חכמים ביום- כישורי חשבון למסיימי כיתה ב'
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
חכמים ביום- כישורי חשבון למסיימי כיתה ב'

חכמים ביום- כישורי חשבון למסיימי כיתה ב'

ספר מודפס

עוד על הספר

ניתן למצוא גם ב -

תקציר

בחוברת זו הילדים ממשיכים את פעולות החיבור והחיסור שהכירו בשנה הקודמת, פותרים תרגילים בשורה ובטור, מבססים את שבירת העשרת וההמרה ומרחיבים כל זאת למספרים שעד 100. לאחר מכן הם ממשיכים למספרים שעד 1000, לומדים את השמות והמבנה של המספרים הגדולים ומתרגלים רצף, ספירה ומיקום הספרה במספר. הילדים מתוודעים לראשונה לנושא חקר הנתונים, ולומדים להציג נתונים בדיאגרמות צבעוניות. הם קוראים ומשווים את הכתוב בדיאגרמות שונות, יוצרים בעצמם את העמודות ומפיקים מהן מסקנות מעניינות. המשך החוברת מוקדש לכפל ולחילוק. הילדים לומדים את משמעות הפעולות, ובונים את לוח הכפל בעצמם. בהקשר ההפוך הם לומדים ומתרגלים את החילוק, וכיצד אפשר לגייס את לוח הכפל לשני הכיוונים. בחוברת משובצים משחקים וחידונים רבים. בסיום החוברת מופיעים הפתרונות המלאים לכל התרגילים שבתוכה.

עוד על הספר

ניתן למצוא גם ב -

חכמים ביום- כישורי חשבון למסיימי כיתה ב' ראובת ניצן