הבית הקבילי או העולם במהופך
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
הבית הקבילי או העולם במהופך

הבית הקבילי או העולם במהופך

5 כוכבים (דירוג אחד)
ספר דיגיטלי
ספר מודפס

עוד על הספר

פייר בורדייה

פייר בורדייה (2002-1930) היה פילוסוף, סוציולוג ואנתרופולוג. הוא לימד באוניברסיטה של פריז (1960-1962), באוניברסיטה של ליל (Lille) (1962-1964) ובבית הספר המעשי ללימודים מתקדמים החל מ-1964. מ-1968 שימש מנהלו של המרכז האירופי ללימודי סוציולוגיה (Centre de Sociologie Européenne). עבודתו בחנה כיצד מערכות חברתיות מייצרות ומשעתקות מבני כוח, במטרה לעמוד על הדרך שבה מתקבע מעמד חברתי על ידי דיספוזיציות הנרכשות באופן מתמשך במשחקים חברתיים. 

תקציר

"החלק הנמוך, החשוך והלילי של הבית הוא מקום הימצאם של החפצים הלחים, הירוקים או הבלתי מבושלים – כדי מים המונחים על ספסלים משני עבריה של הכניסה לרפת, או שעונים על קיר החושך, וכן עץ וחציר ירוק – וגם של היצורים הטבעיים (שוורים ופרות, חמורים ופרדות). זהו מקום התרחשותן של הפעילויות הטבעיות (שינה, יחסי מין, לידה) וגם של המוות. חלק זה מנוגד, כשם שהטבע מנוגד לתרבות, לחלק הגבוה, המואר, האצילי, מקום הימצאם של בני האדם, ובפרט של האורח, של האש ושל החפצים שיוצרו בעזרת האש: מנורה, כלי מטבח, רוֹבה, סמל לגאווה הגברית, המגנה על הגאווה הנשית – והנוּל, סמל כל ההגנות והמקום שבו מתקיימות שתי הפעילויות התרבותיות האופייניות המתבצעות במרחב הבית: הבישול והאריגה. יחסי ניגוד אלה מתבטאים מבעד למכלול שלם של סימנים המאשרים זה את זה ומכוננים אותם, ובה בעת מקבלים מהם את משמעותם".

פייר בורדייה (2002-1930) נחשב לאחד מחשובי הסוציולוגים במחצית השנייה של המאה ה-20. עבודתו בחנה כיצד מערכות חברתיות מייצרות ומשעתקות מבני כוח, במטרה לעמוד על הדרך שבה מתקבע מעמד חברתי על ידי דיספוזיציות הנרכשות באופן מתמשך במשחקים חברתיים. ראו ברסלינג ספריו "שאלות בסוציולוגיה" (2005) ו"השליטה הגברית" (2007).

פרק ראשון

הבית הקבילי או העולם במהופך


"הגבר הוא המנורה שבחוץ, האישה המנורה שבפנים".

שטח הפנים של הבית הקבילי מלבני בצורתו וקיר־סבכה נמוך מחלק אותו לשניים בשליש מאורכו: השטח הגדול יותר מוגבה בכ-50 סנטימטר ומכוסה ציפוי העשוי חמר שחור וגללי פרה — שהנשים משייפות אותו בעזרת חלוקי נחל — והוא מיועד לאנשים; השטח הקטן יותר מרוצף ומאוכלס בבעלי החיים. דלת כפולה נפתחת אל שני החדרים. על אדן הקיר הנמוך מסודרים מצד אחד הכדים הקטנים, או סלי הגומא, שבהם שומרים את המצרכים המיועדים לצריכה מידית — תאנים, קמח, קטניות — ומצד שני, ליד הדלת, מסודרים כדי המים. מעל האורווה נמצאת עליית גג, שם נערמים, לצד כלים מכל הסוגים, הקש והחציר המיועדים להאכלת בעלי החיים ובה ישנים על פי רוב הנשים והילדים — בעיקר בחורף.1 מבנה הלבנים (שממול לקיר הנמוך בחלק הימני העליון של הבית) מנוקב חורים וגומחות וגבו אל קיר הגַּמְלוֹן, המכונה קיר (או ליתר דיוק "צד") של מעלה או קיר הקאנוּן (Kanun). הוא משמש לסידור כלי המטבח (מצקת, סיר, תבנית לאפיית הפת ושאר חפצים מחמר שרוף שהושחר באש) ומשני צדדיו עומדים כדים גדולים מלאים בתבואה. לפניו נמצאת האח, שקע מעגלי שעומק מרכזו סנטימטרים אחדים, וסביבה שלוש אבנים גדולות המסודרות בצורת משולש והמיועדות לכלי המטבח.2

פייר בורדייה

פייר בורדייה (2002-1930) היה פילוסוף, סוציולוג ואנתרופולוג. הוא לימד באוניברסיטה של פריז (1960-1962), באוניברסיטה של ליל (Lille) (1962-1964) ובבית הספר המעשי ללימודים מתקדמים החל מ-1964. מ-1968 שימש מנהלו של המרכז האירופי ללימודי סוציולוגיה (Centre de Sociologie Européenne). עבודתו בחנה כיצד מערכות חברתיות מייצרות ומשעתקות מבני כוח, במטרה לעמוד על הדרך שבה מתקבע מעמד חברתי על ידי דיספוזיציות הנרכשות באופן מתמשך במשחקים חברתיים. 

עוד על הספר

הבית הקבילי או העולם במהופך פייר בורדייה

הבית הקבילי או העולם במהופך


"הגבר הוא המנורה שבחוץ, האישה המנורה שבפנים".

שטח הפנים של הבית הקבילי מלבני בצורתו וקיר־סבכה נמוך מחלק אותו לשניים בשליש מאורכו: השטח הגדול יותר מוגבה בכ-50 סנטימטר ומכוסה ציפוי העשוי חמר שחור וגללי פרה — שהנשים משייפות אותו בעזרת חלוקי נחל — והוא מיועד לאנשים; השטח הקטן יותר מרוצף ומאוכלס בבעלי החיים. דלת כפולה נפתחת אל שני החדרים. על אדן הקיר הנמוך מסודרים מצד אחד הכדים הקטנים, או סלי הגומא, שבהם שומרים את המצרכים המיועדים לצריכה מידית — תאנים, קמח, קטניות — ומצד שני, ליד הדלת, מסודרים כדי המים. מעל האורווה נמצאת עליית גג, שם נערמים, לצד כלים מכל הסוגים, הקש והחציר המיועדים להאכלת בעלי החיים ובה ישנים על פי רוב הנשים והילדים — בעיקר בחורף.1 מבנה הלבנים (שממול לקיר הנמוך בחלק הימני העליון של הבית) מנוקב חורים וגומחות וגבו אל קיר הגַּמְלוֹן, המכונה קיר (או ליתר דיוק "צד") של מעלה או קיר הקאנוּן (Kanun). הוא משמש לסידור כלי המטבח (מצקת, סיר, תבנית לאפיית הפת ושאר חפצים מחמר שרוף שהושחר באש) ומשני צדדיו עומדים כדים גדולים מלאים בתבואה. לפניו נמצאת האח, שקע מעגלי שעומק מרכזו סנטימטרים אחדים, וסביבה שלוש אבנים גדולות המסודרות בצורת משולש והמיועדות לכלי המטבח.2