הפילוסופים הגדולים - אריסטו
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
הפילוסופים הגדולים - אריסטו

הפילוסופים הגדולים - אריסטו

ספר מודפס

עוד על הספר

נושאים

תקציר

אריסטו 384 - 322 לפנה"ס (בערך) כמה יכול אדם אחד לדעת? ללמוד? ללמד? קשה להאמין כי כל מה שיצר אריסטו אכן היה פרי עבודתו של אדם אחד: הוא אירגן את הלוגיקה, הוא ניתח בעלי-חיים, הוא ייסד את מדעי-המדינה, הוא הראשון שניסח את המתודולוגיה של ההסבר המדעי, הוא הוריש לנו בתחום האתיקה אוצר שהוגים בני ימינו אינם חדלים מלחפש בו עוד ועוד פנינים. ו"אדון היודעים" הזה (כדברי דאנטה), גם נתן לנו את הספר השיטתי הראשון בביקורת הכתיבה הספרותית והתיאוריה של האמנות. בניתוח המרתק של הפואתיקה של אריסטו מקבל הקורא הדגמה מאלפת של דרך עבודתו: מקוריות בצד קפדנות פרטנית, ביקורתיות בצד כבוד לקודמיו. הפואתיקה השפיעה על התיאוריה הביקורתית המערבית לאורך ההיסטריה של התרבות כולה. בספר הצנוע הזה חוזר קולו של אריסטו עצמו בבהירות - והוא חדשני כתמיד.

עוד על הספר

נושאים

הפילוסופים הגדולים - אריסטו קנת מק'ליש