חכמים ביום- מדפוס לכתב - כיתות א'-ב'
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
חכמים ביום- מדפוס לכתב - כיתות א'-ב'

חכמים ביום- מדפוס לכתב - כיתות א'-ב'

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

ילדים מתחילים לקרוא ולכתוב באותיות דפוס. בסוף כיתה א' ובתחילת כיתה ב' מתרחש מעבר, בו הם עדין קוראים קוראים רק בדפוס (כי ככה כתוב בספרים...), אולם מצופה מהם לעבור לכתיבה בכתב-יד. חוברת זו נועדה ללוות ולכוון אותם בדיוק במקום הזה. החוברת מתחילה בהיכרות עם אותיות הכתב ותרגול ראשון בקריאתן. רק לאחר ביסוס הקריאה, יתחילו התלמידים לתרגל את הכתיבה עצמה – מרמת האות הבודדת ועד רמת המילה והמשפט. החוברת משובצת בשפה של משחקים וחידונים ומלאה בתוכן ובעניין. לקראת הסוף מופיעים בה קטעי קריאה והבנה, והיא מסתיימת באגדה פלאית אותה יכתוב הילד והחוברת – יחדיו.

עוד על הספר

חכמים ביום- מדפוס לכתב - כיתות א'-ב' ראובת ניצן