אני, העולם והמילים
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
אני, העולם והמילים

אני, העולם והמילים

עוד על הספר

תקציר

מי ומה אני? מהו העולם? מה ניתן לדעת בוודאות? האם קיים משהו מחוץ לתודעה שלי? האם אני התודעה היחידה ביקום? – שאלות פילוסופיות עתיקות אלה תמשכנה להעסיק את הפילוסופים, כל עוד קיימת הפילוסופיה.
ספר זה מהווה ניסיון מקורי ומרתק להציע תשובות לשאלות הללו, ולחברן לכדי תמונה פילוסופית כוללת על האני ועל העולם.
 שלוש טענות מרכזיות מוצגות בספר:
 
1.      כל הטענות מוטלות בספק.
 
2.      הכל שפה: האני והעולם הם מרחב לשוני.
 
3.      ישנן סיבות כבדות משקל לאימוץ הסוליפסיזם.
 
תוך שימוש בשפה בהירה, ללא ויתור על יושרה אינטלקטואלית, באמצעות ניתוח ופרשנות של טקסטים פילוסופיים רבים מתקופות שונות, מצייר המחבר תמונה פילוסופית מהדהדת ומעוררת מחשבה אודות האני והעולם. 

פרק ראשון

הקדמה
ניתן לראות את ראשיתה של הפילוסופיה, כניסיון תבוני לומר דבר מה אודות העולם. 
משנאמר דבר מה אודות העולם, עולה השאלה האם הטענה אודות העולם נכונה, או כיצד ניתן לדעת האם היא נכונה. שאלות נוספות עולות לאחר מכן, כגון האם הטענה נכונה ברגע ההווה בלבד, ואולי היא תהא שגויה ברגע הבא. שאלה נוספת היא כיצד נוכל לדעת שהטענה הייתה נכונה או שגויה ברגעי העבר. 
במובן זה, ניתן לומר כי הטלת הספק מתקיימת בד בבד עם הניסיון הפילוסופי לומר דבר מה אודות העולם. 
הספר שלפנינו עוסק בשני היסודות הפילוסופיים שהצגתי: הוא מכיל ניסיון לומר דבר מה על טיבו של העולם, ומאידך, הוא עוסק בעמדה המטילה ספק באופן עקרוני בכל הטענות האפשריות. 
שתי השאלות הללו חשובות מאוד עבור כל מי שחשב אי פעם מחשבה פילוסופית: מה ניתן לומר אודות העולם, וכיצד ניתן לדעת האם מה שניתן לומר הוא אמיתי. 
האמונה הפילוסופית בדבר קיומו של פער בין מה שאני חושב שהוא נכון אודות העולם, לבין העולם כפי שהוא באמת, היא אחת מהנחות היסוד ואחד מהמניעים הפסיכולוגיים לעיסוק הפילוסופי.
שאלה נוספת בה יעסוק הספר היא השאלה מהו העולם ומהו האני. 
התשובה שיציע הספר ניתנת לניסוח כללי באמצעות המשפט הכל שפה.
במסגרת עמדה זו אנסה להציג מודל המתאר את העולם ואת האני כמבנה לשוני. 
השאלה השלישית בה יעסוק הספר, היא שאלת קיומן של הנפשות האחרות, או בניסוח ממוקד יותר: האם אני קיים לבדי כתודעה היחידה בעולם. שאלה זו חשובה מאוד מבחינה פילוסופית, מאחר והיא מבקשת לתור אחר טיבו הבסיסי ביותר של האני ושל העולם. 
גם אנשים שאינם בקיאים בפילוסופיה, ודאי מודעים למה שנראה כמאפיין בלתי ניתן לערעור של התוכן המנטאלי שלי: היותו ידוע ונגיש רק לי. מאפיין זה עשוי להוביל לאימוץ העמדה הסוליפסיסטית. 
שלוש טענות מרכזיות יוצגו בספר: 
הטענה הראשונה היא: כל הטענות מוטלות בספק. 
הטענה השנייה היא כי השפה היא הנתון המטאפיזי הראשוני, וכי העולם והאני מכוננים באמצעות אובייקטים לשוניים של השפה. 
הטענה השלישית היא כי ישנם נימוקים פילוסופיים כבדי משקל לאימוץ העמדה הסוליפסיסטית. 
הספר מתפרש על מנעד רחב, יחסית, של נושאים פילוסופיים. אני סבור שהוויתור המתודי על עיסוק ממוקד יותר בנושא מצומצם אפשר לי, לא ללא מחיר, להציע תמונה פילוסופית כוללת ורחבה יותר, ובמובן זה לשרת את מטרתו המרכזית של הספר.

עוד על הספר

אני, העולם והמילים ניר זילכה
הקדמה
ניתן לראות את ראשיתה של הפילוסופיה, כניסיון תבוני לומר דבר מה אודות העולם. 
משנאמר דבר מה אודות העולם, עולה השאלה האם הטענה אודות העולם נכונה, או כיצד ניתן לדעת האם היא נכונה. שאלות נוספות עולות לאחר מכן, כגון האם הטענה נכונה ברגע ההווה בלבד, ואולי היא תהא שגויה ברגע הבא. שאלה נוספת היא כיצד נוכל לדעת שהטענה הייתה נכונה או שגויה ברגעי העבר. 
במובן זה, ניתן לומר כי הטלת הספק מתקיימת בד בבד עם הניסיון הפילוסופי לומר דבר מה אודות העולם. 
הספר שלפנינו עוסק בשני היסודות הפילוסופיים שהצגתי: הוא מכיל ניסיון לומר דבר מה על טיבו של העולם, ומאידך, הוא עוסק בעמדה המטילה ספק באופן עקרוני בכל הטענות האפשריות. 
שתי השאלות הללו חשובות מאוד עבור כל מי שחשב אי פעם מחשבה פילוסופית: מה ניתן לומר אודות העולם, וכיצד ניתן לדעת האם מה שניתן לומר הוא אמיתי. 
האמונה הפילוסופית בדבר קיומו של פער בין מה שאני חושב שהוא נכון אודות העולם, לבין העולם כפי שהוא באמת, היא אחת מהנחות היסוד ואחד מהמניעים הפסיכולוגיים לעיסוק הפילוסופי.
שאלה נוספת בה יעסוק הספר היא השאלה מהו העולם ומהו האני. 
התשובה שיציע הספר ניתנת לניסוח כללי באמצעות המשפט הכל שפה.
במסגרת עמדה זו אנסה להציג מודל המתאר את העולם ואת האני כמבנה לשוני. 
השאלה השלישית בה יעסוק הספר, היא שאלת קיומן של הנפשות האחרות, או בניסוח ממוקד יותר: האם אני קיים לבדי כתודעה היחידה בעולם. שאלה זו חשובה מאוד מבחינה פילוסופית, מאחר והיא מבקשת לתור אחר טיבו הבסיסי ביותר של האני ושל העולם. 
גם אנשים שאינם בקיאים בפילוסופיה, ודאי מודעים למה שנראה כמאפיין בלתי ניתן לערעור של התוכן המנטאלי שלי: היותו ידוע ונגיש רק לי. מאפיין זה עשוי להוביל לאימוץ העמדה הסוליפסיסטית. 
שלוש טענות מרכזיות יוצגו בספר: 
הטענה הראשונה היא: כל הטענות מוטלות בספק. 
הטענה השנייה היא כי השפה היא הנתון המטאפיזי הראשוני, וכי העולם והאני מכוננים באמצעות אובייקטים לשוניים של השפה. 
הטענה השלישית היא כי ישנם נימוקים פילוסופיים כבדי משקל לאימוץ העמדה הסוליפסיסטית. 
הספר מתפרש על מנעד רחב, יחסית, של נושאים פילוסופיים. אני סבור שהוויתור המתודי על עיסוק ממוקד יותר בנושא מצומצם אפשר לי, לא ללא מחיר, להציע תמונה פילוסופית כוללת ורחבה יותר, ובמובן זה לשרת את מטרתו המרכזית של הספר.