תאווה השתוקקות אהבה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
תאווה השתוקקות אהבה
הוספה למועדפים

תאווה השתוקקות אהבה

ספר דיגיטלי
שליחת מתנה
הוספה למועדפים

עוד על הספר

נושאים

תקציר

יצירה פילוסופית מקורית המיועדת לכל אוהבי החכמה.

הספר אינו מחייב ידע מוקדם, רק נכונות לצאת למסע מרתק בעקבות הגיון הדברים המוביל את הדיון.

במסע זה הקורא יתוודע, בין השאר, למתחייב מהטבע האנושי, לרצון כחופשי בהכרח, לתאווה כעיקרון הטבע, להשתוקקות כעיקרון האדם ולאהבה כעיקרון הנפש.

פרק ראשון

מעין מבוא


דיון פילוסופי חייב להתנהל ברמה הלוגית. כך גם במאמר זה. נבהיר תחילה לְמה הכוונה ב'רמה לוגית'.

דיון ברמה הלוגית, נפתח בהנחת מוצא ייחודית, שתוצג בהמשך. משם הוא מתקדם בגזירת המתחייב מאותה הנחה.

קורא סביר יתקשה שלא לקבל את הנחת המוצא. עם זאת, חשוב שיבין משמעותה היטב בטרם ימשיך. מכאן ואילך, הוא  יהא חייב לקבל גם את כל שרשרת המסקנות הנגזרות מאותה הנחה.

דוגמא קטנה תסייע כאן להבנה. המושג הראשון שיעלה כאן לדיון הוא המושג 'טבע' בהקשרו האורגני. נפתח בהנחת מוצא די מובנת מאליה. תוך כדי פירוט הנחת מוצא זו, יתברר כי כל מה שהוא טבע הוא גם מותנה (תלוי בגורמים חיצוניים). המסקנה כי מה שהוא בלתי מותנה, בהכרח אינו שייך לטבע, נגזרת ברמה הלוגית.

מסקנות הרמה הלוגית הן אכן הכרחיות. זה אחד מיתרונותיה הייחודיים. לכן, תכניה חסינים בפני נגיף עתיק יומין, נפוץ וקטלני – נגיף היחסיות. בגלגולו העדכני, הנגיף מכונה נָרָטיב אלטרנטיבי. ביחס לדוגמא הנ"ל, אפשרות לנרטיב אלטרנטיבי, בו בלתי מותנה שייך בכל זאת לטבע, נשללת בהכרח מראש.

דיון ברמה הלוגית משוחרר מכל מחויבות, פרט למחויבות כוללת לחוקיות הלוגית של חשיבתנו.

ככלל, הדיון לא יתנהל כאן ברמה פיזית, פסיכולוגית, חברתית, היסטורית, מוסרית ואפילו לא אישית. אם קורא זריז, או שמא פזיז, יגלה קושי כלשהו בכתוב, טוב יעשה אם יבדוק תחילה שמא מקורו בהבנתו שלא ברמה הלוגית.

מאמר זה נכתב בסגנון תקצירי, מרוכז. כדי להקל על קריאה נכונה, הכתוב נחלק לסעיפים ולסעיפי משנה קצרים.

מומלץ לקורא להתקדם לפי סדר הסעיפים, באיטיות ובנחת. חיפזון אינו מתאים כאן.

מי אשר יחפוץ בעתיד להוסיף על הכתוב, מוזמן בברכה.

עוד על הספר

נושאים

תאווה השתוקקות אהבה דוד טרוים

מעין מבוא


דיון פילוסופי חייב להתנהל ברמה הלוגית. כך גם במאמר זה. נבהיר תחילה לְמה הכוונה ב'רמה לוגית'.

דיון ברמה הלוגית, נפתח בהנחת מוצא ייחודית, שתוצג בהמשך. משם הוא מתקדם בגזירת המתחייב מאותה הנחה.

קורא סביר יתקשה שלא לקבל את הנחת המוצא. עם זאת, חשוב שיבין משמעותה היטב בטרם ימשיך. מכאן ואילך, הוא  יהא חייב לקבל גם את כל שרשרת המסקנות הנגזרות מאותה הנחה.

דוגמא קטנה תסייע כאן להבנה. המושג הראשון שיעלה כאן לדיון הוא המושג 'טבע' בהקשרו האורגני. נפתח בהנחת מוצא די מובנת מאליה. תוך כדי פירוט הנחת מוצא זו, יתברר כי כל מה שהוא טבע הוא גם מותנה (תלוי בגורמים חיצוניים). המסקנה כי מה שהוא בלתי מותנה, בהכרח אינו שייך לטבע, נגזרת ברמה הלוגית.

מסקנות הרמה הלוגית הן אכן הכרחיות. זה אחד מיתרונותיה הייחודיים. לכן, תכניה חסינים בפני נגיף עתיק יומין, נפוץ וקטלני – נגיף היחסיות. בגלגולו העדכני, הנגיף מכונה נָרָטיב אלטרנטיבי. ביחס לדוגמא הנ"ל, אפשרות לנרטיב אלטרנטיבי, בו בלתי מותנה שייך בכל זאת לטבע, נשללת בהכרח מראש.

דיון ברמה הלוגית משוחרר מכל מחויבות, פרט למחויבות כוללת לחוקיות הלוגית של חשיבתנו.

ככלל, הדיון לא יתנהל כאן ברמה פיזית, פסיכולוגית, חברתית, היסטורית, מוסרית ואפילו לא אישית. אם קורא זריז, או שמא פזיז, יגלה קושי כלשהו בכתוב, טוב יעשה אם יבדוק תחילה שמא מקורו בהבנתו שלא ברמה הלוגית.

מאמר זה נכתב בסגנון תקצירי, מרוכז. כדי להקל על קריאה נכונה, הכתוב נחלק לסעיפים ולסעיפי משנה קצרים.

מומלץ לקורא להתקדם לפי סדר הסעיפים, באיטיות ובנחת. חיפזון אינו מתאים כאן.

מי אשר יחפוץ בעתיד להוסיף על הכתוב, מוזמן בברכה.