איך להאציל סמכויות ולהטיל משימות
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
איך להאציל סמכויות ולהטיל משימות

איך להאציל סמכויות ולהטיל משימות

עוד על הספר

תקציר

האצלת סמכויות הינה אחת המיומנויות החשובות ביותר של המנהל המצליח. האצלה יעילה מאפשרת לך להשתחרר ממשימות שגרתיות ופחות קריטיות, אתה מתפנה לבצע עבודה חשובה יותר. יכולת הניהול שלך משתפרת. האצלה מצמצמת עיכובים בקבלת החלטות, כאשר מאצילים סמכות קרוב לנקודת הפעולה.

הספר מכסה את הנושאים הבאים: האצלת סמכויות ככלי ניהול חיוני * ניהול משופר באמצעות האצלת סמכויות יעילה * איך להחליט איזה סמכויות להאציל לאחרים * איך להחליט למי להאציל סמכויות * טכניקות ורעיונות להאצלת סמכויות יעילה * מכשולים ומוקשים נפוצים בהאצלה וכיצד להתגבר עליהם * הפסיכולוגיה של האצלת סמכויות והטלת משימות * טכניקות בקרה יעילות בתחום האצלת סמכויות * איך להבטיח האצלת סמכויות יעילה בארגון.

כל מנהל ניצב בפני פרדוקס: עליו לייצר תוצאות שמעל לכושרו האישי. מציאת הפיתרון לפרדוקס זה היא המפתח להצלחה בניהול. ספר זה מוכיח כי הפיתרון איננו יותר עשייה אלא יותר האצלת סמכויות ומטלות.

ספר זה אינו דן בהאצלת סמכויות ומטלות כמטרה בפני עצמה ולא כצו ניהולי. האצלה איננה טקס ניהולי מרוקן מתוכן, אלא אמצעי להשגת תוצאות. הגישה להאצלה היא כאל טכניקה המתמקדת במטרה. במסגרת גישה זו מעודדים את המנהל לשאול: "מה התוצאות שאני מחפש? כיצד אוכל להשתמש בהאצלה כדי להשיגן?"

ספר זה אינו מהווה סקירה אקדמית על נושא תיאורטי, הדגש כאן הוא על הצד המעשי. בעזרתו תוכל לחדור לעולם המלהיב של תוצאות מתרחבות. תוכל ליישם באופן מיידי טכניקות יצירתיות ומוכחות להגברת פריון העבודה ופריצת מגבלות אישיות. ספר זה אינו מראה למנהל כיצד לעבוד ביעילות של מאה אחוזים. אלא, הוא מצביע על הדרך להשגים המהווים 200, 300 ואולי אפילו 500 אחוזים ממה שכל אדם מסוגל להשיג בכוחות עצמו.

כיום, כל חברה מנסה להגדיל את התפוקה. אבני הבניין הם מנהלי החברה - החל ממנהלי העבודה במפעל וכלה ביו"ר חבר המנהלים. אולם, המלט המלכד את כולם יחד, התורם למימוש העלייה בפריון הוא האצלת סמכויות ומטלות.

חברות רבות מנסות כעת את רעיון שיתוף העובדים בניהול. מעט הצליחו לשלב בין גישה זו ובין פריון ותוצאות משופרים. האצלה תורמת להצלחת רעיון השיתוף. היא מעניקה משמעות חדשה לחלוטין לקביעת מטרות, קבלת החלטות באופן מבוזר ואפילו לשיפור בביצועים.

יש מנהלים הסבורים כי שבוע עבודה בן 60 שעות ותיקים מתפוצצים ממסמכים מעידים על הצלחה. האמת היא שמנהלים אלו פשוט דבקים בעשייה. חסרה להם היכולת להאציל משימות לכפיפים באופן יעיל ולכן סופם שהם "עושים" במקום לנהל.

לעומת זאת, מנהלים הנוהגים להאציל והמקפידים ביישום העקרונות שהותוו בספר זה, אינם חייבים לעבוד שעות ארוכות וכאחוזי תזזית. תחת זאת המאפיין אותם הוא הדבר היחיד שחשוב בעסקים - תוצאות. דבר נוסף המאפיין אותם הוא הראיה לעתיד - כיוון שהאצלה מעניקה להם את הכוח לתכנן. מאפיינת אותם גמישות - כיוון שהאצלה משחררת אותם מסבך הפרטים הפעוטים. ולבסוף, מאפיין נוסף הוא הכוח האישי - כיוון שהאצלה מאפשרת להם להשיג באמצעות אחרים הרבה יותר מכפי שהיו משיגים בכוחות עצמם.

פרק ראשון

1. איך ספר זה יכול להועיל לך

האצלת סמכויות הינה אחד מן הכלים החזקים ביותר העומדים לרשותו של המנהל. האצלה יעילה מאפשרת לך להשתחרר ממשימות שגרתיות ופחות קריטיות, אתה מתפנה לבצע עבודה חשובה יותר: תכנון, ארגון, הנעה ובקרה. יכולת הניהול שלך משתפרת. האצלה מצמצמת עיכובים בקבלת החלטות, כל עוד מאצילים סמכות קרוב לנקודת הפעולה. האצלה מאפשרת קבלת החלטות ברמה בה מכירים את הפרטים. האצלה מפתחת את יכולת העובדים לקבל החלטות, לבצע דברים וליטול אחריות.

האצלת סמכויות הינה אחת המיומנויות החשובות ביותר של המנהל המצליח. מיומנות זו עשויה גם להיות אחד האמצעים היעילים ביותר לקידום הקריירה, בהם עשוי להיתקל המנהל בעבודתו.

כל מנהל ניצב בפני פרדוקס: עליו לייצר תוצאות שמעל לכושרו האישי. מציאת הפיתרון לפרדוקס זה היא המפתח להצלחה בניהול. ספר זה מוכיח כי הפיתרון איננו יותר עשייה אלא יותר האצלת סמכויות ומטלות.

ספר זה אינו דן בהאצלת סמכויות ומטלות כמטרה בפני עצמה ולא כצו ניהולי. האצלה איננה טקס ניהולי מרוקן מתוכן, אלא אמצעי להשגת תוצאות. הגישה להאצלה היא כאל טכניקה המתמקדת במטרה. במסגרת גישה זו מעודדים את המנהל לשאול: "מה התוצאות שאני מחפש? כיצד אוכל להשתמש בהאצלה כדי להשיגן?"

ספר זה אינו מהווה סקירה אקדמית על נושא תיאורטי, הדגש כאן הוא על הצד המעשי. בעזרתו תוכל לחדור לעולם המלהיב של תוצאות מתרחבות. תוכל ליישם באופן מיידי טכניקות יצירתיות ומוכחות להגברת פריון העבודה ופריצת מגבלות אישיות. ספר זה אינו מראה למנהל כיצד לעבוד ביעילות של מאה אחוזים. אלא, הוא מצביע על הדרך להשגים המהווים 200, 300 ואולי אפילו 500 אחוזים ממה שכל אדם מסוגל להשיג בכוחות עצמו.

כיום, כל חברה מנסה להגדיל את התפוקה. אבני הבניין הם מנהלי החברה - החל ממנהלי העבודה במפעל וכלה ביו"ר חבר המנהלים. אולם, המלט המלכד את כולם יחד, התורם למימוש העלייה בפריון הוא האצלת סמכויות ומטלות.

חברות רבות מנסות כעת את רעיון שיתוף העובדים בניהול. מעט הצליחו לשלב בין גישה זו ובין פריון ותוצאות משופרים. האצלה תורמת להצלחת רעיון השיתוף. היא מעניקה משמעות חדשה לחלוטין לקביעת מטרות, קבלת החלטות באופן מבוזר ואפילו לשיפור בביצועים.

יש מנהלים הסבורים כי שבוע עבודה בן 60 שעות ותיקים מתפוצצים ממסמכים מעידים על הצלחה. האמת היא שמנהלים אלו פשוט דבקים בעשייה. חסרה להם היכולת להאציל משימות לכפיפים באופן יעיל ולכן סופם שהם "עושים" במקום לנהל.

לעומת זאת, מנהלים הנוהגים להאציל והמקפידים ביישום העקרונות שהותוו בספר זה, אינם חייבים לעבוד שעות ארוכות וכאחוזי תזזית. תחת זאת המאפיין אותם הוא הדבר היחיד שחשוב בעסקים - תוצאות. דבר נוסף המאפיין אותם הוא הראיה לעתיד - כיוון שהאצלה מעניקה להם את הכוח לתכנן. מאפיינת אותם גמישות - כיוון שהאצלה משחררת אותם מסבך הפרטים הפעוטים. ולבסוף, מאפיין נוסף הוא הכוח האישי - כיוון שהאצלה מאפשרת להם להשיג באמצעות אחרים הרבה יותר מכפי שהיו משיגים בכוחות עצמם.

בספר זה מתבקש כל מנהל להציג לעצמו את השאלה: "אם כעת אני מתקשה להאציל, מה יקרה כאשר אקודם לדרג שבו צריך לנהל יותר ולבצע פחות?" מכאן נובעת התשובה שכל מנהל צריך להתמודד אתה: "אם לא תלמד כיצד להאציל ביעילות, לעולם לא תגלה, כיוון שלא תקודם לעולם."

עוד על הספר

איך להאציל סמכויות ולהטיל משימות מאיר לירז

1. איך ספר זה יכול להועיל לך

האצלת סמכויות הינה אחד מן הכלים החזקים ביותר העומדים לרשותו של המנהל. האצלה יעילה מאפשרת לך להשתחרר ממשימות שגרתיות ופחות קריטיות, אתה מתפנה לבצע עבודה חשובה יותר: תכנון, ארגון, הנעה ובקרה. יכולת הניהול שלך משתפרת. האצלה מצמצמת עיכובים בקבלת החלטות, כל עוד מאצילים סמכות קרוב לנקודת הפעולה. האצלה מאפשרת קבלת החלטות ברמה בה מכירים את הפרטים. האצלה מפתחת את יכולת העובדים לקבל החלטות, לבצע דברים וליטול אחריות.

האצלת סמכויות הינה אחת המיומנויות החשובות ביותר של המנהל המצליח. מיומנות זו עשויה גם להיות אחד האמצעים היעילים ביותר לקידום הקריירה, בהם עשוי להיתקל המנהל בעבודתו.

כל מנהל ניצב בפני פרדוקס: עליו לייצר תוצאות שמעל לכושרו האישי. מציאת הפיתרון לפרדוקס זה היא המפתח להצלחה בניהול. ספר זה מוכיח כי הפיתרון איננו יותר עשייה אלא יותר האצלת סמכויות ומטלות.

ספר זה אינו דן בהאצלת סמכויות ומטלות כמטרה בפני עצמה ולא כצו ניהולי. האצלה איננה טקס ניהולי מרוקן מתוכן, אלא אמצעי להשגת תוצאות. הגישה להאצלה היא כאל טכניקה המתמקדת במטרה. במסגרת גישה זו מעודדים את המנהל לשאול: "מה התוצאות שאני מחפש? כיצד אוכל להשתמש בהאצלה כדי להשיגן?"

ספר זה אינו מהווה סקירה אקדמית על נושא תיאורטי, הדגש כאן הוא על הצד המעשי. בעזרתו תוכל לחדור לעולם המלהיב של תוצאות מתרחבות. תוכל ליישם באופן מיידי טכניקות יצירתיות ומוכחות להגברת פריון העבודה ופריצת מגבלות אישיות. ספר זה אינו מראה למנהל כיצד לעבוד ביעילות של מאה אחוזים. אלא, הוא מצביע על הדרך להשגים המהווים 200, 300 ואולי אפילו 500 אחוזים ממה שכל אדם מסוגל להשיג בכוחות עצמו.

כיום, כל חברה מנסה להגדיל את התפוקה. אבני הבניין הם מנהלי החברה - החל ממנהלי העבודה במפעל וכלה ביו"ר חבר המנהלים. אולם, המלט המלכד את כולם יחד, התורם למימוש העלייה בפריון הוא האצלת סמכויות ומטלות.

חברות רבות מנסות כעת את רעיון שיתוף העובדים בניהול. מעט הצליחו לשלב בין גישה זו ובין פריון ותוצאות משופרים. האצלה תורמת להצלחת רעיון השיתוף. היא מעניקה משמעות חדשה לחלוטין לקביעת מטרות, קבלת החלטות באופן מבוזר ואפילו לשיפור בביצועים.

יש מנהלים הסבורים כי שבוע עבודה בן 60 שעות ותיקים מתפוצצים ממסמכים מעידים על הצלחה. האמת היא שמנהלים אלו פשוט דבקים בעשייה. חסרה להם היכולת להאציל משימות לכפיפים באופן יעיל ולכן סופם שהם "עושים" במקום לנהל.

לעומת זאת, מנהלים הנוהגים להאציל והמקפידים ביישום העקרונות שהותוו בספר זה, אינם חייבים לעבוד שעות ארוכות וכאחוזי תזזית. תחת זאת המאפיין אותם הוא הדבר היחיד שחשוב בעסקים - תוצאות. דבר נוסף המאפיין אותם הוא הראיה לעתיד - כיוון שהאצלה מעניקה להם את הכוח לתכנן. מאפיינת אותם גמישות - כיוון שהאצלה משחררת אותם מסבך הפרטים הפעוטים. ולבסוף, מאפיין נוסף הוא הכוח האישי - כיוון שהאצלה מאפשרת להם להשיג באמצעות אחרים הרבה יותר מכפי שהיו משיגים בכוחות עצמם.

בספר זה מתבקש כל מנהל להציג לעצמו את השאלה: "אם כעת אני מתקשה להאציל, מה יקרה כאשר אקודם לדרג שבו צריך לנהל יותר ולבצע פחות?" מכאן נובעת התשובה שכל מנהל צריך להתמודד אתה: "אם לא תלמד כיצד להאציל ביעילות, לעולם לא תגלה, כיוון שלא תקודם לעולם."