חינוך עם חיוך
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
חינוך עם חיוך

חינוך עם חיוך

עוד על הספר

תקציר

הספר מכיל אימרות ופתגמים בענייני חינוך המובעים בחרוזים. רוב הפתגמים נוצרו במהלך שיעורי המורה בבתי ספר תיכוניים במשך כארבעים שנה. בהשפעת ארועים שונים שהתרחשו בכיתה ובבית הספר, המורה הביעה דעתה במשפטים קצרים המנוסחים בחרוזים ובהומור. החרוזים עוררו חיוכים בקרב התלמידים ויצרו בכיתה אוירה של אחוה ושל שמחה והגבירו את המוטיבציה ללמודים.
הספק עוסק בהיבטים שונים של החינוך:
עמידה בלוח זמנים.
שיפור המשמעת.
הגברת המוטיבציה ללימודים.
שיפור מערכות היחסים בין התלמידים.
שיפוא מערכות היחסים בין המורים לתלמידים.
תיקון המידות.
ערבות הדדית.

פרק ראשון

עוד על הספר

חינוך עם חיוך עליזה הילמן