ספר בחינת הדת
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
ספר בחינת הדת
ספר מודפס

עוד על הספר

הרב אליהו בן משה אבא דלמדיגו (1458, כרתים - 1493). פילוסוף אריסטוטלי ותאולוג יהודי רציונליסטי, מחבר ספר בחינת הדת - בו מתח ביקורת על תורת הקבלה, ופיקפק באותנטיות של ספר הזוהר.

יעקב יהושע רוס

פרופ' (אמריטוס) יעקב רוס, איש המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, התמחה בתורת ההכרה, באתיקה יישומית ובפילוסופיה פוליטית. במקביל חקר ולימד גם במחשבת ישראל.

תקציר

ספר בחינת הדת - לרבי אליהו דלמדיגו מקהדיא ההדיר על פי הדפוסים וכתבי היד וצירף מבוא, ציונים, מראי מקומות וביאור קצר יעקב יהושע רוס.

ספר בחינת הדת מאת ר' אליה דלמדיגו (במאה ה -15), נודע במשך הדורות בעיקר בשל מתקפתו המנומקת כנגד תורת הקבלה בכלל, וכנגד ספר הזוהר. עניין נוסף המייחד את החיבור נוגע לניסוחה של תורת 'האמת הכפולה', כפתרון למתחים וסתירות שבין דת ותבונה או דת ומדע. המחבר, תלמיד חכם יהודי שפעל בעיקר באיטליה, ראה עצמו כממשיך נאמן של מורשתו הרציונלית של הרמב"ם, ושימש מורה ומתרגם לכתביו של אבן רושד, פרשנו הנחשב של אריסטו. ר' אליה דלמדיגו לא היה מודע לעובדה שהוא אחד המגינים האחרונים של היהדות השכלתנית שהיתה כה נפוצה ומקובלת בשעתה. רוח חדשה נשבה בין המלומדים באיטליה: מעבר מאהדת כתבי אריסטו לכתביו של אפלטון, השפעה גוברת לספרי הקבלה והתפתחותה של תופעה חדשה: קבלה נוצרית. ספר בחינת הדת ביקש להתפלמס כנגד המגמות החדשות הללו.

במהדורה מדעית זו, של פרופ' יעקב רוס, מופיע נוסח החיבור עם השוואה בין נוסח כתבי היד השונים, ונוספו לו ציונים, מראי מקומות וביאור קצר המלווה את פרקי הספר.  בפתח החיבור הוסיף המהדיר פרקי מבוא על פעילותו של ר' אליה דלמדיגו, על החיבור 'בחינת הדת' – מגמתו וכמה מרעיונותיו.

פרופ' (אמריטוס) יעקב רוס, איש המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, התמחה בתורת ההכרה, באתיקה יישומית ובפילוסופיה פוליטית. במקביל חקר ולימד גם במחשבת ישראל.
מהדורה זו משלבת בין עיסוקיו במחשבה היהודית בימי הביניים ובשאלת משמעותה הפילוסופית של ההכרה דתית.

הרב אליהו בן משה אבא דלמדיגו (1458, כרתים - 1493). פילוסוף אריסטוטלי ותאולוג יהודי רציונליסטי, מחבר ספר בחינת הדת - בו מתח ביקורת על תורת הקבלה, ופיקפק באותנטיות של ספר הזוהר.

יעקב יהושע רוס

פרופ' (אמריטוס) יעקב רוס, איש המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, התמחה בתורת ההכרה, באתיקה יישומית ובפילוסופיה פוליטית. במקביל חקר ולימד גם במחשבת ישראל.

עוד על הספר

ספר בחינת הדת אליהו דלמדיגו מקנדיא, יעקב יהושע רוס