דגימה במחקרי חינוך וחברה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
דגימה במחקרי חינוך וחברה

דגימה במחקרי חינוך וחברה

4 כוכבים (דירוג אחד)

עוד על הספר

יצחק פרידמן

פרופסור יצחק פרידמן הוא מומחה בתורת המבחנים, וכן במדידה, הערכה וסטטיסטיקה. בעבר היה יצחק פרידמן מנהל מכון הנרייטה סאלד וחבר סגל בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. כיום הוא יועץ למתודולוגיה במחקר ובהערכה במכון הנרייטה סאלד וראש התוכנית לתואר שני במנהל מערכות חינוך במכללת אחווה. 

תקציר

הספר מציג בבהירות ובתמציתיות את מאפייניהן, מטרותיהן ועקרונותיהן של שלוש שיטות מחקר עיקריות במדעי החברה והחינוך: מחקר כמותי, מחקר איכותני ומחקר בשיטה מעורבת. בדרך כלל, בכל אחת משיטות אלו, החוקרים בוחרים קבוצה קטנה יחסית של אנשים, או של יחידות המשמשות למחקר, מתוך הקבוצה הגדולה הרלוונטית לנושא המחקר. האנשים או היחידות שנבחרו הם מקור המידע הדרוש ללימוד הסוגיה הנחקרת ולמתן תשובות לשאלות המחקר. בחירת המשתתפים במחקר נקראת "דגימה", והמשתתפים הנבחרים נקראים "מדגם". 

יש דרכים שונות ליצירת מדגמים, והן הולמות את מטרות המחקר לשיטותיו השונות. הספר מפרט את האסטרטגיות ואת שיטות הדגימה המתאימות לכל אחת משלוש השיטות ומתאר בהרחבה את השיקולים לבחירת המשתתפים במחקר ואת התהליכים ליצירת מדגמים. 

הספר הוא מדריך יעיל ושימושי לחוקרים ותיקים ולחוקרים בראשית דרכם המקצועית בביצוע מחקרי שדה בשיטה הכמותית, בשיטה האיכותנית ובשיטה המעורבת, ומסייע להחליט באיזו שיטה ראוי לבחור ואיך לבנות מדגמי מחקר.

פרופסור יצחק פרידמן הוא מומחה בתורת המבחנים, וכן במדידה, הערכה וסטטיסטיקה. בעבר היה יצחק פרידמן מנהל מכון הנרייטה סאלד וחבר סגל בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. כיום הוא יועץ למתודולוגיה במחקר ובהערכה במכון הנרייטה סאלד וראש התוכנית לתואר שני במנהל מערכות חינוך במכללת אחווה. 

פרק ראשון

דגימה במחקרי חינוך וחברה עקרונות, אסטרטגיות ותהליכי ביצוע
פרופ' יצחק פרידמן1

 

מבוא2

השיטה לעריכת מחקר במדעי החברה והחינוך נקבעת על־ידי מטרות המחקר ושאלותיו. משימתם הראשונה של החוקרים היא, על כן, להבהיר ולהגדיר היטב את הנושא ואת הסוגיה או את שאלת המחקר שעליה הם מבקשים לקבל תשובה ולאפיין את האוכלוסייה שבה מדובר. משימתם הבאה של החוקרים היא לקבוע את שיטת המחקר הראויה, ובכלל זה כיצד ייאסף המידע — באמצעות סקר הכולל את כלל האוכלוסייה או באמצעות מדגם בהיקף מתאים. במדעי החברה והחינוך מקובלות שתי גישות מחקר מרכזיות, כמותית (quantitative method) ואיכותנית (qualitative method), וגישה נוספת, מעורבת (mixed methods) — המיישמת עקרונות פעולה הנגזרים משתיהן. שתי הגישות, הכמותית והאיכותנית, שונות זו מזו במטרות המחקר ובשאלותיו, בתהליך בחירת המשתתפים במחקר, בדרכי איסוף המידע, בעיבודו ובהסקת המסקנות. עניינו של ספר זה בתיאור העקרונות, האסטרטגיות ותהליכי הביצוע של דגימה במחקר כמותי ובחירת המשתתפים במחקר איכותני ובשיטות מעורבות. אסקור להלן בקצרה מהם מאפייני המחקר בחינוך, מהן מטרותיו ועקרונותיו, אגדיר מחקר כמותי, מחקר איכותני ומחקר בשיטות מעורבות, ואתאר את הסוגים העיקריים של המחקרים הנעשים בכל אחת משיטות מחקר אלו. אציע כללים, שיסייעו לנו להחליט באיזו שיטת מחקר ראוי לבחור, ולבסוף אפרט את האסטרטגיות ושיטת הדגימה בכל אחת משלוש גישות המחקר המתוארות בספר זה.

 

  1. ספר זה מבוסס בעיקרו על סדרת הרצאות, שהמחבר נתן לצוות החוקרים של מכון הנרייטה סאלד בשנים 2020-2019 ונועד להיות מדריך לחוקרים. המחבר מבקש להודות לפרופ' נעמה צבר בן־יהושע, לד"ר רוני ריינגולד, לד"ר עידית מני־איקן ולד"ר רחל זורמן, על הערות, הארות ותגובות מועילות לנסחים קודמים של המסמך.
  2. המבוא והחלק הראשון בספר זה מבוססים בחלקם על הרצאה שניתנה על־ידי המחבר ביום עיון, שהתקיים במכללה האקדמית לחינוך, גבעת וושינגטון, בכ"ד בשבט תשס"ז (12.2.2007), ופורסמה בהגיגי הגבעה, יג תשס"ד, שנתון המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון. הדברים מובאים כאן באדיבות הנהלת המכללה.

יצחק פרידמן

פרופסור יצחק פרידמן הוא מומחה בתורת המבחנים, וכן במדידה, הערכה וסטטיסטיקה. בעבר היה יצחק פרידמן מנהל מכון הנרייטה סאלד וחבר סגל בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. כיום הוא יועץ למתודולוגיה במחקר ובהערכה במכון הנרייטה סאלד וראש התוכנית לתואר שני במנהל מערכות חינוך במכללת אחווה. 

עוד על הספר

דגימה במחקרי חינוך וחברה יצחק פרידמן

דגימה במחקרי חינוך וחברה עקרונות, אסטרטגיות ותהליכי ביצוע
פרופ' יצחק פרידמן1

 

מבוא2

השיטה לעריכת מחקר במדעי החברה והחינוך נקבעת על־ידי מטרות המחקר ושאלותיו. משימתם הראשונה של החוקרים היא, על כן, להבהיר ולהגדיר היטב את הנושא ואת הסוגיה או את שאלת המחקר שעליה הם מבקשים לקבל תשובה ולאפיין את האוכלוסייה שבה מדובר. משימתם הבאה של החוקרים היא לקבוע את שיטת המחקר הראויה, ובכלל זה כיצד ייאסף המידע — באמצעות סקר הכולל את כלל האוכלוסייה או באמצעות מדגם בהיקף מתאים. במדעי החברה והחינוך מקובלות שתי גישות מחקר מרכזיות, כמותית (quantitative method) ואיכותנית (qualitative method), וגישה נוספת, מעורבת (mixed methods) — המיישמת עקרונות פעולה הנגזרים משתיהן. שתי הגישות, הכמותית והאיכותנית, שונות זו מזו במטרות המחקר ובשאלותיו, בתהליך בחירת המשתתפים במחקר, בדרכי איסוף המידע, בעיבודו ובהסקת המסקנות. עניינו של ספר זה בתיאור העקרונות, האסטרטגיות ותהליכי הביצוע של דגימה במחקר כמותי ובחירת המשתתפים במחקר איכותני ובשיטות מעורבות. אסקור להלן בקצרה מהם מאפייני המחקר בחינוך, מהן מטרותיו ועקרונותיו, אגדיר מחקר כמותי, מחקר איכותני ומחקר בשיטות מעורבות, ואתאר את הסוגים העיקריים של המחקרים הנעשים בכל אחת משיטות מחקר אלו. אציע כללים, שיסייעו לנו להחליט באיזו שיטת מחקר ראוי לבחור, ולבסוף אפרט את האסטרטגיות ושיטת הדגימה בכל אחת משלוש גישות המחקר המתוארות בספר זה.

 

  1. ספר זה מבוסס בעיקרו על סדרת הרצאות, שהמחבר נתן לצוות החוקרים של מכון הנרייטה סאלד בשנים 2020-2019 ונועד להיות מדריך לחוקרים. המחבר מבקש להודות לפרופ' נעמה צבר בן־יהושע, לד"ר רוני ריינגולד, לד"ר עידית מני־איקן ולד"ר רחל זורמן, על הערות, הארות ותגובות מועילות לנסחים קודמים של המסמך.
  2. המבוא והחלק הראשון בספר זה מבוססים בחלקם על הרצאה שניתנה על־ידי המחבר ביום עיון, שהתקיים במכללה האקדמית לחינוך, גבעת וושינגטון, בכ"ד בשבט תשס"ז (12.2.2007), ופורסמה בהגיגי הגבעה, יג תשס"ד, שנתון המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון. הדברים מובאים כאן באדיבות הנהלת המכללה.