חכמים ביום כישורי אנגלית - דקדוק חלק ב'
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
חכמים ביום כישורי אנגלית - דקדוק חלק ב'

חכמים ביום כישורי אנגלית - דקדוק חלק ב'

ספר מודפס

עוד על הספר

ניתן למצוא גם ב -

תקציר

בחוברת זו נלמד על חלקי הדיבר השונים. נזהה שמות עצם ותואר, פועל וגוף, ונלמד את החוקיות שלהם בתוך המשפט השלם. בתחילת כל נושא מוצגות המילים החדשות, כולל התרגום והתעתיק בעברית. לקורא לא נדרש שום ידע מוקדם, והוא יכול לצלול מיד ובבטחון לתוך ההדגמות, התרגילים והמשחקים! בחוברת נלמד משפטים בזמן הווה וציווי. בשתי החוברות הבאות נשלב מילות יחס, כמות וקישור, נלמד זמנים נוספים, נרחיב את אוצר המילים, נתעמק בנושא השאלות ונציב בסיס איתן לדיאלוג.

עוד על הספר

ניתן למצוא גם ב -

חכמים ביום כישורי אנגלית - דקדוק חלק ב' ראובת ניצן