תולדות הספרות העברית החדשה - כרך ג
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
תולדות הספרות העברית החדשה - כרך ג

תולדות הספרות העברית החדשה - כרך ג

ספר דיגיטלי
ספר מודפס

עוד על הספר

מתן חרמוני

מתן חרמוני (נולד ב-25 באוקטובר 1969) הוא סופר וחוקר ספרות ישראלי.

מלמד ספרות עברית וספרות יידיש באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ונמנה עם סגל המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות של האוניברסיטה הפתוחה. תן פרס היצירה לסופרים ומשוררים לשנת תשע"ד (2014). מינואר 2016 עד יולי 2019 ערך את כתב העת הספרותי "מאזנים".
 
מקור: ויקיפדיה
https://tinyurl.com/ypjvkukv
ראיון "ראש בראש"

מי-טל נדלר

מי-טל נדלר היא חוקרת ספרות ומשוררת. מחקריה עוסקים בסוגיות של אתיקה, זיכרון ומרחב בספרות העברית כחלק מהשיח הציבורי בישראל. ספר שיריה "ניסויים בחשמל" ראה אור ב-2014 (ידיעות ספרים) וזכה בפרס טבע ובפרס גולדברג לספרות יפה. 

תקציר

תולדות הספרות העברית החדשה משרטט את קורות הספרות העברית על רקע התמורות בחברה היהודית במזרח אירופה ובהתיישבות היהודית בארץ ישראל מאמצע המאה ה־18 עד ערב הקמת המדינה, דרך סיפוריהם ושיריהם של יוצרים ויוצרות בולטים. הספר משלב בין גישות מסורתיות לגישות ביקורתיות עכשוויות לחקר הספרות העברית, והוא המקיף והעדכני ביותר העוסק בפרוזה ובשירה עברית לדורותיה, תרומה רבת־ערך לקוראי הספרות העברית ולחוקריה.

כרך א פותח ברמח"ל ועוסק בצמיחתו של מרכז ספרותי־משכילי בגרמניה ובמזרח אירופה, כולל דיון בכתביהם של משה מנדלסון, נפתלי הרץ־וייזל, אברהם מאפו, יהודה לייב גורדון ויוצרים נוספים. הכרך עוסק גם בכתיבתן של נשים בתקופת ההשכלה, בהן רחל מוֹרפּוּרגוֹ. 

כרך ב מציג את האבות הרוחניים של ספרות התחייה, מנדלי מוכר ספרים, אחד העם ומיכה יוסף ברדיצ'בסקי, ודן גם במשוררי התחייה חיים נחמן ביאליק ושאול טשרניחובסקי. 

כרך ג מוקדש לכינונו של מרכז ספרותי ארץ־ישראלי בראשית המאה ה־20 ולהתפתחותה של הפרוזה העברית, ועוסק, בין השאר, ביצירותיהם של נחמה פוחצ'בסקי, יוסף חיים ברנר, אורי ניסן גנסין, דוד פוגל וש"י עגנון. הכרך דן גם בהתפתחות השירה העברית, בהופעת הגל הראשון של משוררות עבריות דוגמת רחל בלובשטיין ואסתר ראבּ ובמשוררים אברהם שלונסקי, נתן אלתרמן, לאה גולדברג, אורי צבי גרינברג ואלכסנדר פן.


מחברי הסדרה

ד"ר צפי זבה־אלרן היא מרצה בכירה בחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה .מחקריה עוסקים בעיצובו של זיכרון תרבותי בישראל, בפולקלור ובהומור העברי. 

ד"ר מתן חרמוני הוא סופר, חוקר ספרות ועורך, מרצה במחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות באוניברסיטה הפתוחה.

פרופ' עדיה מנדלסון־מעוז מהמחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות באוניברסיטה הפתוחה היא חוקרת ספרות עברית ותרבות ישראלית, ועוסקת בשאלות של אתיקה, מרחב ואידיאולוגיה.

ד"ר מי־טל נדלר היא משוררת ועורכת ספרות, מרצה במחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות באוניברסיטה הפתוחה. מחקריה עוסקים באתיקה, בזיכרון ובמרחב בספרות העברית כחלק מן השיח הציבורי בישראל.

פרק ראשון

| פרק 1 |
הספרות הארץ־ישראלית בראשית המאה ה־20

האם יכולה ארץ ישראל לקלוט חברה חדשה ותרבות חדשה? האם תהיה התרבות שתתפתח במרחב הים־תיכוני שונה באופייה מזו שבאירופה? הסופרים היהודים באירופה תהו במשך שנים רבות על בעיית היהדות והיהודים, דנו בסוגיות של התבוללות ושמירת התרבות היהודית והציעו אפשרויות להתפתחותה של ספרות עברית. המעבר התרבותי לארץ ישראל והמתח בין המרכז הארץ־ישראלי לזה שבאירופה בעשורים הראשונים של המאה ה־20 העלו שאלות הקשורות לאופיין של התרבות העברית והספרות העברית. האם צפוי שינוי מרחיק לכת בתרבות שתעוצב בארץ ישראל, או שתהיה דווקא המשכיות? האם שינוי המקום יוביל גם לשינוי התפיסה של "צרת היהודים"? האם הספרות העברית שתיכתב בארץ ישראל תהיה שונה מהותית מזו שנכתבה באירופה? אלו כמה מן השאלות שינחו אותנו בדיוננו בספרות הארץ־ישראלית.

עד שנות העשרים והשלושים של המאה ה־20 היה המרכז התרבותי בארץ ישראל כרוך אחר המרכזים בגולה. על אף שהתרבות היהודית המזרח־אירופית הלכה ודעכה מאז תחילת המאה בשל רדיפות השלטון הסובייטי, ההתבוללות, מלחמות האזרחים, הרעב שאחרי מלחמת העולם הראשונה, ההגירה לארצות הברית והתחזקות המגמות הציוניות, היא הייתה עדיין מוקד של עשייה תרבותית שאי־אפשר בלעדיו. כותבים שישבו בארץ ישראל נשאו את עיניהם אל קוראים שהיו ברובם מקרב יהודי הגולה, ולעתים אף הציגו את הווי היישוב ואת חיי הערבים בארץ ישראל באופן שיתאים ליהודי התפוצות הקוראים על המרחב הארץ־ישראלי בעודם יושבים בגולה. כתבי עת שיצאו בארץ ישראל החתימו מנויים גם באירופה ובארצות הברית, ועורכיהם חיפשו תמיכה כלכלית (בעיקר בארצות הברית) ותרבותית (במזרח אירופה ובגרמניה). עם זאת, על אף התלות הכלכלית והתרבותית בגולה, חלה התפתחות משמעותית של המרכז הארץ־ישראלי בשני העשורים הראשונים של המאה ה־20.

בספרי ההיסטוריה נוטים לראות באנשי העלייה השנייה2 קבוצה אידיאולוגית הֵרואית שהגיעה לארץ ישראל ממניעים חלוציים. למעשה הגיעו לארץ גם רבים שהיו להם קשרים כלכליים באירופה,3 בהם בעלי מלאכה שרכשו כרטיסים מסובסדים להפלגה לארץ ישראל. אלא שהחלוצים הם שתיעדו בכתב את ההתרחשויות בארץ. בשונה ממרבית המהגרים הייתה להם תודעה פוליטית עמוקה, הם תפסו עמדות מרכזיות בהנהגת היישוב והשאירו אחריהם מכתבים רבים, עיתונים, יומנים וזכרונות. מספר הספרים שהודפסו בארץ ישראל באותן שנים עלה באופן דרמטי, בעוד מספרם של הספרים העבריים שהודפסו באירופה ירד בשיעור ניכר. זאת ועוד: בדיקה של סוגי הספרים שהודפסו בארץ ישראל מצביעה על עלייה בכמות הספרות היפה, מקורית ומתורגמת, וירידה במספרם של ספרי דת.

עם זאת, גרשון שקד, שעמד על המאפיינים התרבותיים בארץ ישראל בשנות העשרים, מציין כי על אף פעילותם הנמרצת של הכותבים והעורכים, נדמה כי היהודים בארץ ישראל חיפשו סוג אחר של חומרי קריאה עקב ארבעה גורמים עיקריים: (א) מרבית המהגרים שהגיעו לארץ ישראל לא ידעו עברית די הצורך כדי לקרוא ספרות יפה; (ב) הרצון להשתלב במשרות ממשלתיות במסגרת המנדט הבריטי (ששלט בארץ ישראל מאז תום מלחמת העולם הראשונה) הביא להשקעה בקריאת אנגלית על חשבון העברית; (ג) העיסוק בחקלאות תבע חומרי הדרכה ומידע שאינם ספרותיים; (ד) החלוצים החילונים לא גילו עניין בספרות קודש לסוגיה אלא ביקשו ספרות שימושית.4

בהדרגה הייתה השפה העברית לשפת החולין שבה התנהלו החיים בארץ ישראל. בעוד יהודי הגולה היו חצויים בין שתי תרבויות, היהודית והאירופית, וקראו בשתי לשונות, בארץ ישראל שימשה השפה העברית הן כשפת השירה והפרוזה הן כשפת הדיבור בחיי היומיום. כך, מעבר לתפקיד התרבותי של כתיבת ספרות עברית נוצר צורך בספרי לימוד בעברית ובספרי הדרכה בתחומי החינוך, החקלאות, הפוליטיקה, הגיאוגרפיה וההיסטוריה של ארץ ישראל. העברית נדרשה אפוא גם לספרות המקצועית, לספרות להמונים ולעיתונות.5 אלא ששאלת השפה בעשורים הראשונים של המאה ה־20 הייתה מורכבת. קידום השפה העברית, שהיה מן ההישגים הבולטים של התנועה הציונית בארץ ישראל באותה תקופה, התקיים מתוך מתח בין הרצון להשליטהּ לבין הרב־לשוניות של מהגרים רבים שדיברו שפות שונות והמשיכו לקיים קשרים עם קהילות בגולה.6

הבמה הראשונה לספרות שנכתבה בארץ ישראל הייתה בעיתונים. מסורת של עיתונות ושל הוצאת קובצי מַאֲספים התקיימה בארץ כבר בעשורים האחרונים של המאה ה־19. במחצית השנייה של המאה ה־19 זכתה "עיתונות המון" (עיתונות "צהובה" או סנסציונית) לציבור קוראים רחב בעולם המערבי. בסוף המאה ה־19 הופיעה במזרח אירופה, באנגליה ובארצות הברית גם עיתונות המון ביידיש, דגם שהשפיע על עיצובה של עיתונות ההמון העברית בארץ ישראל.7 הצבי, עיתונו של אליעזר בן־יהודה, שנוסד ב־1884, היה נקודת ציון חשובה בהתפתחות העיתונות בארץ ישראל.8

אליעזר בן־יהודה (1922-1858)

פעל כל חייו להפיכת העברית לשפה מדוברת. היה מייסד הוועד ללשון העברית, מייסד ועורך עיתון הצבי ומחבר מילון בן־יהודה. בשם העט "בן־יהודה" עשה שימוש לראשונה במאמר שכתב ב־1879 תחת הכותרת "שאלה נכבדה", ובו כרך את השפה העברית עם תקומת עַם ישראל בארץ ישראל בטענה שלאום זקוק לשפה משותפת. יליד וילנה, עלה לארץ ישראל ב־1881, התגורר בעיר העתיקה בירושלים ועבד בעיתון העברי חבצלת. בסדרת מאמרים יצא כנגד אנשי היישוב הישן ותקף את ההנהגה ואת התלות בכספי "החלוקה". בתגובה הוא הוחרם והתנכלו לו ולמשפחתו. גם בשדה הספרות היו שחלקו על דעותיו באשר לשפה העברית, בהם אחד העם.


הגיליון הראשון של הצבי, 1884

הפעילות העיתונאית אמנם ביטאה את שאיפותיו ואת רעיונותיו של היישוב החדש בארץ ישראל, אך עדיין לא הייתה בגדר שינוי והכרה בו כמרכז הרוחני החדש. ההכרה בחשיבות יצירתו של מרכז רוחני בארץ ישראל החלה להתבסס רק עם תחילת העלייה השנייה, ובאה לידי ביטוי בהוצאת עיתונים וכתבי עת חדשים. מתחילת המאה ה־20 יצאו לאור בארץ ישראל עיתונים רבים יותר משיעור קוראי העברית בארץ באותה תקופה. כל פלג אידיאולוגי הוציא עיתון משלו, מהם שהופיעו בשתי מהדורות בכל יום. בלטו בהם היומון מוריה (1915-1910), שהחליף את חבצלת (1911-1863) שנועד לאנשי היישוב הישן, הפועל הצעיר (1970-1907) הציוני־סוציאליסטי, שעם כותביו נמנו דוד שמעוני, אז"ר9 וש"י עגנון, החֵרות (1917-1909) והאחדות (1915-1910), ביטאונה של מפלגת פועלי ציון, שכתבו בו, בין היתר, דוד בן־גוריון, יעקב זרובבל10 ויוסף חיים ברנר. בתקופת המנדט הבריטי נמשכה תנופת העיתונות עם הארץ (נוסד ב־1918), דואר היום (1936-1919), דבר (1996-1925), הַבֹּקֶר (1965-1934) והַצֹּפֶה (2008-1937).

דוד שמעוני (שמעונוביץ, 1956-1891)

משורר, סופר ומתרגם. עוד ברוסיה פרסם בכתבי עת עבריים, בהם לוח אחיאסף והַשִּׁלֹּחַ. עלה לארץ ישראל ב־1909, נסע כעבור כשנה ללימודים גבוהים בגרמניה ועם פרוץ מלחמת העולם הראשונה חזר לרוסיה ועבד שם בהוצאת "שטיבל". רק ב־1920 הצליח לעלות שוב ארצה. היה חבר ועד הלשון העברית והאקדמיה ללשון העברית מיום היווסדה וראש אגודת הסופרים העברים. זכה בפרס ביאליק (1936, 1949), בפרס אוסישקין (1945), בפרס ישראל (1954) ובפרס טשרניחובסקי (1957, לאחר מותו).

מקוצר היריעה לא נרחיב כאן על העיתונות העברית, על אף חשיבותה לבניית התרבות החדשה בארץ ישראל. עם זאת, לצורך דיוננו בהתפתחות הספרות העברית בארץ ישראל בעשורים הראשונים של המאה ה־20, נציג כמה דוגמאות מכִּתבי עת מרכזיים, המתארות את הלכי הרוח באותה תקופה. כתב העת הספרותי־מדעי הָעֹמֶר ("קֹבץ לספרות, למדע ולשאלות־הזמן", 1909-1907), שיצא כספר בכריכה קשה בעריכת ש' בן־ציון11 (איש העלייה השנייה), דוד יֶלין12 (בן היישוב הישן) ומשה סמילַנסקי13 (איש העלייה הראשונה,14 ששימש כמזכיר), הוא דוגמה טובה לתפיסות המרכזיות בדבר השפה העברית ולמקומם של כתבי העת.

ש' בן־ציון ניסח את הצהרת הכוונות של הָעֹמֶר בפתח הגיליון הראשון.

הזמן, שאנו עומדים בו, בזמן של מהומת ההפיכה והחֻרבן, שבאה על רובה של אֻמתנו, על אחינו שברוסיה, והמקום, שאנו יושבים בו - ארץ תִקוָתנו, המושכת אליה את לב העם, המבקש לו מפלט ומקלט - מחַיבים אותנו להתרכז ולגשת יחד אל עבודת הספרות פה, בארץ ישראל.

עכשיו - אנו חושבים - הגיעה השעה להתחיל בנטיעת ספרותנו פה, בארץ מולדתה, במקום חיותה - פה, במקום זה, ששפתה שפת־הספר שָבה להיות שפת־דִבּור, שפת הדור הצעיר והרענן ההולך לחיים; פה בארץ זו שלִבּו של כל עברי יכול להיות פתוח כנגדה, לקבל הֵימֶנה השפעה רוחנית, צריכים אנו לנטֹע נטיעה זו ולגדלה, שיהא נופה נוטה מאדמת ישראל לכל תפוצות ישראל.

זאת ועוד אחרת: כל היושב בארץ אבותינו רואה בחוש, שהיא הולכת ונעשית מרכז יהודי. כבר ישנן בארץ ובכְרכי הקדם [ערי המזרח], הסמוכים לה, קהִלות חשובות, מרֻבּות אֻכלוסין ומשוּנות גָוֶן. ישוב חדש הולך ונעשה מסביב, רֻבּו בערים ומקצתו במושבות: יהודים חדשים באים ומתישבים, קמעא קמעא, בכֹח עצמם, והם מביאים אִתם גם חיים חדשים ומשאלות חדשות ותִקוני חיים גם ליהודים תושבי הארץ הנושנים. [...]

[...] והרי עבודה קֻלטוּרית [תרבותית], עבודה של השכלה ואחדות, עבודה של השכלה ואחדות, עבודה לאומית גדולה עומדת כאן לפני הסִפרות, ודַוְקה העברית, זו ששפתה משותפת ליהודים השונים שבארץ.

כל זה מעורר אותנו לנסות את כֹּחנו ליסד פה בארצנו במה ספרותית. [...] ענייני מדע, ספרות ושאלות הזמן - זה תֹכן העֹמר.

א. המדע, שבקֹבץ זה צריך להיות ברֻבּו מדע הקֶדם בכלל ומדעי א"י [ארץ ישראל] בפרט. [...] (1) מאמרים על טבע הארץ, תכונת יושביה, מצבם האֶקונומי [כלכלי] והקוּלטוּרי ויִחוסם אל היהודים. [...] (2) כמו כן הננו להקציע [להקצות] בקֹבְצנו מקום הגון לקריאת שפת עֵבר והתפתחותה בתקופות שונות ותחִיָתה בזמן הזה.

ב. הספרות היפה - במקצוע זה נתגלה בתקופה החדשה כֹחה ויפיה של שפתנו ביצירות נאות ומקוריות; והרי אידיאלים מבהיקים לבשו צורה יפה ומרהיבה בידי בעלי כשרון - עדות לכֹחו של העם העתיד החפץ חיים ולחיי שפתו־סגֻלתו ששמר כל הימים ויצילה. ולהצלחה רבה נחשֹב לקֹבְצנו כשנוכל לפארו בסִפּורים ושירים כאלו, שהד התחיה הלאומית יהא נשמע בהם. ביחוד אנו מבקשים לזַכּות את קֹבצנו ביצירות נאות שרוח א"י שורה עליהן, כלומר: תמונות חיות ופיוטיות ממראות הארץ וחיי יושביה בעבר ובהוה.

ג. שאלות הזמן - בחלק זה אנו רוצים לתת: (1) מאמרים והשקפות בשאלות העומדות על הפרק, במה שנוגע לישוב א"י בפרט וליהודים בכל תפוצותיהם בכלל, ביחוסם אל התנועה הלאומית. (2) השקפות על מצב החִנוך העברי בכלל ובבתה"ס [בבתי הספר] שבא"י בפרט. (3) השקפות ספרותיות ובִקורת על ספרים הנוגעים במדע א"י ובשאלותיה וגם על הספרים שיש להם יחס לחִנוך עברי.

שאלה
מהו ייחודו ומה נועד להיות תפקידו של כתב העת העֹמר? אילו עניינים התכוונו לפרסם בו ומה משותף להם? מדוע הודגשה בו השפה העברית?

עורכי העֹמר, שיִצגו שלושה אגפים של היישוב­ (בני היישוב הישן, אנשי העלייה הראשונה ואנשי העלייה השנייה), ביקשו להקים במה שתתמקד בחשיבה על ארץ ישראל כמרכז תרבותי חדש. בהערות להצהרת הכוונות הם כתבו כי הזמן מחייב אותם "להתרכז ולגשת יחד אל עבודת הספרות פה, בארץ־ישראל" מתוך הכרה לאומית ושאיפה לתחיית עם ישראל בארץ ישראל. לכתב העת נועד התפקיד לבנות ולגבש תרבות ארץ־ישראלית שתאחד את העם ותהיה נטועה, מבחינה תוכנית ועניינית, בארץ ישראל. עורכיו רצו שהעֹמר יעסוק בשלושה נושאים מרכזיים הקשורים בארץ ישראל: המדע, הנקשר אל טבע הארץ וגם אל טבעה של השפה העברית, הספרות היפה, האמורה לתאר את מראות הארץ ואת יושביה, ושאלות אקטואליות הקשורות לסוגיות היישוב היהודי והחינוך.

העורכים הדגישו את חשיבותה של השפה העברית בכתיבה על ארץ ישראל בארץ ישראל בטענה שבמקומות אחרים בעולם העברית היא שפה זרה שאינה שפת המקום, ואילו ארץ ישראל היא ערש השפה העברית ומולדתה ועל כן רק בה היא עשויה לקום לתחייה. נוסף על כך, לשפה העברית יש כוח מלכד: אל ארץ ישראל מגיעים יהודים מכל התפוצות, הדוברים לשונות שונות, והעברית עשויה להיות מכנה משותף לכולם. זו השפה שכולם יכולים לפעול לפיתוחה במסגרת עבודה לאומית משותפת. כך נועד לכתב העת גם תפקיד חברתי, נוסף על זה התרבותי.

*המשך הפרק בספר המלא*

מתן חרמוני

מתן חרמוני (נולד ב-25 באוקטובר 1969) הוא סופר וחוקר ספרות ישראלי.

מלמד ספרות עברית וספרות יידיש באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ונמנה עם סגל המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות של האוניברסיטה הפתוחה. תן פרס היצירה לסופרים ומשוררים לשנת תשע"ד (2014). מינואר 2016 עד יולי 2019 ערך את כתב העת הספרותי "מאזנים".
 
מקור: ויקיפדיה
https://tinyurl.com/ypjvkukv
ראיון "ראש בראש"

מי-טל נדלר

מי-טל נדלר היא חוקרת ספרות ומשוררת. מחקריה עוסקים בסוגיות של אתיקה, זיכרון ומרחב בספרות העברית כחלק מהשיח הציבורי בישראל. ספר שיריה "ניסויים בחשמל" ראה אור ב-2014 (ידיעות ספרים) וזכה בפרס טבע ובפרס גולדברג לספרות יפה. 

עוד על הספר

תולדות הספרות העברית החדשה - כרך ג מתן חרמוני, עדיה מנדלסון־מעוז, מי-טל נדלר

| פרק 1 |
הספרות הארץ־ישראלית בראשית המאה ה־20

האם יכולה ארץ ישראל לקלוט חברה חדשה ותרבות חדשה? האם תהיה התרבות שתתפתח במרחב הים־תיכוני שונה באופייה מזו שבאירופה? הסופרים היהודים באירופה תהו במשך שנים רבות על בעיית היהדות והיהודים, דנו בסוגיות של התבוללות ושמירת התרבות היהודית והציעו אפשרויות להתפתחותה של ספרות עברית. המעבר התרבותי לארץ ישראל והמתח בין המרכז הארץ־ישראלי לזה שבאירופה בעשורים הראשונים של המאה ה־20 העלו שאלות הקשורות לאופיין של התרבות העברית והספרות העברית. האם צפוי שינוי מרחיק לכת בתרבות שתעוצב בארץ ישראל, או שתהיה דווקא המשכיות? האם שינוי המקום יוביל גם לשינוי התפיסה של "צרת היהודים"? האם הספרות העברית שתיכתב בארץ ישראל תהיה שונה מהותית מזו שנכתבה באירופה? אלו כמה מן השאלות שינחו אותנו בדיוננו בספרות הארץ־ישראלית.

עד שנות העשרים והשלושים של המאה ה־20 היה המרכז התרבותי בארץ ישראל כרוך אחר המרכזים בגולה. על אף שהתרבות היהודית המזרח־אירופית הלכה ודעכה מאז תחילת המאה בשל רדיפות השלטון הסובייטי, ההתבוללות, מלחמות האזרחים, הרעב שאחרי מלחמת העולם הראשונה, ההגירה לארצות הברית והתחזקות המגמות הציוניות, היא הייתה עדיין מוקד של עשייה תרבותית שאי־אפשר בלעדיו. כותבים שישבו בארץ ישראל נשאו את עיניהם אל קוראים שהיו ברובם מקרב יהודי הגולה, ולעתים אף הציגו את הווי היישוב ואת חיי הערבים בארץ ישראל באופן שיתאים ליהודי התפוצות הקוראים על המרחב הארץ־ישראלי בעודם יושבים בגולה. כתבי עת שיצאו בארץ ישראל החתימו מנויים גם באירופה ובארצות הברית, ועורכיהם חיפשו תמיכה כלכלית (בעיקר בארצות הברית) ותרבותית (במזרח אירופה ובגרמניה). עם זאת, על אף התלות הכלכלית והתרבותית בגולה, חלה התפתחות משמעותית של המרכז הארץ־ישראלי בשני העשורים הראשונים של המאה ה־20.

בספרי ההיסטוריה נוטים לראות באנשי העלייה השנייה2 קבוצה אידיאולוגית הֵרואית שהגיעה לארץ ישראל ממניעים חלוציים. למעשה הגיעו לארץ גם רבים שהיו להם קשרים כלכליים באירופה,3 בהם בעלי מלאכה שרכשו כרטיסים מסובסדים להפלגה לארץ ישראל. אלא שהחלוצים הם שתיעדו בכתב את ההתרחשויות בארץ. בשונה ממרבית המהגרים הייתה להם תודעה פוליטית עמוקה, הם תפסו עמדות מרכזיות בהנהגת היישוב והשאירו אחריהם מכתבים רבים, עיתונים, יומנים וזכרונות. מספר הספרים שהודפסו בארץ ישראל באותן שנים עלה באופן דרמטי, בעוד מספרם של הספרים העבריים שהודפסו באירופה ירד בשיעור ניכר. זאת ועוד: בדיקה של סוגי הספרים שהודפסו בארץ ישראל מצביעה על עלייה בכמות הספרות היפה, מקורית ומתורגמת, וירידה במספרם של ספרי דת.

עם זאת, גרשון שקד, שעמד על המאפיינים התרבותיים בארץ ישראל בשנות העשרים, מציין כי על אף פעילותם הנמרצת של הכותבים והעורכים, נדמה כי היהודים בארץ ישראל חיפשו סוג אחר של חומרי קריאה עקב ארבעה גורמים עיקריים: (א) מרבית המהגרים שהגיעו לארץ ישראל לא ידעו עברית די הצורך כדי לקרוא ספרות יפה; (ב) הרצון להשתלב במשרות ממשלתיות במסגרת המנדט הבריטי (ששלט בארץ ישראל מאז תום מלחמת העולם הראשונה) הביא להשקעה בקריאת אנגלית על חשבון העברית; (ג) העיסוק בחקלאות תבע חומרי הדרכה ומידע שאינם ספרותיים; (ד) החלוצים החילונים לא גילו עניין בספרות קודש לסוגיה אלא ביקשו ספרות שימושית.4

בהדרגה הייתה השפה העברית לשפת החולין שבה התנהלו החיים בארץ ישראל. בעוד יהודי הגולה היו חצויים בין שתי תרבויות, היהודית והאירופית, וקראו בשתי לשונות, בארץ ישראל שימשה השפה העברית הן כשפת השירה והפרוזה הן כשפת הדיבור בחיי היומיום. כך, מעבר לתפקיד התרבותי של כתיבת ספרות עברית נוצר צורך בספרי לימוד בעברית ובספרי הדרכה בתחומי החינוך, החקלאות, הפוליטיקה, הגיאוגרפיה וההיסטוריה של ארץ ישראל. העברית נדרשה אפוא גם לספרות המקצועית, לספרות להמונים ולעיתונות.5 אלא ששאלת השפה בעשורים הראשונים של המאה ה־20 הייתה מורכבת. קידום השפה העברית, שהיה מן ההישגים הבולטים של התנועה הציונית בארץ ישראל באותה תקופה, התקיים מתוך מתח בין הרצון להשליטהּ לבין הרב־לשוניות של מהגרים רבים שדיברו שפות שונות והמשיכו לקיים קשרים עם קהילות בגולה.6

הבמה הראשונה לספרות שנכתבה בארץ ישראל הייתה בעיתונים. מסורת של עיתונות ושל הוצאת קובצי מַאֲספים התקיימה בארץ כבר בעשורים האחרונים של המאה ה־19. במחצית השנייה של המאה ה־19 זכתה "עיתונות המון" (עיתונות "צהובה" או סנסציונית) לציבור קוראים רחב בעולם המערבי. בסוף המאה ה־19 הופיעה במזרח אירופה, באנגליה ובארצות הברית גם עיתונות המון ביידיש, דגם שהשפיע על עיצובה של עיתונות ההמון העברית בארץ ישראל.7 הצבי, עיתונו של אליעזר בן־יהודה, שנוסד ב־1884, היה נקודת ציון חשובה בהתפתחות העיתונות בארץ ישראל.8

אליעזר בן־יהודה (1922-1858)

פעל כל חייו להפיכת העברית לשפה מדוברת. היה מייסד הוועד ללשון העברית, מייסד ועורך עיתון הצבי ומחבר מילון בן־יהודה. בשם העט "בן־יהודה" עשה שימוש לראשונה במאמר שכתב ב־1879 תחת הכותרת "שאלה נכבדה", ובו כרך את השפה העברית עם תקומת עַם ישראל בארץ ישראל בטענה שלאום זקוק לשפה משותפת. יליד וילנה, עלה לארץ ישראל ב־1881, התגורר בעיר העתיקה בירושלים ועבד בעיתון העברי חבצלת. בסדרת מאמרים יצא כנגד אנשי היישוב הישן ותקף את ההנהגה ואת התלות בכספי "החלוקה". בתגובה הוא הוחרם והתנכלו לו ולמשפחתו. גם בשדה הספרות היו שחלקו על דעותיו באשר לשפה העברית, בהם אחד העם.


הגיליון הראשון של הצבי, 1884

הפעילות העיתונאית אמנם ביטאה את שאיפותיו ואת רעיונותיו של היישוב החדש בארץ ישראל, אך עדיין לא הייתה בגדר שינוי והכרה בו כמרכז הרוחני החדש. ההכרה בחשיבות יצירתו של מרכז רוחני בארץ ישראל החלה להתבסס רק עם תחילת העלייה השנייה, ובאה לידי ביטוי בהוצאת עיתונים וכתבי עת חדשים. מתחילת המאה ה־20 יצאו לאור בארץ ישראל עיתונים רבים יותר משיעור קוראי העברית בארץ באותה תקופה. כל פלג אידיאולוגי הוציא עיתון משלו, מהם שהופיעו בשתי מהדורות בכל יום. בלטו בהם היומון מוריה (1915-1910), שהחליף את חבצלת (1911-1863) שנועד לאנשי היישוב הישן, הפועל הצעיר (1970-1907) הציוני־סוציאליסטי, שעם כותביו נמנו דוד שמעוני, אז"ר9 וש"י עגנון, החֵרות (1917-1909) והאחדות (1915-1910), ביטאונה של מפלגת פועלי ציון, שכתבו בו, בין היתר, דוד בן־גוריון, יעקב זרובבל10 ויוסף חיים ברנר. בתקופת המנדט הבריטי נמשכה תנופת העיתונות עם הארץ (נוסד ב־1918), דואר היום (1936-1919), דבר (1996-1925), הַבֹּקֶר (1965-1934) והַצֹּפֶה (2008-1937).

דוד שמעוני (שמעונוביץ, 1956-1891)

משורר, סופר ומתרגם. עוד ברוסיה פרסם בכתבי עת עבריים, בהם לוח אחיאסף והַשִּׁלֹּחַ. עלה לארץ ישראל ב־1909, נסע כעבור כשנה ללימודים גבוהים בגרמניה ועם פרוץ מלחמת העולם הראשונה חזר לרוסיה ועבד שם בהוצאת "שטיבל". רק ב־1920 הצליח לעלות שוב ארצה. היה חבר ועד הלשון העברית והאקדמיה ללשון העברית מיום היווסדה וראש אגודת הסופרים העברים. זכה בפרס ביאליק (1936, 1949), בפרס אוסישקין (1945), בפרס ישראל (1954) ובפרס טשרניחובסקי (1957, לאחר מותו).

מקוצר היריעה לא נרחיב כאן על העיתונות העברית, על אף חשיבותה לבניית התרבות החדשה בארץ ישראל. עם זאת, לצורך דיוננו בהתפתחות הספרות העברית בארץ ישראל בעשורים הראשונים של המאה ה־20, נציג כמה דוגמאות מכִּתבי עת מרכזיים, המתארות את הלכי הרוח באותה תקופה. כתב העת הספרותי־מדעי הָעֹמֶר ("קֹבץ לספרות, למדע ולשאלות־הזמן", 1909-1907), שיצא כספר בכריכה קשה בעריכת ש' בן־ציון11 (איש העלייה השנייה), דוד יֶלין12 (בן היישוב הישן) ומשה סמילַנסקי13 (איש העלייה הראשונה,14 ששימש כמזכיר), הוא דוגמה טובה לתפיסות המרכזיות בדבר השפה העברית ולמקומם של כתבי העת.

ש' בן־ציון ניסח את הצהרת הכוונות של הָעֹמֶר בפתח הגיליון הראשון.

הזמן, שאנו עומדים בו, בזמן של מהומת ההפיכה והחֻרבן, שבאה על רובה של אֻמתנו, על אחינו שברוסיה, והמקום, שאנו יושבים בו - ארץ תִקוָתנו, המושכת אליה את לב העם, המבקש לו מפלט ומקלט - מחַיבים אותנו להתרכז ולגשת יחד אל עבודת הספרות פה, בארץ ישראל.

עכשיו - אנו חושבים - הגיעה השעה להתחיל בנטיעת ספרותנו פה, בארץ מולדתה, במקום חיותה - פה, במקום זה, ששפתה שפת־הספר שָבה להיות שפת־דִבּור, שפת הדור הצעיר והרענן ההולך לחיים; פה בארץ זו שלִבּו של כל עברי יכול להיות פתוח כנגדה, לקבל הֵימֶנה השפעה רוחנית, צריכים אנו לנטֹע נטיעה זו ולגדלה, שיהא נופה נוטה מאדמת ישראל לכל תפוצות ישראל.

זאת ועוד אחרת: כל היושב בארץ אבותינו רואה בחוש, שהיא הולכת ונעשית מרכז יהודי. כבר ישנן בארץ ובכְרכי הקדם [ערי המזרח], הסמוכים לה, קהִלות חשובות, מרֻבּות אֻכלוסין ומשוּנות גָוֶן. ישוב חדש הולך ונעשה מסביב, רֻבּו בערים ומקצתו במושבות: יהודים חדשים באים ומתישבים, קמעא קמעא, בכֹח עצמם, והם מביאים אִתם גם חיים חדשים ומשאלות חדשות ותִקוני חיים גם ליהודים תושבי הארץ הנושנים. [...]

[...] והרי עבודה קֻלטוּרית [תרבותית], עבודה של השכלה ואחדות, עבודה של השכלה ואחדות, עבודה לאומית גדולה עומדת כאן לפני הסִפרות, ודַוְקה העברית, זו ששפתה משותפת ליהודים השונים שבארץ.

כל זה מעורר אותנו לנסות את כֹּחנו ליסד פה בארצנו במה ספרותית. [...] ענייני מדע, ספרות ושאלות הזמן - זה תֹכן העֹמר.

א. המדע, שבקֹבץ זה צריך להיות ברֻבּו מדע הקֶדם בכלל ומדעי א"י [ארץ ישראל] בפרט. [...] (1) מאמרים על טבע הארץ, תכונת יושביה, מצבם האֶקונומי [כלכלי] והקוּלטוּרי ויִחוסם אל היהודים. [...] (2) כמו כן הננו להקציע [להקצות] בקֹבְצנו מקום הגון לקריאת שפת עֵבר והתפתחותה בתקופות שונות ותחִיָתה בזמן הזה.

ב. הספרות היפה - במקצוע זה נתגלה בתקופה החדשה כֹחה ויפיה של שפתנו ביצירות נאות ומקוריות; והרי אידיאלים מבהיקים לבשו צורה יפה ומרהיבה בידי בעלי כשרון - עדות לכֹחו של העם העתיד החפץ חיים ולחיי שפתו־סגֻלתו ששמר כל הימים ויצילה. ולהצלחה רבה נחשֹב לקֹבְצנו כשנוכל לפארו בסִפּורים ושירים כאלו, שהד התחיה הלאומית יהא נשמע בהם. ביחוד אנו מבקשים לזַכּות את קֹבצנו ביצירות נאות שרוח א"י שורה עליהן, כלומר: תמונות חיות ופיוטיות ממראות הארץ וחיי יושביה בעבר ובהוה.

ג. שאלות הזמן - בחלק זה אנו רוצים לתת: (1) מאמרים והשקפות בשאלות העומדות על הפרק, במה שנוגע לישוב א"י בפרט וליהודים בכל תפוצותיהם בכלל, ביחוסם אל התנועה הלאומית. (2) השקפות על מצב החִנוך העברי בכלל ובבתה"ס [בבתי הספר] שבא"י בפרט. (3) השקפות ספרותיות ובִקורת על ספרים הנוגעים במדע א"י ובשאלותיה וגם על הספרים שיש להם יחס לחִנוך עברי.

שאלה
מהו ייחודו ומה נועד להיות תפקידו של כתב העת העֹמר? אילו עניינים התכוונו לפרסם בו ומה משותף להם? מדוע הודגשה בו השפה העברית?

עורכי העֹמר, שיִצגו שלושה אגפים של היישוב­ (בני היישוב הישן, אנשי העלייה הראשונה ואנשי העלייה השנייה), ביקשו להקים במה שתתמקד בחשיבה על ארץ ישראל כמרכז תרבותי חדש. בהערות להצהרת הכוונות הם כתבו כי הזמן מחייב אותם "להתרכז ולגשת יחד אל עבודת הספרות פה, בארץ־ישראל" מתוך הכרה לאומית ושאיפה לתחיית עם ישראל בארץ ישראל. לכתב העת נועד התפקיד לבנות ולגבש תרבות ארץ־ישראלית שתאחד את העם ותהיה נטועה, מבחינה תוכנית ועניינית, בארץ ישראל. עורכיו רצו שהעֹמר יעסוק בשלושה נושאים מרכזיים הקשורים בארץ ישראל: המדע, הנקשר אל טבע הארץ וגם אל טבעה של השפה העברית, הספרות היפה, האמורה לתאר את מראות הארץ ואת יושביה, ושאלות אקטואליות הקשורות לסוגיות היישוב היהודי והחינוך.

העורכים הדגישו את חשיבותה של השפה העברית בכתיבה על ארץ ישראל בארץ ישראל בטענה שבמקומות אחרים בעולם העברית היא שפה זרה שאינה שפת המקום, ואילו ארץ ישראל היא ערש השפה העברית ומולדתה ועל כן רק בה היא עשויה לקום לתחייה. נוסף על כך, לשפה העברית יש כוח מלכד: אל ארץ ישראל מגיעים יהודים מכל התפוצות, הדוברים לשונות שונות, והעברית עשויה להיות מכנה משותף לכולם. זו השפה שכולם יכולים לפעול לפיתוחה במסגרת עבודה לאומית משותפת. כך נועד לכתב העת גם תפקיד חברתי, נוסף על זה התרבותי.

*המשך הפרק בספר המלא*