אימהות ואבות עשרים וארבע / שבע
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
אימהות ואבות עשרים וארבע / שבע

אימהות ואבות עשרים וארבע / שבע

עוד על הספר

אברהם אלברט סבן

ד"ר אלברט סבן סיים את לימודי התואר השלישי באוניברסיטת קולוראדו בבולדר שבארצות הברית, באלקטרוניקה ובמחשבים. הוא כתב כעשרה ספרים וחיבר עשרות מאמרים בתחום התקשורת, מיקרוגלים ואנטנות. ד"ר אלברט סבן שימש כעובד מחקר בכיר ברפאל בשנים 1976 — 2007, וכמרצה בכיר במכללת אורט בראודה בכרמיאל ובמכללת כנרת בשנים 2020-2008. ד"ר אלברט סבן שימש כעובד מחקר בכיר ומנהל פרויקטים במספר חברות הי־טק. ד"ר אברהם אלברט סבן פרסם ב-2008 את ספר שירה חסד לאברהם, הכולל עשרות שירים. הוא פרסם ב 2012 את הספר מעשה בראשית. ב 2018 פורסם ספר שירה מתנת אל וספר פרוזה מדיניות או גורל. הספר אימהות ואבות עשרים וארבע / שבע התפרסם באפריל 2021.

תקציר

ד"ר אלברט סבן סיים את לימודי התואר השלישי באוניברסיטת קולוראדו בבולדר שבארצות הברית, באלקטרוניקה ובמחשבים.
הוא כתב כעשרה ספרים וחיבר עשרות מאמרים בתחום התקשורת, מיקרוגלים ואנטנות.
2007 , וכמרצה בכיר – ד"ר אלברט סבן שימש כעובד מחקר בכיר ברפאל בשנים 1976 במכללת אורט בראודה בכרמיאל ובמכללת כינרת בשנים 2020-2008
הוא פרסם שני ספרי שירה: ׳חסד לאברהם׳ ו׳מתנת אל׳, הכוללים עשרות שירים. הוא פרסם שני ספרי פרוזה: ׳מעשה בראשית׳ ו׳מדיניות וגורל׳.

הספר מביא בשפה ברורה ופשוטה לצעירים ולכל הקוראים את המסר החברתי והמוסרי של סיפורי המקרא.
למדע ולטכנולוגיה יש חשיבות רבה, אבל חשוב שהנוער ידע שהגענו להישגים אלו בזכות הכלים והערכים
המוסריים והחברתיים שאבותינו העניקו לעולם וחינכו את צאצאיהם על פיהם. ככתוב ״ושיננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך״.
חשוב לחנך את הנוער בכל מקום עשרים וארבע שעות ושבעה ימים בשבוע. לכן השם של הספר הוא ׳אימהות ואבות עשרים וארבע | שבע׳.
לפי המסופר במקרא ובמדרשים שרה ויצחק חינכו והעניקו ליצחק ערכים של צדק, יושר, אמונה, גמילות חסדים, הקרבה, עבודת כפיים ולימוד. אבותינו דאגו להעביר ערכים אלו מדור לדור. הערכים נשמרו והועברו מדור לדור באמצעות לימוד התורה והמסורת. חינוך הילדים לצדק וגמילות חסדים הם הבסיס להמשכיות של העם היהודי והאנושות.

פרק ראשון

הקדמה

 כל מי שצופה בתוכניות ידע ובחידונים שמוקרנים בערוצי הטלוויזיה מגלה שהנוער במדינת ישראל מתקשה לענות על שאלות בסיסיות הקשורות למסורת ולמורשת של עם ישראל. לצערי, לצעירים רבים חסר ידע בסיסי על האימהות והאבות של העם היהודי שרה, אברהם, רבקה, יצחק, רחל, יעקב, לאה, משה, אהרן ועוד.  צעירים רבים במדינת ישראל לא מכירים את סיפורי המקרא על שרה, רבקה, רחל, לאה ודמויות נוספות כמו מרים אחות משה ואהרן. המקור של פערי ידע אלו הוא החינוך בבתי הספר הממלכתיים במדינת ישראל וגם חינוך הנוער בבית. לצערי גם הורים ואזרחים רבים במדינת ישראל לא מכירים את סיפורי המקרא ואת המסר המוסרי שיש בסיפורי המקרא. הבסיס לגמילות חסדים, אהבת הבריות, צדק חברתי, כיבוד הורים נמצא בסיפורי המקרא. מטרת הספר להביא בשפה ברורה ופשוטה לצעירים ולכל הקוראים את המסר החברתי והמוסרי של סיפורי המקרא. למדע ולטכנולוגיה יש חשיבות רבה, אבל חשוב שהנוער ידע שהגענו להישגים אלו בזכות הכלים והערכים המוסריים והחברתיים שאבותינו העניקו לעולם וחינכו את צאצאיהם עליהם. ככתוב, ושיננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. יש לדאוג לחינוך הנוער בכל מקום ובכל שעה. עשרים וארבע שעות ושבעה ימים בשבוע. לכן השם של הספר הוא אימהות ואבות עשרים וארבע | שבע. לפי המסופר במקרא ובמדרשים שרה ואברהם חינכו והעניקו ליצחק ערכים של צדק, יושר, אמונה, גמילות חסדים, הקרבה, עבודת כפיים ולימוד. אבותינו דאגו להעביר ערכים מדור לדור. הערכים נשמרו והועברו מדור לדור באמצעות לימוד התורה והמסורת. חינוך הילדים לצדק וגמילות חסדים הם הבסיס להמשכיות של העם היהודי.

יצירת האור מסמלת את בריאת העולם. האור מסמל את החופש, החירות, הקדמה והאהבה. לעומת זאת החושך מסמל את הרשע, הדיכוי והשנאה. האם יצירת האור גוררת לבריאת החושך? כשהעולם היה חשוך לא היו חיים בעולם. לפי בראשית החושך היה על פני תהום ולא אפשר יצירת חיים בעולם. האור הוא מרכיב חשוב והכרחי ביצירת חיים בעולם. התלות והקשר בין האור לחושך באים לביטוי בכל התורות הפילוסופיות שיצר וברא האדם מרגע שגורש מגן עדן. אבותינו הקדמונים אדם, נח, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה ואהרן מייצגים את האור, הצדק, התרבות והרוחניות בעולם. ברור שגם הצאצאים של אבותינו העמידו מנהיגים שתרמו רבות לקדמה, לצדק, לתרבות ולרוחניות בעולם. אבל הכול מתבסס על התורה, הערכים והמסורת שקיבלו מהאבות הקדמונים. 
בשנות האלפיים האנושות הגיעה להישגים טכנולוגיים שמדענים לפני מאות שנים לא חלמו עליהם. המצרים הקדמונים והאצטקים ביבשת אמריקה גם הגיעו להישגים במספר תחומים אבל זה לא משתווה להישגים של דורנו בתחומי הרפואה, התעופה, התקשורת, המחשבים, הפיזיקה, האדריכלות, הבנייה ועוד. דווקא בתקופה זו אנו צריכים לזכור שלמעשה האדם הראשון התחיל מאפס. עבודה קשה, התמדה, אמונה וחזון הם אלו שהצעידו את האנושות להישגים טכנולוגיים אלו. האנושות הגיעה לכל זאת בזכות עבודה קשה וחזון של  אנשים רבים לאורך הדורות. הצעירים בימינו צריכים להעריך, לזכור להודות לאבות אבותינו על ההישגים שהאנושות הגיעה אליהם. לכל אדם יש את הייחוד שלו ואת התרומה שלו לחברה ולאנושות. בתקופה שבה ההישגים האישיים של כל פרט הם בראש סדר העדיפויות של כל אחד, חשוב לזכור שכל אדם זקוק לעזרת הזולת. אף אדם לא יכול להתקיים אך ורק בזכות עצמו. לכן העולם עומד ומתקיים בזכות הערך של ואהבת לרעך כמוך. 

לאדם אין יכולת קיום ללא אש. בספר בראשית לא כתוב איך האדם גילה את האש. אבל יש רמזים שהאדם הראשון גילה את האש והשתמש באש. כתוב שהבל הקריב קורבן לאלוהים מבכורות צאנו. הקרבת קורבן כרוכה בשרפה של בשר בעזרת אש. האש הייתה קיימת בעולם לכן התורה לא מייחסת חשיבות לגילוי האש. ברקים שפוגעים בעצים מציתים אש. הרי געש הם גם מקור ליצירת אש. במיתולוגיה היוונית מספרים שפרומתאוס גנב את האש מהאלים והביא אותה לבני האדם. בספר בראשית בפרק ד' כתוב שתובל קין היה לוטש נחושת וברזל. ניתן לעבד נחושת וברזל רק בעזרת האש. האש יכולה לסמל גם את האור וגם את החושך. האש מאירה ומחממת. האש גם שורפת והורגת. גילוי האש והשימוש בה לצורכי האדם היא אחת מאבני הבניין במדע שסייעו לאדם להגיע להישגים הטכנולוגיים של ימינו. אבותינו למדו לעבד את האדמה וליהנות מפירות האדמה, בזכות זה התפתחה תעשיית המזון שמספקת מזון למיליארדי אנשים ברחבי העולם. האדם הקדמון למד לעבד את העץ 
ולהכין כלים מעץ שמשמשים אותנו עד היום הזה. העולם לא יכול להתקיים רק על מדע וטכנולוגיה.  
אבותינו בנו מערכת של ערכים וחוקים שחשוב לשמור עליהם ולחיות על פיהם בכל תקופה ובכל דור. בגן עדן אדם וחווה קיבלו הכול מאבינו שבשמיים. כשאדם וחווה גורשו מגן עדן, אדם היה זקוק לעזרתה של חווה וחווה הייתה זקוקה לעזרתו של אדם. כדי שהאנושות תמשיך להתקיים אדם וחווה היו זקוקים לצאצאים יוצאי חלציהם. בתקופה שבה מתפתחת הנדסה גנטית ומדענים עוסקים בשיבוטים יש לזכור שאין תחליף למשפחה ולהורים אוהבים ודואגים. 
סיפור זה מביא את הקורא הצעיר וגם הבוגר לבריאת העולם, לבראשית, לסיפור האבות. לדעתי אין סתירה בין סיפור בריאת העולם המקראי ובין תיאוריות מדעיות של מפץ גדול שהביא לבריאת העולם. המפץ הגדול יצר את האור. תקציבי ענק מושקעים במחקרים שמטרתם לאמת את תיאוריית המפץ הגדול כאשר יש בעולם מיליוני רעבים ללחם ומיליוני חולים שלא מקבלים טיפול רפואי. הזנחת הרעבים והחולים תגביר את הפשע והאלימות בעולם. המדע והמחקר חשובים אך יש למצוא את האיזון בין סיוע לחלשים לבין השקעה במחקרים. המנהיגים בעולם צריכים לדאוג קודם כל לצרכים הבסיסיים של כל אדם ולאפשר לכל אדם לחיות בכבוד. צדק חברתי וגמילות חסדים הם הערכים הבסיסיים שאבותינו הנחילו לנו. אחד המסרים העיקריים של תורת ישראל והיהדות הוא ואהבת לרעך כמוך.

קדושת החיים היא ערך עליון בקיום האנושות.  אלוהים אומר לאדם פרו ורבו ומלאו את הארץ. החיים הם הבסיס לקיום האנושות. כבר בתחילת ספר בראשית אנו לומדים על הפגיעה בערך עליון זה מהסיפור שקין רוצח את הבל אחיו. הרצח מסמל את השנאה, את החושך. קין, הרוצח  נענש. קין הבן הבכור של אדם וחווה אומר לאחר הרצח "גדול עווני מנשוא". כל רוצח בכל מקום בעולם צריך לדעת שגדול עוונו מנשוא וחטאתו לא תכופר לנצח נצחים. אין הצדקה לרצח למטרות אישיות וגשמיות. קין אומר שכל מי שימצא אותו יהרוג אותו. מלבד קין היו בעולם רק אדם וחווה, האם קין פחד שאדם וחווה יהרגו אותו? אלוהים מרגיע את קין ואומר לו שהוא ישים עליו אות על מנת שלא יהרגו אותו, וכל הורג קין ייענש פי שבעה.  גם הריגה או רצח של רוצח לא מוצדק. הורג רוצח ייענש. על מצחו של קין מוטבע אות קלון שלא יימחק לעולם. כל רוצח, צריך לדעת שעל מצחו מוטבע אות קלון שלא יימחק לעולם.  

קין הרוצח לא הגיע לשום הישג בזכות הרצח שביצע. לאדם וחווה נולד בן נוסף בשם שת שהמשיך את מורשת אדם, חווה והבל. נח הוא מצאצאיו של שת. כל צאצאיו של קין נספו בתקופת המבול. לפי הסיפור המקראי כל בני האדם בתקופתנו הם צאצאיו של נח. כל אדם שרוצה שצאצאיו ימשיכו את שרשרת הדורות, חייב לשמור על חוקי היסוד. למרות שנח היה צדיק לא כל צאצאיו הלכו בדרכו. עריצות, רציחות, רשע, זדון, גילוי עריות ושנאה היו חלק מחיי היום יום בעולם לפני וגם לאחר המבול. כלומר, דבר לא השתנה בעולם. 
לעולם נדרשו אבות רוחניים ומחנכי דורות שיהוו דוגמא ומופת למין האנושי. האבות אברהם, יצחק ויעקב האמינו באל אחד שמנהל את העולם לפי חוקי אמת וצדק והם היוו דוגמא ומופת לכל תושבי העולם. כל אדם צריך לזכור מאין הוא בא ולאן הוא הולך. כל אדם צריך לדעת שהוא הגיע להישגים בזכות אבותיו והוא חייב להודות להם על אשר העניקו לו. אותם אבות מהווים השראה לכל בני האדם ובני כל הדתות מכירים בגדולתם. אלוהים ברא מצאצאי האבות עם, בני ישראל, שמטרתו להפיץ את האמונה באל אחד ובחוקי צדק ושוויון שיהיו בסיס לחיים בעולם. משה קיבל מאלוהים את התורה ואת  עשרת הדברות בהר סיני, חוקים אלו הם הבסיס לקיום של כל חברה בעולם. אלוהים ברא את העולם בשישה ימים וביום השביעי שבת ויינפש, הוא נח. אדם זקוק ליום מנוחה שבועי. המנוחה ביום השביעי מאפשרת לאדם לעצור ולהסיק מסקנות על מעשיו במשך השבוע ולתכנן את מעשיו לשבוע שלאחריו. כל בני האדם מאמינים בבורא עולם בצורה זו או אחרת. 
חוקי היסוד זהים לכל בני האדם, לא תרצח, לא תגנוב, לא תחמוד ועוד. 
האבות בסיפור מייצגים את אבותינו הראשונים ולא רק את אדם וחווה שבסיפור המקראי. האבות הם מתנות מאלוהים שהאנושות קיבלה כדי שאפשר יהיה לקיים בעולם חיים המבוססים על צדק ושוויון. 
הדינים והמשפטים שכתובים בתורה שניתנה לבני ישראל ולאנושות נכתבו לפני אלפי שנים והם הבסיס לצדק ושוויון בעולמנו. הנצרות והאסלאם מכירים בתורת משה וקיבלו את עקרונות הצדק והשוויון הכתובים בתורה.

אני מקווה שהקוראים ייהנו מהספר ומהמסרים האנושיים והמוסריים  שהוא מביא בפנינו. 

אברהם אלברט סבן

ד"ר אלברט סבן סיים את לימודי התואר השלישי באוניברסיטת קולוראדו בבולדר שבארצות הברית, באלקטרוניקה ובמחשבים. הוא כתב כעשרה ספרים וחיבר עשרות מאמרים בתחום התקשורת, מיקרוגלים ואנטנות. ד"ר אלברט סבן שימש כעובד מחקר בכיר ברפאל בשנים 1976 — 2007, וכמרצה בכיר במכללת אורט בראודה בכרמיאל ובמכללת כנרת בשנים 2020-2008. ד"ר אלברט סבן שימש כעובד מחקר בכיר ומנהל פרויקטים במספר חברות הי־טק. ד"ר אברהם אלברט סבן פרסם ב-2008 את ספר שירה חסד לאברהם, הכולל עשרות שירים. הוא פרסם ב 2012 את הספר מעשה בראשית. ב 2018 פורסם ספר שירה מתנת אל וספר פרוזה מדיניות או גורל. הספר אימהות ואבות עשרים וארבע / שבע התפרסם באפריל 2021.

עוד על הספר

אימהות ואבות עשרים וארבע / שבע אברהם אלברט סבן

הקדמה

 כל מי שצופה בתוכניות ידע ובחידונים שמוקרנים בערוצי הטלוויזיה מגלה שהנוער במדינת ישראל מתקשה לענות על שאלות בסיסיות הקשורות למסורת ולמורשת של עם ישראל. לצערי, לצעירים רבים חסר ידע בסיסי על האימהות והאבות של העם היהודי שרה, אברהם, רבקה, יצחק, רחל, יעקב, לאה, משה, אהרן ועוד.  צעירים רבים במדינת ישראל לא מכירים את סיפורי המקרא על שרה, רבקה, רחל, לאה ודמויות נוספות כמו מרים אחות משה ואהרן. המקור של פערי ידע אלו הוא החינוך בבתי הספר הממלכתיים במדינת ישראל וגם חינוך הנוער בבית. לצערי גם הורים ואזרחים רבים במדינת ישראל לא מכירים את סיפורי המקרא ואת המסר המוסרי שיש בסיפורי המקרא. הבסיס לגמילות חסדים, אהבת הבריות, צדק חברתי, כיבוד הורים נמצא בסיפורי המקרא. מטרת הספר להביא בשפה ברורה ופשוטה לצעירים ולכל הקוראים את המסר החברתי והמוסרי של סיפורי המקרא. למדע ולטכנולוגיה יש חשיבות רבה, אבל חשוב שהנוער ידע שהגענו להישגים אלו בזכות הכלים והערכים המוסריים והחברתיים שאבותינו העניקו לעולם וחינכו את צאצאיהם עליהם. ככתוב, ושיננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. יש לדאוג לחינוך הנוער בכל מקום ובכל שעה. עשרים וארבע שעות ושבעה ימים בשבוע. לכן השם של הספר הוא אימהות ואבות עשרים וארבע | שבע. לפי המסופר במקרא ובמדרשים שרה ואברהם חינכו והעניקו ליצחק ערכים של צדק, יושר, אמונה, גמילות חסדים, הקרבה, עבודת כפיים ולימוד. אבותינו דאגו להעביר ערכים מדור לדור. הערכים נשמרו והועברו מדור לדור באמצעות לימוד התורה והמסורת. חינוך הילדים לצדק וגמילות חסדים הם הבסיס להמשכיות של העם היהודי.

יצירת האור מסמלת את בריאת העולם. האור מסמל את החופש, החירות, הקדמה והאהבה. לעומת זאת החושך מסמל את הרשע, הדיכוי והשנאה. האם יצירת האור גוררת לבריאת החושך? כשהעולם היה חשוך לא היו חיים בעולם. לפי בראשית החושך היה על פני תהום ולא אפשר יצירת חיים בעולם. האור הוא מרכיב חשוב והכרחי ביצירת חיים בעולם. התלות והקשר בין האור לחושך באים לביטוי בכל התורות הפילוסופיות שיצר וברא האדם מרגע שגורש מגן עדן. אבותינו הקדמונים אדם, נח, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה ואהרן מייצגים את האור, הצדק, התרבות והרוחניות בעולם. ברור שגם הצאצאים של אבותינו העמידו מנהיגים שתרמו רבות לקדמה, לצדק, לתרבות ולרוחניות בעולם. אבל הכול מתבסס על התורה, הערכים והמסורת שקיבלו מהאבות הקדמונים. 
בשנות האלפיים האנושות הגיעה להישגים טכנולוגיים שמדענים לפני מאות שנים לא חלמו עליהם. המצרים הקדמונים והאצטקים ביבשת אמריקה גם הגיעו להישגים במספר תחומים אבל זה לא משתווה להישגים של דורנו בתחומי הרפואה, התעופה, התקשורת, המחשבים, הפיזיקה, האדריכלות, הבנייה ועוד. דווקא בתקופה זו אנו צריכים לזכור שלמעשה האדם הראשון התחיל מאפס. עבודה קשה, התמדה, אמונה וחזון הם אלו שהצעידו את האנושות להישגים טכנולוגיים אלו. האנושות הגיעה לכל זאת בזכות עבודה קשה וחזון של  אנשים רבים לאורך הדורות. הצעירים בימינו צריכים להעריך, לזכור להודות לאבות אבותינו על ההישגים שהאנושות הגיעה אליהם. לכל אדם יש את הייחוד שלו ואת התרומה שלו לחברה ולאנושות. בתקופה שבה ההישגים האישיים של כל פרט הם בראש סדר העדיפויות של כל אחד, חשוב לזכור שכל אדם זקוק לעזרת הזולת. אף אדם לא יכול להתקיים אך ורק בזכות עצמו. לכן העולם עומד ומתקיים בזכות הערך של ואהבת לרעך כמוך. 

לאדם אין יכולת קיום ללא אש. בספר בראשית לא כתוב איך האדם גילה את האש. אבל יש רמזים שהאדם הראשון גילה את האש והשתמש באש. כתוב שהבל הקריב קורבן לאלוהים מבכורות צאנו. הקרבת קורבן כרוכה בשרפה של בשר בעזרת אש. האש הייתה קיימת בעולם לכן התורה לא מייחסת חשיבות לגילוי האש. ברקים שפוגעים בעצים מציתים אש. הרי געש הם גם מקור ליצירת אש. במיתולוגיה היוונית מספרים שפרומתאוס גנב את האש מהאלים והביא אותה לבני האדם. בספר בראשית בפרק ד' כתוב שתובל קין היה לוטש נחושת וברזל. ניתן לעבד נחושת וברזל רק בעזרת האש. האש יכולה לסמל גם את האור וגם את החושך. האש מאירה ומחממת. האש גם שורפת והורגת. גילוי האש והשימוש בה לצורכי האדם היא אחת מאבני הבניין במדע שסייעו לאדם להגיע להישגים הטכנולוגיים של ימינו. אבותינו למדו לעבד את האדמה וליהנות מפירות האדמה, בזכות זה התפתחה תעשיית המזון שמספקת מזון למיליארדי אנשים ברחבי העולם. האדם הקדמון למד לעבד את העץ 
ולהכין כלים מעץ שמשמשים אותנו עד היום הזה. העולם לא יכול להתקיים רק על מדע וטכנולוגיה.  
אבותינו בנו מערכת של ערכים וחוקים שחשוב לשמור עליהם ולחיות על פיהם בכל תקופה ובכל דור. בגן עדן אדם וחווה קיבלו הכול מאבינו שבשמיים. כשאדם וחווה גורשו מגן עדן, אדם היה זקוק לעזרתה של חווה וחווה הייתה זקוקה לעזרתו של אדם. כדי שהאנושות תמשיך להתקיים אדם וחווה היו זקוקים לצאצאים יוצאי חלציהם. בתקופה שבה מתפתחת הנדסה גנטית ומדענים עוסקים בשיבוטים יש לזכור שאין תחליף למשפחה ולהורים אוהבים ודואגים. 
סיפור זה מביא את הקורא הצעיר וגם הבוגר לבריאת העולם, לבראשית, לסיפור האבות. לדעתי אין סתירה בין סיפור בריאת העולם המקראי ובין תיאוריות מדעיות של מפץ גדול שהביא לבריאת העולם. המפץ הגדול יצר את האור. תקציבי ענק מושקעים במחקרים שמטרתם לאמת את תיאוריית המפץ הגדול כאשר יש בעולם מיליוני רעבים ללחם ומיליוני חולים שלא מקבלים טיפול רפואי. הזנחת הרעבים והחולים תגביר את הפשע והאלימות בעולם. המדע והמחקר חשובים אך יש למצוא את האיזון בין סיוע לחלשים לבין השקעה במחקרים. המנהיגים בעולם צריכים לדאוג קודם כל לצרכים הבסיסיים של כל אדם ולאפשר לכל אדם לחיות בכבוד. צדק חברתי וגמילות חסדים הם הערכים הבסיסיים שאבותינו הנחילו לנו. אחד המסרים העיקריים של תורת ישראל והיהדות הוא ואהבת לרעך כמוך.

קדושת החיים היא ערך עליון בקיום האנושות.  אלוהים אומר לאדם פרו ורבו ומלאו את הארץ. החיים הם הבסיס לקיום האנושות. כבר בתחילת ספר בראשית אנו לומדים על הפגיעה בערך עליון זה מהסיפור שקין רוצח את הבל אחיו. הרצח מסמל את השנאה, את החושך. קין, הרוצח  נענש. קין הבן הבכור של אדם וחווה אומר לאחר הרצח "גדול עווני מנשוא". כל רוצח בכל מקום בעולם צריך לדעת שגדול עוונו מנשוא וחטאתו לא תכופר לנצח נצחים. אין הצדקה לרצח למטרות אישיות וגשמיות. קין אומר שכל מי שימצא אותו יהרוג אותו. מלבד קין היו בעולם רק אדם וחווה, האם קין פחד שאדם וחווה יהרגו אותו? אלוהים מרגיע את קין ואומר לו שהוא ישים עליו אות על מנת שלא יהרגו אותו, וכל הורג קין ייענש פי שבעה.  גם הריגה או רצח של רוצח לא מוצדק. הורג רוצח ייענש. על מצחו של קין מוטבע אות קלון שלא יימחק לעולם. כל רוצח, צריך לדעת שעל מצחו מוטבע אות קלון שלא יימחק לעולם.  

קין הרוצח לא הגיע לשום הישג בזכות הרצח שביצע. לאדם וחווה נולד בן נוסף בשם שת שהמשיך את מורשת אדם, חווה והבל. נח הוא מצאצאיו של שת. כל צאצאיו של קין נספו בתקופת המבול. לפי הסיפור המקראי כל בני האדם בתקופתנו הם צאצאיו של נח. כל אדם שרוצה שצאצאיו ימשיכו את שרשרת הדורות, חייב לשמור על חוקי היסוד. למרות שנח היה צדיק לא כל צאצאיו הלכו בדרכו. עריצות, רציחות, רשע, זדון, גילוי עריות ושנאה היו חלק מחיי היום יום בעולם לפני וגם לאחר המבול. כלומר, דבר לא השתנה בעולם. 
לעולם נדרשו אבות רוחניים ומחנכי דורות שיהוו דוגמא ומופת למין האנושי. האבות אברהם, יצחק ויעקב האמינו באל אחד שמנהל את העולם לפי חוקי אמת וצדק והם היוו דוגמא ומופת לכל תושבי העולם. כל אדם צריך לזכור מאין הוא בא ולאן הוא הולך. כל אדם צריך לדעת שהוא הגיע להישגים בזכות אבותיו והוא חייב להודות להם על אשר העניקו לו. אותם אבות מהווים השראה לכל בני האדם ובני כל הדתות מכירים בגדולתם. אלוהים ברא מצאצאי האבות עם, בני ישראל, שמטרתו להפיץ את האמונה באל אחד ובחוקי צדק ושוויון שיהיו בסיס לחיים בעולם. משה קיבל מאלוהים את התורה ואת  עשרת הדברות בהר סיני, חוקים אלו הם הבסיס לקיום של כל חברה בעולם. אלוהים ברא את העולם בשישה ימים וביום השביעי שבת ויינפש, הוא נח. אדם זקוק ליום מנוחה שבועי. המנוחה ביום השביעי מאפשרת לאדם לעצור ולהסיק מסקנות על מעשיו במשך השבוע ולתכנן את מעשיו לשבוע שלאחריו. כל בני האדם מאמינים בבורא עולם בצורה זו או אחרת. 
חוקי היסוד זהים לכל בני האדם, לא תרצח, לא תגנוב, לא תחמוד ועוד. 
האבות בסיפור מייצגים את אבותינו הראשונים ולא רק את אדם וחווה שבסיפור המקראי. האבות הם מתנות מאלוהים שהאנושות קיבלה כדי שאפשר יהיה לקיים בעולם חיים המבוססים על צדק ושוויון. 
הדינים והמשפטים שכתובים בתורה שניתנה לבני ישראל ולאנושות נכתבו לפני אלפי שנים והם הבסיס לצדק ושוויון בעולמנו. הנצרות והאסלאם מכירים בתורת משה וקיבלו את עקרונות הצדק והשוויון הכתובים בתורה.

אני מקווה שהקוראים ייהנו מהספר ומהמסרים האנושיים והמוסריים  שהוא מביא בפנינו.