חברה בתמורה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
חברה בתמורה

חברה בתמורה

ספר דיגיטלי
ספר מודפס

עוד על הספר

בנימין בראון

בנימין בראון (נולד ב-1 ביולי 1966 בתל אביב) הוא פרופסור, חוקר יהדות ומחשבת ישראל, מרצה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית וחוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. בראון נודע במחקריו אודות היהדות האורתודוקסית, ובמיוחד החרדית, מן ההיבט התאולוגי, ההלכתי וההיסטורי. בין השאר התחקה לראשונה אחר התפתחות המושג "דעת תורה", ועל ביטוייו השונים בעולם החרדי. כמו כן פרסם מאמרים רבים על הפסיקה ההלכתית, תנועת המוסר, והחסידות בשלביה המאוחרים. במחקריו משלב בראון מושגים, דגמים וכלי ניתוח שמקורם בפילוסופיה הכללית, ובכלל זה בפילוסופיה של המשפט.

נושאים

תקציר

בעשורים האחרונים החברה החרדית עוברת תמורות ניכרות בכמה היבטים מכריעים: גברים חרדים רבים יותר יוצאים לעבוד; החינוך החרדי הולך ומתגוון, ובשוליו מתרבים דגמים פתוחים יותר; התקשורת החרדית נעשית חופשית יותר, אם כי עדיין כפופה למנגנוני לחץ לא מעטים; האישה החרדית מודעת יותר למקומה בביסוס הסדר החברתי הקיים; האפליה העדתית צפה ביתר חריפות; החוזרים בתשובה תופסים בהדרגה את מקומם כמגזר עצמאי למחצה; היוצאים בשאלה מתרבים, וכך גם הנוער הנושר, המידרדר לא אחת למעגל העבריינות; וההתיישבות החרדית בפריפריה הופכת למנוף התפתחות באזורים החדשים, אך במקרים מסוימים גם למוקד של מתיחות. בד בבד מסתמנות תמורות ביצירה החרדית: גוונים חדשים בלמדנות ההלכתית, ובעיקר בפסיקה ההלכתית, ויריעה הולכת ומתרחבת של ספרי הגות ומחשבה מוסיפים תוצרים חדשים לארון הספרים היהודי התורני.

כדרכה של חברה שמרנית, שום תמורה מן התמורות הללו אינה מתרחשת במהירות, ובוודאי לא בתנופת התלהבות מהפכנית. החרדים משתנים רק "בדיעבד", כשאין ברירה, ומי ששואפים לשינויים "לכתחילה", מתוך עמדה אידיאולוגית, נפלטים בדרך כלל ממעגל הלגיטימיות, או לכל הפחות נעשים חשודים. ואולם גם הם משתנים, כי אחרת אי אפשר. השינויים האלה אינם נוגעים רק "להם". ככל שהיהדות החרדית מתחזקת מבחינה מספרית, חברתית ופוליטית, כך השינויים שקורים "אצלם" נוגעים לכולנו. בשינויים הללו יש להתבונן, מצד אחד, במבט מפרק, הבוחן כל חתך לעצמו, ובה בעת, מן הצד השני, גם במבט מרוכז, המלכד את כל החתכים לתמונה שלמה. את זאת מבקש הספר הנוכחי להשיג. לאחר שהספר מדריך לחברה החרדית הציג את הגוונים הקבוצתיים ואת ההשקפות השונות שביהדות החרדית, בניגוד לדימוי השחור אחיד שלה, הספר שלפנינו מציג את הדינמיות המאפיינת חברה זו, הפעם בניגוד לדימוי הקפוא והמאובן שלה. גם ספר זה, כקודמו, כתוב במתודה אקדמית, המבססת את הטענות על נתונים, ועם זה מנוסח בשפה קולחת ושווה לכל נפש, בלא צורך בידע מחקרי קודם.

פרופ' בנימין בראון הוא עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומלמד בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא עוסק ביהדות החרדית לגווניה, ובעיקר ביצירתה התורנית: הלכה, הגות, מוסר, חסידות והשקפה. מספריו: "החזון איש: הפוסק, המאמין ומנהיג המהפכה החרדית" (2011); "תנועת המוסר הליטאית: אישים ורעיונות" (2014); "מדריך לחברה החרדית: אמונות וזרמים" (2017); "כספינה מיטלטלת: חסידות קרלין בין עליות ומשברים" (2018).

פרק ראשון

פתח דבר


ספר זה הוא במידה רבה המשך לספר קודם: "מדריך לחברה החרדית: אמונות וזרמים". בעוד הספר הראשון עוסק בקבוצות העיקריות בחברה החרדית, בהבדלים בגישתן הדתית ובשאלות מרכזיות בהשקפה החרדית, הספר הנוכחי עוסק במבנים ובתהליכים, דהיינו במערכות הארגוניות ובמוסדות שדרכם פועלת היהדות החרדית, בתופעות חברתיות ותרבותיות בה (לרבות היצירה התורנית) ובתמורות העוברות עליה בעשורים האחרונים. בתחילה תכננתי לפרסם את שני הספרים כשני כרכים של אותו ספר, אבל בסופו של דבר, בשל סיבות שונות, הוחלט שהם יופיעו כחיבורים נפרדים. באופן גס אפשר לומר שהספר הקודם רעיוני יותר והספר הנוכחי חברתי יותר, אבל חלוקה גסה מעין זו תחטא למורכבות שאני מבקש להציג כאן.

קיומם של שני הספרים זה לצד זה מעלה כמובן את השאלה הנצחית: איזה מן הכוחות הוא הקובע באמת את דרכה של היהדות החרדית? האם יש להבין את החברה החרדית במונחי אמונותיה והשקפת עולמה — בין המנוסחות בין המובלעות — או שמא מבעד להקשרים הממסדים את פעולתה מבחינה חברתית? במילים אחרות, האם החברה החרדית מעניינת יותר כסוגיה תיאולוגית, או שמא כסוגיה סוציולוגית? קרל מרקס העמיד את השאלה באופן החד ביותר כשקבע שההוויה היא הקובעת את התודעה ולא ההפך. אינני רוצה להיכנס לשאלה עקרונית זו במסגרת הנוכחית, ולו משום שאינני רוצה להפחיד את הקורא כבר בעמודו הראשון של הספר. רק זאת אומר בקצרה בלי שאידרש לטיעונים ולהוכחות, שהנחת המוצא של צמד הספרים דנן היא שלשני הגורמים כאחד עוצמה רבה. החרדים, כמו כל קבוצה אחרת של בני אדם, מעוניינים בהגשמת צרכים אישיים וקבוצתיים ופועלים לשימור אינטרסים חברתיים, אבל הם גם קבוצה המתייחדת באמונות ובערכים אשר הם לעתים קרובות חלק בלתי־נפרד מזהותם, וממילא גם נוטלים חלק בקביעת דרכם. כל הסבר המבקש להעמיד בני אדם על צרכים ואינטרסים בלבד חוטא כנגד עובדת חיים פשוטה: אם ניקח שני אנשים בעלי אותם צרכים ואותם אינטרסים ונעמידם מול דילמה מעשית דומה, ייתכן מאוד שהם יבחרו לנהוג באופן שונה.

אזהרה זו בדבר כוחם המוגבל של הסברים סוציולוגיים הולמת וראויה דווקא בספר המוקדש להבהרת ההקשרים החברתיים הרחבים יותר הממסדים את פעילות החברה החרדית. מי שיקרא ספר זה וייצא עם המסקנה שבחברה החרדית הכול הוא מבנים ותהליכים, יטעה. אבל גם מי שיקרא את הספר הקודם ויסבור שהכול אמונות וזרמים יטעה גם הוא. היבטים רבים בדרכה של החברה החרדית נטועים בהקשרים חברתיים. יש לקרוא אפוא את שני החיבורים באופן צמוד כמי שמרכיבים יחדיו את עולמה של החברה החרדית. האמונות והתהליכים החברתיים הם בבחינת "באין כאחד", ושילובם יחד מעניק את המבט המורכב הנדרש כדי להשקיף על כל קבוצה חברתית, ובכלל זה גם על היהדות החרדית.

הספר מעודכן עד לקיץ 2020. משבר הקורונה, שפקד את ישראל בתחילת 2020, העלה שאלות חדשות בנוגע לחברה החרדית. החרדים, לפעמים בעקבות הוראות מנהיגיהם הרוחניים, פיגרו ביישום הנחיות הממשלה בכל הנוגע למגפה ושילמו על כך ביוקר: אחוז התחלואה והתמותה בריכוזים החרדיים היה גבוה במיוחד, והוטחו בהם האשמות מכלילות מעל גבי במות תקשורתיות. היו גם מי שציפו שהדבר יגרום למשבר אמון בין החרדים למנהיגיהם. כאמור, ספר זה אינו דן בניתוח המשבר ותוצאותיו, אולם ארשה לעצמי להעריך שפרשת הקורונה לא תשנה באופן מהותי את יחסם של החרדים למנהיגיהם: ברוב המקרים, מי שהיה ממילא ספקן יצא ספקן יותר, ומי שלא היה לו כל פקפוק ב"אמונת חכמים", מן הסתם לא חדל מאמונתו זו. אני נוטה לסבור שאם אכן יגרום משהו במשבר הקרונה לשינוי ולטלטלה בחברה החרדית לא תהיה זו הביקורת על תפקוד המנהיגים במגפה אלא המשבר הכלכלי הצפוי בעקבותיה, דווקא לאחר ההתגברות עליה.

 

בנימין בראון

בנימין בראון (נולד ב-1 ביולי 1966 בתל אביב) הוא פרופסור, חוקר יהדות ומחשבת ישראל, מרצה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית וחוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. בראון נודע במחקריו אודות היהדות האורתודוקסית, ובמיוחד החרדית, מן ההיבט התאולוגי, ההלכתי וההיסטורי. בין השאר התחקה לראשונה אחר התפתחות המושג "דעת תורה", ועל ביטוייו השונים בעולם החרדי. כמו כן פרסם מאמרים רבים על הפסיקה ההלכתית, תנועת המוסר, והחסידות בשלביה המאוחרים. במחקריו משלב בראון מושגים, דגמים וכלי ניתוח שמקורם בפילוסופיה הכללית, ובכלל זה בפילוסופיה של המשפט.

עוד על הספר

נושאים

חברה בתמורה בנימין בראון

פתח דבר


ספר זה הוא במידה רבה המשך לספר קודם: "מדריך לחברה החרדית: אמונות וזרמים". בעוד הספר הראשון עוסק בקבוצות העיקריות בחברה החרדית, בהבדלים בגישתן הדתית ובשאלות מרכזיות בהשקפה החרדית, הספר הנוכחי עוסק במבנים ובתהליכים, דהיינו במערכות הארגוניות ובמוסדות שדרכם פועלת היהדות החרדית, בתופעות חברתיות ותרבותיות בה (לרבות היצירה התורנית) ובתמורות העוברות עליה בעשורים האחרונים. בתחילה תכננתי לפרסם את שני הספרים כשני כרכים של אותו ספר, אבל בסופו של דבר, בשל סיבות שונות, הוחלט שהם יופיעו כחיבורים נפרדים. באופן גס אפשר לומר שהספר הקודם רעיוני יותר והספר הנוכחי חברתי יותר, אבל חלוקה גסה מעין זו תחטא למורכבות שאני מבקש להציג כאן.

קיומם של שני הספרים זה לצד זה מעלה כמובן את השאלה הנצחית: איזה מן הכוחות הוא הקובע באמת את דרכה של היהדות החרדית? האם יש להבין את החברה החרדית במונחי אמונותיה והשקפת עולמה — בין המנוסחות בין המובלעות — או שמא מבעד להקשרים הממסדים את פעולתה מבחינה חברתית? במילים אחרות, האם החברה החרדית מעניינת יותר כסוגיה תיאולוגית, או שמא כסוגיה סוציולוגית? קרל מרקס העמיד את השאלה באופן החד ביותר כשקבע שההוויה היא הקובעת את התודעה ולא ההפך. אינני רוצה להיכנס לשאלה עקרונית זו במסגרת הנוכחית, ולו משום שאינני רוצה להפחיד את הקורא כבר בעמודו הראשון של הספר. רק זאת אומר בקצרה בלי שאידרש לטיעונים ולהוכחות, שהנחת המוצא של צמד הספרים דנן היא שלשני הגורמים כאחד עוצמה רבה. החרדים, כמו כל קבוצה אחרת של בני אדם, מעוניינים בהגשמת צרכים אישיים וקבוצתיים ופועלים לשימור אינטרסים חברתיים, אבל הם גם קבוצה המתייחדת באמונות ובערכים אשר הם לעתים קרובות חלק בלתי־נפרד מזהותם, וממילא גם נוטלים חלק בקביעת דרכם. כל הסבר המבקש להעמיד בני אדם על צרכים ואינטרסים בלבד חוטא כנגד עובדת חיים פשוטה: אם ניקח שני אנשים בעלי אותם צרכים ואותם אינטרסים ונעמידם מול דילמה מעשית דומה, ייתכן מאוד שהם יבחרו לנהוג באופן שונה.

אזהרה זו בדבר כוחם המוגבל של הסברים סוציולוגיים הולמת וראויה דווקא בספר המוקדש להבהרת ההקשרים החברתיים הרחבים יותר הממסדים את פעילות החברה החרדית. מי שיקרא ספר זה וייצא עם המסקנה שבחברה החרדית הכול הוא מבנים ותהליכים, יטעה. אבל גם מי שיקרא את הספר הקודם ויסבור שהכול אמונות וזרמים יטעה גם הוא. היבטים רבים בדרכה של החברה החרדית נטועים בהקשרים חברתיים. יש לקרוא אפוא את שני החיבורים באופן צמוד כמי שמרכיבים יחדיו את עולמה של החברה החרדית. האמונות והתהליכים החברתיים הם בבחינת "באין כאחד", ושילובם יחד מעניק את המבט המורכב הנדרש כדי להשקיף על כל קבוצה חברתית, ובכלל זה גם על היהדות החרדית.

הספר מעודכן עד לקיץ 2020. משבר הקורונה, שפקד את ישראל בתחילת 2020, העלה שאלות חדשות בנוגע לחברה החרדית. החרדים, לפעמים בעקבות הוראות מנהיגיהם הרוחניים, פיגרו ביישום הנחיות הממשלה בכל הנוגע למגפה ושילמו על כך ביוקר: אחוז התחלואה והתמותה בריכוזים החרדיים היה גבוה במיוחד, והוטחו בהם האשמות מכלילות מעל גבי במות תקשורתיות. היו גם מי שציפו שהדבר יגרום למשבר אמון בין החרדים למנהיגיהם. כאמור, ספר זה אינו דן בניתוח המשבר ותוצאותיו, אולם ארשה לעצמי להעריך שפרשת הקורונה לא תשנה באופן מהותי את יחסם של החרדים למנהיגיהם: ברוב המקרים, מי שהיה ממילא ספקן יצא ספקן יותר, ומי שלא היה לו כל פקפוק ב"אמונת חכמים", מן הסתם לא חדל מאמונתו זו. אני נוטה לסבור שאם אכן יגרום משהו במשבר הקרונה לשינוי ולטלטלה בחברה החרדית לא תהיה זו הביקורת על תפקוד המנהיגים במגפה אלא המשבר הכלכלי הצפוי בעקבותיה, דווקא לאחר ההתגברות עליה.