יובלי זוהר
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
יובלי זוהר

יובלי זוהר

ספר מודפס

עוד על הספר

רונית מרוז

פרופ' רונית מֵרוז היא חוקרת קבלה ישראלית, פרופסור בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב. עיקר עיסוקה בחקר ספר הזוהר. המאפיין המתודולוגי של מחקרה הוא הצלבתן של מתודולוגיות שונות (היסטורית, פילולוגית, קודיקולוגית וספרותית, וזאת בנוסף לעיון בתולדות הרעיונות; דגש מיוחד ניתן לניתוח הספרותי) ביחס לכל יחידה טקסטואלית. כמו כן עסקה רבות גם במחקרם של ספר יצירה, של קבלת האר"י, ושל חבורות המקובלים בצפת במאה ה-16.
ילידת יפו. נשואה לאילון ואם לטלי, אריאל ונתאי.

נושאים

תקציר

יובלי זוהר: מחקר ומהדורה ביקורתית מוערת של זוהר, פרשת שמות
הזוכה בפרס יצחק בן-צבי בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן לשנת תש"ף

הזוהר, היצירה היהודית החשובה ביותר בתחום תורת הסוד, מיוחס במסורת לתנא ר' שמעון בר יוחאי שחי במאה השנייה לספירה בארץ ישראל. בין החוקרים רווחת הדעה שהחיבור נכתב בספרד בשלהי המאה ה־יג. הספר שבידיכם, פרי שנים רבות של מחקר, משנה את הדרך שבה אנחנו חושבים הן על זמן כתיבתו של הטקסט המרכזי הזה והן על הדרך שבה התגבש.

רונית מרוז מוכיחה שראשיתו של הזוהר בטקסט עברי שנכתב במאה ה־יא במזרח הים התיכון. היא מראה כיצד במסעו מערבה לספרד התווספו לגרעין העברי הקדום טקסטים ארמיים, וכיצד הושפעו מלשונות המקום. מאז הלך הטקסט והתגוון בכתיבה נועזת ועתירת דמיון, עד שהפך לזוהר המוכר לנו כיום – חיבור רב כרכים העוסק בכל תחומי החיים, אחד משיאיה של הספרות היהודית לדורותיה. הספר כולל מהדורה ביקורתית מוערת ראשונה של זוהר, פרשת שמות.

המהדורה הזאת מסייעת באיתור ה'ארכיאולוגיה' הטקסטואלית של הזוהר. נ"ב יחידותיה מוצגות בליווי הנוסחים העיקריים ותרגומיהם (נוסחים חלקיים מופיעים בהערות השוליים). המבוא לכל יחידה בוחן את לשונות היחידה, את מאפייניה הפואטיים, את הקשריה ההיסטוריים, את רעיונותיה ואת מסריה. זהו ספר חובה לכל מי שמתעניין בזוהר.

ספרה הקודם של פרופ' רונית מרוז, מן החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, 'הביוגרפיה הרוחנית של רבי שמעון בר יוחאי: דיון ביסודותיו הטקסטואליים של הזוהר', יצא לאור בשנת תשע”ח. הוא זכה בפרס מתנאל מטעם האיגוד העולמי למדעי היהדות.

רונית מרוז

פרופ' רונית מֵרוז היא חוקרת קבלה ישראלית, פרופסור בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב. עיקר עיסוקה בחקר ספר הזוהר. המאפיין המתודולוגי של מחקרה הוא הצלבתן של מתודולוגיות שונות (היסטורית, פילולוגית, קודיקולוגית וספרותית, וזאת בנוסף לעיון בתולדות הרעיונות; דגש מיוחד ניתן לניתוח הספרותי) ביחס לכל יחידה טקסטואלית. כמו כן עסקה רבות גם במחקרם של ספר יצירה, של קבלת האר"י, ושל חבורות המקובלים בצפת במאה ה-16.
ילידת יפו. נשואה לאילון ואם לטלי, אריאל ונתאי.

עוד על הספר

נושאים

יובלי זוהר רונית מרוז