ההלם
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
ההלם
5 כוכבים (דירוג אחד)

עוד על הספר

תקציר

"אַנַא מוּש טַאלֵע מִין נַאבְּלֵס, כּוּל אִינִי מַא בַּאעַרֵף כּוּל אְל גַ'ווַאבּ אִילִי כַּאן בִּידַכּ תְגִ'יבְּהַא!"

"אני לא יוצא משכם, כל עוד לא אדע את כל התשובות שהיית אמור לתת!"

ד"ר אַמִין גַ'עַפַרִי, כירורג מוכשר, תושב תל אביב, יוצא למסע חקירה בשכם, בשיאה של האינתיפאדה השנייה,

לאחר פיגוע התאבדות אשר שינה את חייו.

סרט לבנוני זה, אשר בויים על ידי הבמאי זִיאַד דוּאֵיירִי על בסיס רומן מאת הסופר האלג'יראי מוּחַמַד מוּלְסהוּל ("יַסְמִינַה חַ'דְ'רַה"), צולל אל תחתית הרפש של הסכסוך הישראלי-ערבי, ומביא ממנה תמונה רב מימדית.

מכיוון שצולם בישראל, ומכיוון ש"חטא באי דמוניזציה של הישראלים", כדברי הבמאי, נאסר סרט זה לצפייה

בלבנון.

התסריט מוצג כאן בתעתיק פונטי לכתב עברי, בצמוד לתרגום העברי ולהסברים. לימוד התסריט בתעתיק עברי, ביחד עם הצפייה בסרט, מהווה הכלי הטוב ביותר ללימוד ערבית מדוברת. הסרט פרובוקטיבי, ואינו קל לצפייה, ובמיוחד לעין ישראלית, מה שרק מעלה את ערכו של הספר כספר לימוד, שהרי, מה אנו מיטיבים לזכור יותר מדרמה ופרובוקציה?

שמעון סימן טוב.

פרק ראשון

הקדמה

 

 

"אַנַא מוּש טַאלֵע מִין נַאבְּלֵס, כּוּל אִינִי מַא בַּאעַרֵף כּוּל אְל גַ'ווַאבּ אִילִי כַּאן בִּידַכּ תְגִ'יבְּהַא!"

"אני לא יוצא משכם, כל עוד לא אדע את כל התשובות שהיית אמור לתת!"

 

ד"ר אַמִין גַ'עַפַרִי, כירורג מוכשר, תושב תל אביב, יוצא למסע חקירה בשכם, בשיאה של האינתיפאדה השנייה, לאחר פיגוע התאבדות אשר שינה את חייו.

סרט לבנוני זה, אשר בויים על ידי הבמאי זִיאַד דוּאֵיירִי על בסיס רומן מאת הסופר האלג'יראי מוּחַמַד מוּלְסהוּל ("יַסְמִינַה חַ'דְ'רַה"), צולל אל תחתית הרפש של הסכסוך הישראלי-ערבי, ומביא ממנה תמונה רב מימדית.

מכיוון שצולם בישראל, ומכיוון ש"חטא באי דמוניזציה של הישראלים", כדברי הבמאי. נאסר סרט זה לצפייה בלבנון.

התסריט מוצג כאן בתעתיק פונטי לכתב עברי, בצמוד לתרגום העברי ולהסברים.

לימוד התסריט בתעתיק עברי, ביחד עם הצפייה בסרט, מהווה הכלי הטוב ביותר ללימוד ערבית מדוברת.

הסרט פרובוקטיבי, ואינו קל לצפייה, ובמיוחד לעין ישראלית, מה שרק מעלה את ערכו של הספר כספר לימוד, שהרי, מה אנו מיטיבים לזכור יותר מדרמה ופרובוקציה?

שמעון סימן טוב."הביקור" (11:40)

אמין: עַאדֵל, כִּיף חַאלַכְּ?

עאדל, מה שלומך?

• כִּיף חַאלַכְּ?-"איך מצבך"?

עאדל: מַרְחַבַּא, יַא חַ'אלִי!

ירחיב האל ביתך, דודי!

• חַאל-מצב

• חַ'אל-דוד מצד האם

אַהְלַן!

אהלן!

• "אַהְל"-משפחה מורחבת.

אמין: וֵוין אְל עֵ'יבֵּה? הֵיכְּ בַּאסְמַע-שְ אַחְ'בַּארַכְּ עֵ'יר בַּס מִן תוּם סִיהַאם?

מה ההיעדרות הזאת? ככה, אני לא שומע ממך חדשות אלא רק מפי סיהאם?

• חַ'בַּר-ידיעה

• אַחְ'בַּאר- חדשות

עאדל: אַשְעַ'אל, וַואלְלַה, חַ'אלִי..

"עסקים", וואללה, דודי.

• ש.ע'.ל- ע.ס.ק

אמין: פוּת, פוּת!

כנס, כנס!

• פַאת- נכנס.

שוּ בְּתִישְּרַבּ?

מה תשתה?

• שִרֵבּ-שתה.

עאדל: וַלַא אִישִי!

שום דבר!

• "וְלֹא דבר"

אמין: סִיהַאם עִימְלַת מַחַאשִּי אְליוֹם, בַּאַעַרֵף אִינַכְּ בִּתְחִיבְּ הַאדַה אְל טַבְּחַ'ה, מַזְבּוּט?

סיהאם עשתה "מַחְשִי" היום, אני יודע שאתה אוהב את התבשיל הזה, נכון?

• מַחְשִי- "ממולא" (יופי של תבשיל)

עאדל: לַא, תִיסְלַם, בַּאקְדַרֵ-שְ אַטַווֵל..

לא, תודה, אינני יכול להשתהות.

• טַוִיל- ארוך.

• טַווַל-האריך

• בַּאקְדַר-שְ אַטַווֵל-"אינני יכול להאריך".

אמין: דַעַפַאן!

רזית!

• סַכְּרַאן-שיכור

• עַטְשַּאן-צמא

• שַּבְּעַאן-שבֵע

 

עאדל: פִיהְ מִינוֹ, שוּע'וּל!

כן, קצת.., עבודה!..

• פִיהְ מִינוֹ-"יש ממנו"

אמין: שּוּפְת הַאדַה אְל זַלַאמֵה אִילִי מִין הֵרצֵלִיַה אִילִי בִּיבִּיע סַיַיארַאת "אַסְפַנוּת",

בַּעַדָכּ מִיעַנִי?

ראיתי את הבחור הזה מהרצליה, אשר מוכר מכוניות "אספנות".

אתה עדיין מעוניין?

• זַלַאמֵה-גבר

• זְלַאם-גברים

עאדל: לַא, בַּטַלְת אַתַגֵ'ר בְּסַיַיארַאת

לא, הפסקתי לסחור במכוניות.

• תַאגֵ'ר-סוחר (בעברית יפה-"תַגְרַן")

אמין: שּוּ בְּתִיסַווִי הַלְקֵיית?

מה אתה עושה עכשיו?

עאדל: "מוֹבִּילַאת"

(טלפונים) "ניידים".

• מוֹבִּילַכּ-• הנייד • שלך

אמין: מִיש עַאטֵל!, מְנִיח..

לא רע! , טוב..

עאדל: חַ'אל, אַאחֵ'ר מַרַא אִילִי נִימְת עַנְכּוּ, בַּאפַכֵּר אִינוֹ נְסִית אַעְ'רַאד.

מוּמְכֵּן אַפְחַס בִּאְל ע'וּרְפֵה?

דוד, בפעם האחרונה שישנתי אצלכם, אני חושב ששכחתי דברים.

אוכל לבדוק בחדר?

• עַ'רַד - "דבר"(חפץ)

• מוּמְכֵּן אַפְחַס- "אולי אבדוק."

אמין: טַבְּעַן בְּתִיקְדַר.

ודאי שאתה יכול.

• קִידֵר-יַכַל

לַקֵייתְהוֹם ,וַלַא שוּ?

מצאת אותם, או מה?

• לַקֵייתְהוֹם-"מְצַאַתַם"

עאדל: אַהְ, שְּוַויֵית אַוַואעִי.

כן, קצת בגדים.

אמין: וֵוין אְל מַנְטֵק, אַנַא מִיש פַאהֵם..

איפה ההיגיון, אני לא מבין...

• אִישִי מַנְטֵקִי-דבר הגיוני

עאדל: אֵיישּ?

מה?

אמין: מַא סְמִיעְת עַן אְל תַפְגִ'יר כַּאן הוּנַאכְּ?

לא שמעת על הפיצוץ שהיה שם?

• תבנית דיקדוקית לדוגמא:

• תַפְגִ'יר-פיצוץ

• תַמְווִיל-מימון

• תַטְהִיר- טיהור

עאדל: אַה, סְמִיעְת..

כן, שמעתי..

אמין: שוּ אִילִי סַאבְּהוֹן, הַדוֹל?

סַבְּעַתַעַשַר קַתִיל אִינְגַ'אבּ עַלַא אְל מוּסְתַשְּפַא אִלְיוֹם, בֵּינַהוֹם חַדַעְשַּר וַלַד!

"מה נסגר איתם" אלו?

שבעה עשר הרוגים הובאו לבית החולים, ביניהם אחד עשר ילדים!

• שוּ אִילִי סַאבְּהוֹן, הַדוֹל?- "מה אשר פגע בהם, אלו"?

עאדל: טַאיֵיב, חַ'אלִי, לַאזֵם אַטִיר עַלַא נַאבְּלֵס.

טוב, דודי, אני צריך "לעוף" לשכם.

• טַאר- עף

• טֵייר-עוף

• טַייַאר- טייס

אמין: לַא, לַא ,לַא! וֵוין? בַּעַדַכְּ בִּתְפוּת! נַאם הוֹן הַ-ל לֵיילֵה!

לא, לא, לא! איפה? עדיין לא נכנסת! תישן פה הלילה!

• הַ-ל= הַאדַה אְל ("זֵה-הַ-")

עאדל: בַּאקְדַרֵ-שְ!

אני לא יכול!

• אַקְדַר- "אוּכַל"

אמין: לַא, לַא, לַא! בְּתִיקְדַרְ-שְּ תְרַוֵוח, פִיהְ "סֵגֵר" אִלְיוֹם, אַנַא מִתְאַכֵּד.

לא, לא לא! אתה לא יכול ללכת הביתה. יש סגר היום, אני בטוח.

• תַאַכִּיד-ביטחון

• אַכַּד-אישר

עאדל: בַּאדַבֵּר חַאלִי

אני אסתדר.

• דַבַּר חַאלוֹ-"סידר עצמו" (הסתדר)

אמין: שוּ מַא לַכְּ, עַאדֵל? פִיהְ אִישִי?

מה יש לך, עאדל? קרה משהו?

• שוּ מַא לַכְּ- "מה לְךַ"

עאדל: וַלַא אִישִי! שוּ פִיהְ?

שום דבר! מה יש?

אמין: בְּחַאגֵ'ה לְמַסַארִי, אִישִי?

אתה צריך כסף, או משהו?

• חַאגֵ'ה-צורך.

עאדל: כּוּל (אִי)שִי תַמַאם!

הכל בסדר!

אמין: תִיסְתֵחִִי-שְ, הַאדַה אְל בֵּית- בֵּיתַכְּ, חַבִּיבִּי!

אל תתבייש, הבית הזה-ביתך, חביבי!

• אִיסְתַחַא-התבייש.

עוד על הספר

ההלם שמעון סימן-טוב

הקדמה

 

 

"אַנַא מוּש טַאלֵע מִין נַאבְּלֵס, כּוּל אִינִי מַא בַּאעַרֵף כּוּל אְל גַ'ווַאבּ אִילִי כַּאן בִּידַכּ תְגִ'יבְּהַא!"

"אני לא יוצא משכם, כל עוד לא אדע את כל התשובות שהיית אמור לתת!"

 

ד"ר אַמִין גַ'עַפַרִי, כירורג מוכשר, תושב תל אביב, יוצא למסע חקירה בשכם, בשיאה של האינתיפאדה השנייה, לאחר פיגוע התאבדות אשר שינה את חייו.

סרט לבנוני זה, אשר בויים על ידי הבמאי זִיאַד דוּאֵיירִי על בסיס רומן מאת הסופר האלג'יראי מוּחַמַד מוּלְסהוּל ("יַסְמִינַה חַ'דְ'רַה"), צולל אל תחתית הרפש של הסכסוך הישראלי-ערבי, ומביא ממנה תמונה רב מימדית.

מכיוון שצולם בישראל, ומכיוון ש"חטא באי דמוניזציה של הישראלים", כדברי הבמאי. נאסר סרט זה לצפייה בלבנון.

התסריט מוצג כאן בתעתיק פונטי לכתב עברי, בצמוד לתרגום העברי ולהסברים.

לימוד התסריט בתעתיק עברי, ביחד עם הצפייה בסרט, מהווה הכלי הטוב ביותר ללימוד ערבית מדוברת.

הסרט פרובוקטיבי, ואינו קל לצפייה, ובמיוחד לעין ישראלית, מה שרק מעלה את ערכו של הספר כספר לימוד, שהרי, מה אנו מיטיבים לזכור יותר מדרמה ופרובוקציה?

שמעון סימן טוב."הביקור" (11:40)

אמין: עַאדֵל, כִּיף חַאלַכְּ?

עאדל, מה שלומך?

• כִּיף חַאלַכְּ?-"איך מצבך"?

עאדל: מַרְחַבַּא, יַא חַ'אלִי!

ירחיב האל ביתך, דודי!

• חַאל-מצב

• חַ'אל-דוד מצד האם

אַהְלַן!

אהלן!

• "אַהְל"-משפחה מורחבת.

אמין: וֵוין אְל עֵ'יבֵּה? הֵיכְּ בַּאסְמַע-שְ אַחְ'בַּארַכְּ עֵ'יר בַּס מִן תוּם סִיהַאם?

מה ההיעדרות הזאת? ככה, אני לא שומע ממך חדשות אלא רק מפי סיהאם?

• חַ'בַּר-ידיעה

• אַחְ'בַּאר- חדשות

עאדל: אַשְעַ'אל, וַואלְלַה, חַ'אלִי..

"עסקים", וואללה, דודי.

• ש.ע'.ל- ע.ס.ק

אמין: פוּת, פוּת!

כנס, כנס!

• פַאת- נכנס.

שוּ בְּתִישְּרַבּ?

מה תשתה?

• שִרֵבּ-שתה.

עאדל: וַלַא אִישִי!

שום דבר!

• "וְלֹא דבר"

אמין: סִיהַאם עִימְלַת מַחַאשִּי אְליוֹם, בַּאַעַרֵף אִינַכְּ בִּתְחִיבְּ הַאדַה אְל טַבְּחַ'ה, מַזְבּוּט?

סיהאם עשתה "מַחְשִי" היום, אני יודע שאתה אוהב את התבשיל הזה, נכון?

• מַחְשִי- "ממולא" (יופי של תבשיל)

עאדל: לַא, תִיסְלַם, בַּאקְדַרֵ-שְ אַטַווֵל..

לא, תודה, אינני יכול להשתהות.

• טַוִיל- ארוך.

• טַווַל-האריך

• בַּאקְדַר-שְ אַטַווֵל-"אינני יכול להאריך".

אמין: דַעַפַאן!

רזית!

• סַכְּרַאן-שיכור

• עַטְשַּאן-צמא

• שַּבְּעַאן-שבֵע

 

עאדל: פִיהְ מִינוֹ, שוּע'וּל!

כן, קצת.., עבודה!..

• פִיהְ מִינוֹ-"יש ממנו"

אמין: שּוּפְת הַאדַה אְל זַלַאמֵה אִילִי מִין הֵרצֵלִיַה אִילִי בִּיבִּיע סַיַיארַאת "אַסְפַנוּת",

בַּעַדָכּ מִיעַנִי?

ראיתי את הבחור הזה מהרצליה, אשר מוכר מכוניות "אספנות".

אתה עדיין מעוניין?

• זַלַאמֵה-גבר

• זְלַאם-גברים

עאדל: לַא, בַּטַלְת אַתַגֵ'ר בְּסַיַיארַאת

לא, הפסקתי לסחור במכוניות.

• תַאגֵ'ר-סוחר (בעברית יפה-"תַגְרַן")

אמין: שּוּ בְּתִיסַווִי הַלְקֵיית?

מה אתה עושה עכשיו?

עאדל: "מוֹבִּילַאת"

(טלפונים) "ניידים".

• מוֹבִּילַכּ-• הנייד • שלך

אמין: מִיש עַאטֵל!, מְנִיח..

לא רע! , טוב..

עאדל: חַ'אל, אַאחֵ'ר מַרַא אִילִי נִימְת עַנְכּוּ, בַּאפַכֵּר אִינוֹ נְסִית אַעְ'רַאד.

מוּמְכֵּן אַפְחַס בִּאְל ע'וּרְפֵה?

דוד, בפעם האחרונה שישנתי אצלכם, אני חושב ששכחתי דברים.

אוכל לבדוק בחדר?

• עַ'רַד - "דבר"(חפץ)

• מוּמְכֵּן אַפְחַס- "אולי אבדוק."

אמין: טַבְּעַן בְּתִיקְדַר.

ודאי שאתה יכול.

• קִידֵר-יַכַל

לַקֵייתְהוֹם ,וַלַא שוּ?

מצאת אותם, או מה?

• לַקֵייתְהוֹם-"מְצַאַתַם"

עאדל: אַהְ, שְּוַויֵית אַוַואעִי.

כן, קצת בגדים.

אמין: וֵוין אְל מַנְטֵק, אַנַא מִיש פַאהֵם..

איפה ההיגיון, אני לא מבין...

• אִישִי מַנְטֵקִי-דבר הגיוני

עאדל: אֵיישּ?

מה?

אמין: מַא סְמִיעְת עַן אְל תַפְגִ'יר כַּאן הוּנַאכְּ?

לא שמעת על הפיצוץ שהיה שם?

• תבנית דיקדוקית לדוגמא:

• תַפְגִ'יר-פיצוץ

• תַמְווִיל-מימון

• תַטְהִיר- טיהור

עאדל: אַה, סְמִיעְת..

כן, שמעתי..

אמין: שוּ אִילִי סַאבְּהוֹן, הַדוֹל?

סַבְּעַתַעַשַר קַתִיל אִינְגַ'אבּ עַלַא אְל מוּסְתַשְּפַא אִלְיוֹם, בֵּינַהוֹם חַדַעְשַּר וַלַד!

"מה נסגר איתם" אלו?

שבעה עשר הרוגים הובאו לבית החולים, ביניהם אחד עשר ילדים!

• שוּ אִילִי סַאבְּהוֹן, הַדוֹל?- "מה אשר פגע בהם, אלו"?

עאדל: טַאיֵיב, חַ'אלִי, לַאזֵם אַטִיר עַלַא נַאבְּלֵס.

טוב, דודי, אני צריך "לעוף" לשכם.

• טַאר- עף

• טֵייר-עוף

• טַייַאר- טייס

אמין: לַא, לַא ,לַא! וֵוין? בַּעַדַכְּ בִּתְפוּת! נַאם הוֹן הַ-ל לֵיילֵה!

לא, לא, לא! איפה? עדיין לא נכנסת! תישן פה הלילה!

• הַ-ל= הַאדַה אְל ("זֵה-הַ-")

עאדל: בַּאקְדַרֵ-שְ!

אני לא יכול!

• אַקְדַר- "אוּכַל"

אמין: לַא, לַא, לַא! בְּתִיקְדַרְ-שְּ תְרַוֵוח, פִיהְ "סֵגֵר" אִלְיוֹם, אַנַא מִתְאַכֵּד.

לא, לא לא! אתה לא יכול ללכת הביתה. יש סגר היום, אני בטוח.

• תַאַכִּיד-ביטחון

• אַכַּד-אישר

עאדל: בַּאדַבֵּר חַאלִי

אני אסתדר.

• דַבַּר חַאלוֹ-"סידר עצמו" (הסתדר)

אמין: שוּ מַא לַכְּ, עַאדֵל? פִיהְ אִישִי?

מה יש לך, עאדל? קרה משהו?

• שוּ מַא לַכְּ- "מה לְךַ"

עאדל: וַלַא אִישִי! שוּ פִיהְ?

שום דבר! מה יש?

אמין: בְּחַאגֵ'ה לְמַסַארִי, אִישִי?

אתה צריך כסף, או משהו?

• חַאגֵ'ה-צורך.

עאדל: כּוּל (אִי)שִי תַמַאם!

הכל בסדר!

אמין: תִיסְתֵחִִי-שְ, הַאדַה אְל בֵּית- בֵּיתַכְּ, חַבִּיבִּי!

אל תתבייש, הבית הזה-ביתך, חביבי!

• אִיסְתַחַא-התבייש.