימום תרחישים לא צפויים.
בראש ובראשונה, על המורה לקבל החלטה בדבר אופיו של יום הספורט, שהוא פועל יוצא מהיעדים שהציב לעצמו ואף מהנושא שסביבו מתקיים יום הספורט. להלן ארבע אפשרויות שונות לאופיו של יום הספורט (יפורטו להלן):
1. פעילות תחרותית אישית
2. תחרות בין הכיתות המבוצעת בתחנות. כאשר הדגש בפעילות עשוי להיות או על ההישג, או על המוראל וההתנהגות או על משחקים קבוצתיים בין הכיתות.
3. תחרות תוך-כיתתית בין שני חצאי כיתה. כאשר כל כיתה מחולקת לשני טורים, המתחרים זה מול זה.
4. פעילות לא תחרותית.
 
ניקוד ורישום תוצאות: בכל אחת מהאפשרויות קיים שימוש בניקוד ורישום תוצאות. בהמשך הפרק מובאים טפסים שונים שהמורה נדרש להכין ושתי דוגמאות הכוללות פירוט של לוח זמנים, שמה של כל תחנה, מיקומה וסדר המעבר בין התחנות.
שיפוט: בחירת השופטים והכנתם מהוות חלק חשוב בתכנון יום הספורט, שהרי השופטים הם אלו שמפעילים אותו הלכה למעשה. הכנה מתאימה כוללת הסבר של הליך השיפוט והדגמה לשופטים.
 
כפי שצוין, מוצעות למורה ארבע אפשרויות באשר לאופיו של יום הספורט. לבחירה של כל אחת מהן יש השלכות על סוג הפעילות והכנת הציוד.