ספורי התורה שלי - ויקרא
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
ספורי התורה שלי - ויקרא

ספורי התורה שלי - ויקרא

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

הספר סיפורי 'התורה שלי' מגיש לכל פרשה מפרשִׁיוֹת התורה שלושה סיפורים, שנערכו על־פי המדרשים ואגדות חכמינו זיכרונם לברכה. 
הסיפורים מומחשים על־ידי הצִיורים הנהדרים של שמשון קוטלובסקי.

בתחילת כל פרשה מוגש תקציר של תכנהּ, ולצידו נקודות למחשבה ולהפקת לקחים בחיינו היום, לאור סיפורי התורה.
הסיפורים ונקודות המחשבה הם חלק מסדרת 'התורה שלי', המגישה את חמשת חומשי התורה במיוחד לילדים, סדרה שנתקבלה בהתלהבות בקרב הילדים, ההורים והמורים. במהדורה זו הסיפורים מוגשים בנפרד.

עוד על הספר

ספורי התורה שלי - ויקרא ללא סופר