השי החשאי
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉

עוד על הספר

משה חייכמן

משה חייכמן כתב חמישה ספרי ילדים, שיצאו לאור בעזרת קרן יהושוע רבינוביץ לאמנויות. הוא לא הגביל את עצמו רק לספרים בהיקף מלא, אלא גם כתב סיפורים קצרים, שיצאו לאור בעזרת קרן עמוס, המעודדת סופרים ומלומדים שונים לבטא את עצמם בחסות לשכת נשיא המדינה. משה חייכמן מוכר במערכת החינוך כמי שמשדר ערכים נכונים וחינוכיים לדור הצעיר. אין ספק שהייחוד הגדול ביותר של חייכמן זה היכולת לדבר אל הילדים גם מדפי הספרים, וגם פנים מול פנים. הניסיון הרב שלו במסגרת הרצאות וסדנאות בפורמט של "סופרים מספרים", איפשר לו להגיע לכל פינה בארץ. בכל מקום אליו הגיע ידע למצוא את הגישה הנכונה אל הילדים, החל מגיל הגן ועד לכיתה ז', השנים שבהם מתבססת ראיית עולמם הייחודית של הילדים.

תקציר

מתחת לכר, מצאתי דבר

כזה מין מתן שהוטמן.

תוך שינה עמוקה, פיה מתוקה

הטמינה לי שי, בחיי!

הסיבה ידידי, לשי החשאי,

יום הולדתי היום,

תודה ושלום

פרק ראשון

השי החשאי

 

מתחת לכר

מצאתי דבר

כזה מין מתן

שהוטמן.

 

תוך שינה עמוקה

פיה מתוקה

הטמינה לי שי,

בחיי!

 

הסיבה ידידי,

לשי החשאי,

יום הולדתי היום,

תודה ושלום.

משה חייכמן

משה חייכמן כתב חמישה ספרי ילדים, שיצאו לאור בעזרת קרן יהושוע רבינוביץ לאמנויות. הוא לא הגביל את עצמו רק לספרים בהיקף מלא, אלא גם כתב סיפורים קצרים, שיצאו לאור בעזרת קרן עמוס, המעודדת סופרים ומלומדים שונים לבטא את עצמם בחסות לשכת נשיא המדינה. משה חייכמן מוכר במערכת החינוך כמי שמשדר ערכים נכונים וחינוכיים לדור הצעיר. אין ספק שהייחוד הגדול ביותר של חייכמן זה היכולת לדבר אל הילדים גם מדפי הספרים, וגם פנים מול פנים. הניסיון הרב שלו במסגרת הרצאות וסדנאות בפורמט של "סופרים מספרים", איפשר לו להגיע לכל פינה בארץ. בכל מקום אליו הגיע ידע למצוא את הגישה הנכונה אל הילדים, החל מגיל הגן ועד לכיתה ז', השנים שבהם מתבססת ראיית עולמם הייחודית של הילדים.

עוד על הספר

השי החשאי משה חייכמן

השי החשאי

 

מתחת לכר

מצאתי דבר

כזה מין מתן

שהוטמן.

 

תוך שינה עמוקה

פיה מתוקה

הטמינה לי שי,

בחיי!

 

הסיבה ידידי,

לשי החשאי,

יום הולדתי היום,

תודה ושלום.